Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Waarom

Als inkopers hebben we een heel arsenaal aan indrukwekkende vaktermen tot onze beschikking: Total Cost of Ownership, Supply Chain Management, Early supplier involvement, Best Value Procurement, Procure to Pay optimalisatie en ga zo maar door. Het belangrijkste woord in het vocabulaire van een inkoper is en blijft echter heel eenvoudig: ‘waarom’.

‘Waarom’ is het toverwoord in die belangrijke fase waarin je de behoefte specificeert. Die fase waarin je 80% van de kwaliteit en kosten van het ingekochte product of de ingekochte dienst bepaalt. ‘Waarom’ is zo belangrijk omdat de interne klant geneigd is om in oplossingen te denken, en daarbij de context waarbinnen het product of de dienst wordt gebruikt, onbewust als een gegeven te beschouwen. ‘Waarom’ zorgt ervoor dat je samen met de interne klant doordringt tot datgene waar het écht om gaat. Om pas daarna aan oplossingen te gaan denken, waarbij je natuurlijk je kennis van de inkoopmarkt en de daar beschikbare oplossingen meeneemt. En waarbij het soms juist zinvol is om in de context bepaalde veranderingen aan te brengen, zodat de eigen organisatie en processen en die van de leverancier optimaal op elkaar aansluiten.

‘Waarom’ moet een creatief bureau ervaring hebben in onze regio? Omdat onze regio specifieke demografische kenmerken heeft, en een specifieke cultuur heeft. Daarom is het van belang dat het creatieve bureau zich daarin kan inleven, en deze context op de juiste manier toepast in haar communicatie strategie en uitingen. Dit vraagt om een bureau dat daadwerkelijk denkt vanuit klantperspectief, en dit leidend laat zijn voor het creatieve proces.

‘Waarom’ moet een accountant ervaring hebben in onze branche? Onze branche is sterk in ontwikkeling, en onze opdrachtgevers aan wie we financiële verantwoording moeten afleggen, worstelen zelf vaak nog met de bijbehorende protocollen. Daarom is het van belang dat de accountant zich inleeft in onze situatie, meedenkt, flexibel is en maatwerk levert. Dit gaat veel dieper dan ervaring hebben in onze branche, en toets je tijdens een selectie traject op een andere manier.

‘Waarom’ moet een bepaald ijzeren onderdeel van een apparaat aan twee kanten in een bepaalde kleur worden gespoten? Dit betekent namelijk een dubbele en dus dure bewerking in het productieproces van de leverancier. Functioneel blijkt aan één kant spuiten voldoende te zijn.

Dat ‘waarom’ soms zelfs bijna tot een kunst wordt verheven, bewijst het volgende praktijkgeval. Bij een gebouw was sprake van aantasting van het beton aan de buitenkant. De meest logische benadering was, om de oplossing hiervoor te zoeken in het aanbrengen van bijvoorbeeld een coating. ‘Waarom’ zorgde echter voor een andere oplossing. ‘Waarom’ was het beton aangetast? Het bleek dat het erg vaak werd schoongemaakt. Is de oplossing dan minder vaak schoonmaken? Nee: ‘waarom’ werd het gebouw zo vaak schoongemaakt? Omdat er sprake was van veel vogels rondom het gebouw. Zullen we dan de vogels gaan bestrijden? Nee: ‘waarom’ zijn er zoveel vogels? Omdat er veel spinnen zijn. Gaan we dan de spinnen bestrijden? Nee: ‘waarom’ zijn er zoveel spinnen? Omdat er veel motten zijn. Dan gaan we toch de motten bestrijden? Nee: ‘waarom’ zijn er zoveel motten? Omdat bij het gebouw als eerste in de omgeving de verlichting aanging. Nadat dit was aangepast, was het gehele probleem verholpen. Er was maar liefst 5x ‘waarom’ voor nodig om tot de kern van het probleem te komen…

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres