Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Vijf aandachtspunten voor grote merken om duurzamer in te kopen

De wereld heeft te maken met zware sociale en milieu-uitdagingen. De mens versnelt de opwarming van de aarde en tien procent van de mensen leeft in extreme armoede. Een duurzame inkoop door grote internationale merken met veel sociale, economische en milieu-invloed is dan ook belangrijk. Dat kan volgens National Geographic op vijf manieren.

1. Opvangen klimaatverandering
Het terugdringen van CO2-uitstoot heeft urgentie en grote merken kunnen hieraan meewerken door grondstoffen duurzamer in te kopen. Met hun aanzienlijke invloed kunnen ze kleine en grote leveranciers helpen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Denk aan het verwijderen van ontbossing uit de toeleveringsketen, waardoor bossen cruciale koolstofreservoirs blijven. Verderop in de toeleveringsketen kunnen de merken fabrieken stimuleren om CO2-neutraliteit aan te houden door het verbruik van CO2 te verminderen en hernieuwbare energie te gebruiken.

2. Behoud van biodiversiteit
Mijnbouw, het kappen van bomen en landbouw hebben de wereldwijde biodiversiteit verminderd tot iets minder dan 85 procent in vergelijking met wat het ooit was. Elke minuut wordt een gebied met de omvang van een voetbalveld aan regenwoud gekapt. Internationale merken voorkomen afname van biodiversiteit door een beroep te doen op verificatie door derden, zoals de Forest Stewardship Council en Rainforest Alliance. Verder kunnen ze goede landbouwpraktijken bevorderen, waardoor minder van de grond op aarde wordt aangetast.

3. Economische versterking
Essentieel voor het beëindigen van armoede is eerlijke betaling voor werknemers. Merken kunnen zich er hard voor maken dat hun leveranciers een leefbaar loon betalen. Dat maakt het mogelijk dat individuen en gemeenschappen boven de armoede uit stijgen.

4. Arbeidsomstandigheden verbeteren
Over de hele wereld ontwijken bedrijven regels voor veilige arbeidsomstandigheden en normale werktijden. Werkgerelateerde ongevallen en ziekten leiden dagelijks tot meer dan 6000 doden. Slechte werkomstandigheden zijn ook voor verantwoordelijke merken lastig op te sporen in hun toeleveringsketens. Ze hebben last van sterk uiteenlopende regelgevende en culturele normen. Dat kunnen ze opvangen door toeleveringsketens actief in kaart te brengen, door verbeterde inspectiemethoden te gebruiken, zoals rechtstreeks met werknemers praten, en door samen te werken met andere merken om de arbeidsnormen voor iedereen te verhogen.

5. Tegengaan uitbuiting en bevorderen inclusie
Uitbuiting komt op vele manieren in toeleveringsketens voor: van discriminatie van vrouwen tot moderne slavernij en kinderarbeid. Het opsporen van uitbuiting in de keten kan echter moeilijk zijn en strenge regels kunnen moeilijk handhaafbaar zijn. De eerste stap voor een succesvolle aanpak is ervan uitgaan dat uitbuiting plaatsvindt gevolgd door een krachtige inzet om uitbuiting op te sporen en te stoppen. Voor een transparante toeleveringsketen zijn nodig: onafhankelijke certificering van de leveranciers door een derde partij, regelmatige controles van leveranciers en het oprichten van gespecialiseerde teams bij het helpen van leveranciers om uitbuitingsproblemen op te lossen.


Bron: National Geographic

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.