Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Wat betekent de brexit per 1 januari 2021 voor de inkoop?

Het einde van de overgangsperiode van de brexit komt in zicht. Het is nog onduidelijk of er voor die tijd een handelsakkoord komt tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Maar brexit-deal of niet, voor veel zaken is het duidelijk waar je vanaf volgend jaar rekening mee moet houden bij de inkoop bij onze overzeese buren.

Op 31 januari dit jaar verliet het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Hiermee was de brexit nog niet afgerond, want er geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Tijdens deze periode houdt het VK zich aan alle EU-regels en wetten. Tegelijk onderhandelen de EU en het VK over hun relatie vanaf 1 januari 2021. Deze onderhandelingen verlopen echter stroef en een zogeheten no-deal-brexit komt steeds meer in beeld. Dat zou onder andere betekenen dat er geen handelsakkoord komt tussen de EU en het VK, wat de handel tussen het VK en Nederland extra ingewikkeld kan maken.

De Britten lijken in plaats van een handelsovereenkomst zoals de EU met Canada heeft afgesloten, nu te gaan voor een ‘Australisch model’. Dat zijn de huidige afspraken tussen de EU en Australië waarbij geen sprake is van een vrijhandelsakkoord, maar waarbij er wel kleine overeenkomsten zijn over specifieke onderwerpen. Dat is niet helemaal een no deal-brexit, maar het komt wel in de buurt. Premier Johnson liet echter ook doorschemeren een voorkeur te hebben voor een regeling zoals tussen de EU en Canada met vrijhandel en vergaande handelsafspraken. Dit wordt wel lastig nu 31 december al behoorlijk dichtbij komt.

Een no deal-brexit is overigens minder erg dan het lijkt. De EU en het VK kunnen namelijk ook zonder akkoord over allerlei onderwerpen tijdelijke afspraken maken of kiezen voor een minder scherpe handhaving van regels. Daarnaast kunnen ze natuurlijk altijd na 1 januari 2021 nieuwe onderhandelingen starten over een handelsovereenkomst als beide partijen dat zouden zien zitten.

Import en douane
Het VK is een van onze grootste handelspartners. De brexit heeft dan ook per 1 januari 2021 veel gevolgen voor de handel met het VK en dus de inkoop in dat land. Een deel daarvan is al duidelijk. Zo komen er bijvoorbeeld met of zonder brexit-deal weer douanecontroles met bijbehorende grensformaliteiten tussen het VK en de EU. Daarnaast gaan er ook veranderingen optreden wat de btw-afdracht, invoerheffingen en producteisen betreft.

Aan de grens met het VK zijn na de overgangsperiode met name aansluiting op douanesystemen en een EORI-nummer nodig. Dat is een identificatienummer dat je nodig hebt bij het handelen via de douane. Zonder het EORI-nummer kun je na 1 januari 2021 niets importeren uit het VK.

Verder moet je bij de import van goederen uit het VK als niet-EU-land, btw gaan betalen. Met een artikel-23-vergunning (aan te vragen bij de Belastingdienst) betaal je die niet bij de douane, maar kan je bedrijfsadministratie die als verlegde btw opnemen in de normale btw-aangifte.

Een no deal-brexit is overigens minder erg dan het lijkt. De EU en het VK kunnen namelijk ook zonder akkoord over allerlei onderwerpen tijdelijke afspraken maken of kiezen voor een minder scherpe handhaving van regels.

Worden de EU en het VK het niet eens over speciale handelsafspraken, dan gelden na de overgangsperiode voor Britse producten de invoertarieven van de wereldhandelsorganisatie WTO en specifieke EU-heffingen. De WTO-invoertarieven gelden voor alle landen waarmee de EU geen handelsakkoord heeft.

Producteisen
De brexit heeft ook impact op goederen uit het VK die je importeert voor verwerking in goederen die uiteindelijk doorgaan naar derde landen. Heeft de EU daar een handelsakkoord mee, dan zijn er mogelijk gevolgen voor zogeheten certificaten van EU-oorsprong. Met zo’n certificaat laat je zien in welk land een product gemaakt is. Dat moet dan vanaf 2021 het VK worden in plaats van de EU.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en kwaliteit van producten verschuift na 31 december 2020 van de producent naar de importeur. Dat betekent dat je er als inkopende partij voortaan verantwoordelijk voor bent dat een importproduct uit het VK voldoet aan alle EU-wetgeving en Nederlandse wetgeving. Ook heeft de brexit gevolgen voor de aansprakelijkheid. De EU-productaansprakelijkheidsrichtlijn is verwerkt in de Britse Consumer Protection Act. Het is mogelijk dat de Britse interpretatie daarvan na de brexit gaat afwijken, omdat Britse rechters zaken voortaan vanuit een ander wettelijk kader gaan beoordelen dan hun Europese collega’s. Dit kan ook voor andere relevante regelgeving gelden.

Verder heb je voor de import en verkoop van producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) toestemming nodig van de producent. Na de overgangsperiode gaat dit ook gelden voor het VK.

Aandachtspunten brexit
Tot slot kun je deze aandachtspunten meenemen in je voorbereiding op de brexit:

  • Loop je toeleveringsketens helemaal na en controleer je goederenstromen. Bepaal wat de mogelijke knelpunten zijn bij bijvoorbeeld productie- of aanlevertijden, zowel bij de klant of leverancier als bij jezelf.
  • Kijk hoeveel onderdelen uit het VK in een product zijn verwerkt. Zijn dat er veel, dan kan het zomaar niet meer gelden als EU-product, maar als product uit het VK.
  • Importeer je zaken uit een derde land die je vervolgens doorstuurt naar het VK, dan moet je vanaf 2021 twee keer douanerechten betalen.
  • Check alle inkoopcontracten op bepalingen die verwijzen naar de EU of het VK. Laat een jurist beoordelen of deze moeten worden aangepast.
  • Verzorg tijdig alle noodzakelijke aanvullende documenten en certificaten.
  • Houd voor bederfelijke goederen rekening met (langere) wachttijden bij de grens.
  • Controleer of alle douanezaken voor de invoer goed geregeld zijn. Bespreek dit ook met je leveranciers uit het VK.
  • Informeer de rest van je organisatie regelmatig en tijdig over veranderingen in de toeleveringsketen door de brexit. Doe hetzelfde met je leveranciers en informeer die ook over relevante aanpassingen van je bedrijfsprocessen.
Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.