Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wat zijn de inkooptrends 2013? (deel 2)

Dit artikel is een vervolg op: Wat zijn de inkooptrends voor 2013? (deel 1)

Verschil van focus
Alhoewel kostenbesparingen als belangrijkste trend duidelijk naar voren kwam in alle branches zijn er ook verschillen tussen de sectoren in de beoordeling van trends. Zo werd de trend ‘toenemende schaarste op de grondstoffenmarkt’ door de sectoren Agri & food, Chemie en Energie belangrijker geacht dan de andere topsectoren. Een verklaring hiervoor is de algemene schaarste op de ruwe grondstoffenmarkt die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Het toeleveringsrisico en de waarde van grondstoffen zijn relatief hoog wat de Agri & Food-, Chemie- en Energiesectoren behoorlijk beïnvloeden. De situatie op de commodity markt gebiedt organisaties flexibel te zijn goed risico management te voeren.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen werd vaker als topprioriteit genoemd door de Energie sector dan dat andere sectoren dit deden. Gezien de ontwikkeling in alternatieve energiebronnen is het niet vreemd dat organisaties in deze markt misschien meer dan andere sectoren naar hun eigen mate van MVO kijken.

De antwoorden op de vraag wat de grootste verandering voor de inkoopafdeling voor 2013 zou zijn liepen erg uiteen. Onder andere werd genoemd: out- en insourcen van inkoopactiviteiten, meer business gedreven inkoop, ketenintegratie, Ariba; een cloud sourced mondiaal B2B supplier netwerk en het implementeren of optimaliseren van software.

Inkoopvolwassenheid
Ook keken we naar de professionaliteit en de ontwikkeling van inkoop binnen de organisaties die meededen aan dit onderzoek. De respondenten gaven aan in welke fase van het inkoop volwassenheidsmodel van Keough zij zich bevinden. Meer dan 50% van de organisaties die participeerde in dit onderzoek bevinden zich in de 3 fase: ‘Gecoördineerde inkoop’. Hieronder staat het model van Keough met de positie van 8 van de topsectoren hierin weergegeven. Er vanuit gaande dat organisaties er altijd naar streven om zich verder te ontwikkelen, zal de meerderheid zich dit jaar richten om van gecoördineerde inkoop naar cross functionele inkoop te ontwikkelen.

Een aantal algemene stappen om naar de vierde fase van volwassenheid op inkoopgebied te komen zijn: centrale leiding en decentrale uitvoering van inkoop, cross functionele teams opstellen over Business Units, leveranciersontwikkeling en de Total Cost of Ownership benadering. Bij de vraag wat de top 3 prioriteiten zijn voor de inkoopafdeling in 2013 werden veel verschillende onderwerpen genoemd. Opvallen is dat er relatief veel basale inkoop ontwikkelingen worden genoemd gezien het feit dat meer dan 50% van de participerende organisaties zich in de derde fase bevinden. Kennelijk hebben basale ontwikkelingen op inkoop gebied ook in de meer volwassen inkooporganisaties nog steeds veel  aandacht nodig. Met basale inkoopontwikkelingen doel ik op zaken zoals; verbetering van specificaties, leveranciersreductie, de positie van inkoop binnen de organisatie en het inbedden van strategische doelen in het inkoopbeleid

Zo noemde inkoopprofessionals uit de Agri&Food industrie als belangrijkste prioriteiten voor de inkoopafdeling voor 2013 onder andere: optimalisatie van de inkoopfunctie en klassieke besparingen. Ondanks de economische situatie moeten organisaties zorgen dat zij niet stoppen bij het bereiken van deze doelen maar blijven verbeteren en waarde creëren om te stijgen in het inkoopvolwassenheidsmodel. De High Tech sector laat met een gemiddelde van 3,6 op een schaal van 1 t/m 5 de hoogste mate van volwassenheid laat zien. Topprioriteiten in deze sector zijn dan ook van iets volwassenere aard zoals: Supplier Risk Management, cycli time reductie, commodity groups en Total Cost of Ownership.

Bij de vraag hoe de inkoopprofessionals 2013 zien in vergelijking met 2012 uitte de topsectoren zich positiever dan niet topsectoren. Het merendeel verwacht dit jaar uit het dal te kruipen en langzaam richting de top te gaan. Om dit jaar een stijgende lijn neer te zetten met uw inkoopafdeling zijn het inventariseren van kostenbesparingen, het invoeren van LEAN en het verbeteren van uw samenwerking met uw leveranciers d.m.v. een leveranciersonderzoek slechts enkele hulpmiddelen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.