Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wetsvoorstel: laatbetalers kunnen boete verwachten

Grootbedrijven die hun leveranciers te laat betalen, kunnen voortaan een boete verwachten. Een wetsvoorstel van Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt duidelijk dat betaaltermijnen langer dan 60 dagen van grootbedrijven aan kleinbedrijven niet langer getolereerd worden.

Wanneer grootbedrijven een langere betaaltermijn hanteren dan 60 dagen kunnen leveranciers een rekening sturen met de wettelijke handelsrente. De vraag is of leveranciers naar de rechter durven te stappen om deze wettelijke handelsrente op te eisen. De initiatiefnemers verwachten dat het met de wet makkelijker wordt. Een ander argument dat de initiatiefnemers aandragen is dat de vordering tot vijf jaar afdwingbaar is. Dat is een hulpmiddel voor kleine leveranciers om ondanks de afhankelijkheidsrelatie toch naar de rechter te durven stappen als een grootbedrijf de wet overtreedt en de wettelijke handelsrente niet betaalt. Zodra de handelsrelatie ten einde komt, kan de leverancier de wettelijke rente alsnog in rekening brengen.

Kleine leveranciers als bank
Mulder: “Er zijn helaas grootbedrijven die hun kleine leveranciers als bank gebruiken. Bepaalde grootbedrijven hanteren structureel betaaltermijnen van 90 dagen en soms zelfs 120 dagen. Lekker handig: gratis geld van kleine leveranciers. Er is sprake van machtsmisbruik om er zelf beter van te worden”.

“Naast de morele en financiële aspecten zorgt de werkwijze van het grootbedrijf er ook voor dat de economie in haar geheel wordt geschaad. De hele handelsketen heeft er last van. Door lange betaaltermijnen en bewust te laat betalen moet volgens Intrum Justitia op jaarbasis in Nederland in totaal 7 miljard euro worden afgeschreven.”

Huidige wet schiet tekort
De kern van het huidige probleem zit bij de ongelijke onderhandelingspositie en de afhankelijkheidsrelatie tussen een grootbedrijf ene en kleine toeleverancier. De huidige wet kan tot discussie leiden over wat nu wel of niet mag. “In de wet staat immers dat de vraag of grootbedrijven mogen afwijken van de termijn van 60 dagen afhangt van de vraag of dit kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Omdat de wet niet expliciet aangeeft dat betaaltermijnen van meer dan 60 dagen altijd onbillijk zijn, kan hierover toch discussie ontstaan”, aldus het CDA-Kamerlid.

Dat is de reden waarom de initiatiefnemers zijn gekomen met een wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat in de wet volstrekt helder is dat onredelijk lange betaaltermijnen aan kleine leveranciers niet langer worden toegestaan. Door het wetsvoorstel worden betaaltermijnen van meer dan 60 dagen van grootbedrijven aan kleine leveranciers van rechtswege nietig verklaard. Met deze wetswijziging is geen enkele discussie meer nodig over de vraag of betaaltermijnen van meer dan 60 dagen wel of niet mogen. Een gang naar de rechter zal niet meer nodig zijn om hier uitsluitsel over te krijgen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres