Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Waarom kiezen voor een prestatiecontract?

Prestatiecontracten, oftewel Performance-Based Contracts/Contracting (PBC) staan sterk in de belangstelling. Veel organisaties verwachten er in toenemende mate gebruik van te maken. Tegelijk is er nog maar weinig ervaring mee opgedaan. Ook blijken bestaande prestatiecontracten vaak geen echte prestatiecontracten te zijn. De financiële incentives voor de leverancier ontbreken en het blijkt dat een eventuele bonus of malus niet altijd volgens de regels wordt uitgekeerd of opgelegd. Is dit wél het geval, zoals bij een aantal recente infrastructurele projecten, dan zien we geregeld dat leveranciers zich pas gaandeweg de risico’s realiseren.

Prestatiecontracten maken de prestatie van de leverancier meetbaar en objectief evalueerbaar. Als klant betaal je voor wat je daadwerkelijk hebben wilt en krijgt. Door de aandacht te vestigen op de gewenste prestatie en wat beide partijen daarvoor moeten doen, worden de belangen van beide partijen met elkaar verenigd. En dat komt de algehele prestatie ten goede. Andere voordelen van prestatiecontracten zijn dat risico’s naar de leverancier verschuiven. Hierdoor haken minder goede leveranciers vaak al in het biedingstraject af. Daarnaast zijn de gedefinieerde prestaties in lijn met de ondernemingsdoelstellingen, en zijn bonussen vaak evenredig aan goed gedefinieerde prestaties.

Het is belangrijk te constateren dat er in de praktijk veel variatie is in wat nu exact wordt bedoeld met een prestatie. Dit kan gaan om monetaire prestaties, zoals de omzet die is gerealiseerd met behulp van de betreffende dienst of machine. Vaker gaat het om niet-monetaire prestaties, bijvoorbeeld het aantal uur dat een machine beschikbaar is (uptime) of daadwerkelijk gebruikt wordt (hours in use).

NEVI heeft een whitepaper gepubliceerd over prestatiecontracten. Hierin wordt antwoord gegeven op de vraag: waarom kiezen voor een prestatiecontract? De feiten vragen en antwoorden op een rijtje. 

Download de whitepaper hier.

NEVI is premium partner van InkopersCafe.nl

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres