Magnifying glass Close

Werkgelegenheid neemt opnieuw toe: NEVI PMI 53,6

De NEVI PMI steeg van 53,4 in april naar 53,6 deze maand. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de algemene bedrijfsomstandigheden.[slide] Dit kwam vooral door  grotere stijgingen van de productieomvang en de werkgelegenheid. De personeelsbestanden werden voor de tweede achtereenvolgende maand groter. Deze toename was gering, maar wel de grootste sinds november 2013. 

De toename van de productie was de grootste in drie maanden. De nieuwe orders namen slechts licht toe, maar de groei van het aantal nieuwe exportorders was de grootste in drie maanden. 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de sterkste mate sinds juli 2013. De inkoop nam behoorlijk toe, maar dit was niet voldoende om een daling van de voorraad ingekochte materialen te voorkomen. Deze daling was gering en de eerste sinds januari. De gemiddelde levertijden namen opnieuw in flinke mate toe. De voorraad gereed product daalde licht. 

De inkoopprijzen daalden voor de derde opeenvolgende maand. De verkoopprijsinflatie bleef gering, maar was wel de grootste sinds november 2013.

Drie deelindices uitgelicht

Nieuwe orders index
Nieuwe Orders

De toename van het aantal nieuwe ontvangen orders bij de Nederlandse productiebedrijven was in mei voor de vijfde maand op rij kleiner en de kleinste in de huidige periode van groei van 11 maanden. Sommige bedrijven gaven aan dat de introductie van nieuwe producten en de toename van de buitenlandse vraag de redenen waren voor het grotere aantal nieuwe orders. Andere respondenten gaven echter aan dat een gering consumentenvertrouwen en het uitstellen van beslissingen door klanten hadden geresulteerd in een daling.

Werkgelegenheid index
Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in mei voor de tweede maand op rij. Alhoewel deze toename beperkt bleef, was deze wel de grootste sinds november 2013. De panelleden gaven aan dat zij extra personeel hadden aangenomen om de grotere activiteit te verwerken en om de kwaliteit te verbeteren. 

Voorraad ingekochte materialen index
Voorraad

De voorraad ingekochte materialen bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in mei voor de eerste keer in vier maanden, al was deze daling gering. Sommige panelleden maakten melding van inspanningen om hun voorraad materialen te stroomlijnen en zo kosten te besparen. Er was vooral bij de producenten van halffabricaten sprake van een kleinere voorraad. De producenten van consumptiegoederen en investeringsgoederen noteerden een lichte groei.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres