Magnifying glass Close

Vraag naar operationeel inkopers stijgt

Dat het weer beter gaat met de economie merken ook de inkoopprofessionals. Volgens Yacht steeg de vraag naar inkopers in het vierde kwartaal van 2013 met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

De groei is een trendbreuk met de eerste drie kwartalen van vorig jaar, toen de vraag naar inkoopprofessionals sterk achterbleef ten opzichte van 2012. Dat blijkt uit de analyse Trends en Ontwikkelingen op de inkoop arbeidsmarkt 2013 van Hilbrand van der Kooi, competence manager logistics & procurement bij Yacht.

Operationeel inkopers

De groei is met name te danken aan de toegenomen vraag naar operationeel inkoopmanagers. Deze steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met 13 procent ten opzichte van het laatste kwartaal een jaar eerder. De vraag naar strategisch inkopers, inkoopmanagers en –adviseurs daalde in die periode echter nog licht. De reden is volgens Yacht dat de focus binnen de industriële sector nu vooral ligt op het operationele vlak.

PMI
De toegenomen vraag naar inkoopmanagers volgt de trend van de gestegen Purchase Managers Index (PMI), die een beeld geeft van de Nederlandse maakindustrie en dus ook van de gehele Nederlandse economie. In de laatste vier maanden van 2013 steeg deze index tot een waarde van ruim boven de 50, terwijl de PMI halverwege vorig jaar nog beneden de 50 stond.

Non-profit blijft achter
Opvallend is dat de non-profitsector achterblijft bij de profitsector als het gaat om de vraag naar inkopers. Zien we in de profitsector een stijging, in de non-profitsector is de vraag naar inkoopprofessionals in het laatste kwartaal van 2013 gestabiliseerd ten opzichte van een jaar eerder. Yacht verwacht echter dat de vraag naar inkopers ook in deze sectoren gaat aantrekken, als gevolg van de verdere professionalisering en herstructurering van de inkoopfunctie binnen overheid en zorg.

Deze ontwikkeling gecombineerd met de aantrekkende economie kunnen er volgens Yacht toe leiden dat er een tekort aan operationeel inkopers ontstaat. Daarom moeten werkgevers zich richten op het aantrekken en ontwikkelen van nieuw inkooptalent.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres