Magnifying glass Close

Volledig duurzaam inkopen Randstadprovincies te optimistisch

De afspraak van de Randstadprovincies met het Rijk om in 2015 100 procent duurzaam in te kopen is te optimistisch. Dit blijkt uit een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer.

Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland bereikten volgens de Monitor Duurzaam Inkopen 2010 hoge prestaties. Deze Monitor telde echter alleen inkopen met een waarde van minimaal 50.000 euro mee, waardoor het beeld te positief was. Provincies hebben nu met het Rijk afgesproken 100 procent duurzaam in te kopen in 52 productcategorieën waarvoor Agentschap NL criteria heeft opgesteld. Het is echter de vraag of de provincies deze beloften kunnen inlossen.

Realisatie twijfelachtig

Uit het onderzoek blijkt dat de Randstadprovincies wel streven naar duurzaam inkoopbeleid, maar dit slechts deels in de organisatie en uitvoering borgen.
In de provincies Noord-Holland en Flevoland is de positie en het instrumentarium van inkoopadviseurs onvoldoende om duurzame inkoop door te voeren en af te dwingen in de organisatie. In Utrecht is te weinig controle op duurzaamheidscriteria bij kleinere aanbestedingen en in Zuid-Holland is weinig inzicht in de toepassing van duurzaamheidseisen bij aanbestedingen waarbij Bureau Inkoop niet betrokken is.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres