Magnifying glass Close

Wat zijn uw ervaringen met een MSP?

We kennen nu al enkele jaren het fenomeen van een MSP (Managed Service Provider) voor inhuurprocessen. In inkooptermen komt het -kort door de bocht- domweg neer op het outsourcen van (een deel van) je inhuurdesk als bedrijf.

En er is al heel veel hierover geschreven en gepubliceerd, tot boekwerken aan toe. Wat mij echter telkens opvalt, is dat vrijwel alle publicaties en blogs die over dit onderwerp geschreven zijn, afkomstig zijn van “deskundigen” en “HR consultants” die ofwel zelf als MSP in de markt acteren ofwel een verdienmodel hebben die gestoeld is op het adviseren van organisaties over de implementatie van onder andere MSP’s. Kortom, de auteurs prijzen hun eigen product/dienst aan. En uiteraard zijn die publicaties vrijwel uitsluitend lovend over het concept. Het komt mij dus een beetje over als schaamteloze zelfbevlekking. De onafhankelijke ervaring van bijv. eindklanten, intermediairs die moeten leveren via MSP’s en ZZP-ers, zie ik nergens. En, op zich is dat niet zo vreemd want welk bedrijf wil prijsgeven hoe efficiënt en effectief haar inhuurprocessen verlopen? Of dat men niet de juiste kennis of capaciteit in huis heeft om dit zelf te doen of dat men geen grip heeft op inhuur? Het is domweg bedrijfsgevoelige informatie. En van intermediairs en ZZP-ers die vaak verplicht via een MSP zaken moeten doen, hoor je ook weinig over hun ervaringen met MSP’s. Waarom dat laatste zo is, weet ik eerlijk gezegd niet. Luiheid wellicht? Of wil men de spreekwoordelijke ‘hand die voedt’ niet bijten?

Volgens een grote MSP, een onderdeel van ’s lands grootste uitzender, zijn er (niet verwonderlijk) louter voordelen aan het inschakelen van een MSP verbonden:

“Een MSP verbetert het inzicht en de transparantie van de inhuur, verhoogt de kwaliteit van kandidaten, verbetert de controle op uitgaven, verhoogt de snelheid en verlaagt compliancerisico’s.”

Hoe deze fantastische voordelen worden waargemaakt, wordt overigens volledig in het duister gelaten. Outsource het maar en het komt wel goed? Hoe schiet de kwaliteit van kandidaten plots omhoog vanwege de MSP? Is men plots een CV-guru op alle vakgebieden? En waarom wordt alles plots sneller in de inhuurketen vanwege de MSP? Zomaar enkele simpele vragen. Het zal wel zo zijn neem ik maar gemakshalve aan. Maar in de praktijk zie ik ook directe nadelen.

Als intermediair wordt mijn organisatie de laatste jaren steeds vaker geconfronteerd met het fenomeen van een MSP. Ik moet mijn klant flexkrachten leveren via een MSP-oplossing. Op zich heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen mits de MSP als een verlengstuk van mijn opdrachtgever acteert (de eindklant) die, om haar moverende redenen, de MSP als haar belangenbehartiger heeft aangesteld. En dus dat de MSP als onafhankelijke, niet commerciële partij in de keten acteert. So far, so good!

Wat mij echter tegen de borst stuit is dat sommige MSP’s in de praktijk zich zijn gaan manifesteren als (verkapte) zelfstandige marktpartij en dus de positie van een (extra) commerciële schakel in de inhuurketen proberen in te nemen. Daarbij ontplooien zij ook steeds vaker (commerciële) activiteiten die nadelig zijn zowel voor mijn organisatie als die van hun eigen eindklant. Ik geef u vier recente voorbeelden uit onze praktijk:

  1. De MSP gaat zelf maximum tarieven bepalen voor specialistische rollen, niet gehinderd door een gebrek aan marktkennis: vanwege gebrek aan specialistische marktkennis spreekt de MSP contractueel maximale inhuurtarieven af met de eindklant af die compleet buiten de marktrealiteit liggen. De eindklant is uiteraard blij verrast (lagere inhuurkosten worden uiteraard beloofd). De MSP benadert vervolgens specialistische marktpartijen maar die kunnen voor de door de MSP beloofde tarieven nimmer leveren. Klant teleurgesteld …. Maar niet getreurd …. De MSP weet zelf wel wat goede kandidaten aan te leveren bij de eindklant maar die zijn (uiteraard) wel wat duurder. De markt wordt uiteraard hiervoor niet benaderd.
  2. De MSP gaat eigen bestanden opbouwen om zo de intermediairpositie zelf in te nemen: steeds vaker vragen MSP’s aan marktpartijen om ook CV’s van aangedragen kandidaten aan ze te leveren “voor het dossier”. Wat zij wellicht verder met deze CV’s gaan doen blijft uiterst schimmig en vind je nergens terug in de voorwaarden. Totdat bij toekomstige aanvragen van een eindklant plots jouw kandidaten rechtstreeks blijken te zijn benaderd door dezelfde MSP of een zusterbedrijf van de MSP. Uiteraard wordt de intermediair die het CV heeft aangedragen hiervan niet op de hoogte gebracht.Een van de grotere MSP’s berichtte ons zelfs het volgende: “wij sluiten in zijn algemeenheid niet uit dat wij geen (in)directe contacten met zzp’ers aan zullen gaan zonder tussenkomst van uw bureau; onze dienstverlening botst hiermee.” Tja, hoe duidelijk wil je het hebben?
  3. Afschermen contact met eindklant middels een concurrentiebeding: In contractuele voorwaarden van MSP’s (de “kleine lettertjes” waar men snel overheen leest) kom ik ook vaak een concurrentiebeding tegen. Mijn organisatie mag dan bijv. de komende jaren geen zaken doen met de eindklant buiten de MSP om, en op welke manier dan ook. Ik mag uitsluitend via de MSP met hun eindklant zaken doen. Dus ook wanneer de MSP niet meer werkzaam zou zijn voor die klant of wanneer de eindklant mijn organisatie rechtstreeks zou benaderen.
  4. De MSP wikkelt de kosten van de inzet van de MSP af op toeleveranciers

“Onze kosten worden door de leveranciers betaald, het kost uw organisatie niets!”. Deze kom ik steeds vaker tegen. De MSP doet bijv. de contract handling namens zijn klant en ik als leverancier blijk plots een x bedrag per uur van mijn marge (meestal tussen de €1 en €2) aan de MSP te moeten betalen. Tja, dat overkomt je als leverancier maar eenmalig. Bij een volgende uitvraag zorg ik er uiteraard wel voor dat ik mijn marge evenredig verhoog. Uiteindelijk betaalt de eindklant dus wel degelijk meer op termijn. En dat verschil wordt gevormd door de kosten van de MSP die zich als extra commerciële partij in de keten heeft genesteld!

Ik weet niet hoe u hierover denkt, maar mij bekruipt hier toch wel het gevoel van een nare ontwikkeling.

En ik vraag mij af of sommige eindklanten überhaupt wel weten of monitoren hoe hun MSP in de markt acteert en wat dit in de toeleveringsketen teweeg brengt, zeker op langere termijn. Ik heb er in ieder geval nog nooit een vraag over gehad, terwijl het meten in de toeleveringsketen van de prestaties van een organisatie waaraan je een dergelijk belangrijk proces hebt geoutsourced, mij toch heel belangrijk lijkt. De MSP als verlengstuk van je eigen organisatie geeft immers jouw visitekaartje af aan de markt!

Ik ben benieuwd naar uw ervaringen!

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (2)

5 mei 2015 15:18 uur

Beste Peter, Interessant stukje leesvoer! Sinds kort buig ik me - namens een gemeente - ook over dit vraagstuk en ik struikel over de veelal door de MSP-aanbieders zelf geschreven. Op zich niet heel erg, maar je mist de inkoopkant. Gelukkig staat er in de laatste Deal! een goed artikel over de opkomst van MSP's. Groet, Alexander Arsath Ro'is

15 juli 2014 17:32 uur

Peter, Ik ben het met je eens dat je als eindklant altijd zelf de regie in handen moet houden, ook al is je proces uitbesteed naar een MSP. Je bent en blijft de klant van je leveranciers en zal je ook als zodanig moeten opstellen. Helaas lijken je ervaringen niet zo positief, en dat is jammer. Want een MSP oplossing kan wel degelijk waarde toevoegen in het proces. Vreemde ogen dwingen, een externe partij is soms makkelijker te managen dan een "eigen" afdeling, en als het goed is heeft een MSP meer ogen in de markt dan een zelfstandige klant. Maar je moet regie houden en betrokken blijven bij wat jouw MSP doet in de markt. Er is veel te zeggen en te schrijven over MSP, hoe in te regelen, wat is de reden om het uit te besteden, wat wil je er mee bereiken, etc, etc, etc. Teveel om in een korte reactie weer te geven, maar als je wil dan praat ik hier graag een keer over. Als inkoopadvies club ben je bij beide zijden van de medaille betrokken. Groeten, Erik Kooijman.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres