Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Vier belemmeringen voor het transformeren van contractbeheer

Meer dan negen op de tien organisaties (92%) proberen de contractafhandeling te transformeren, maar krijgen te maken met ‘aanzienlijke obstakels’, zo blijkt uit een onderzoek van EY Law en het Harvard Law School Centre. Hieruit blijkt ook dat meer dan de helft (57%) van de bedrijven lagere inkomsten behaalde en dat 50% zaken is misgelopen door ondoelmatige contracten. Zo meldt het Britse Supply Management.

Bij het onderzoek zijn duizend contracterende professionals betrokken van juridische afdelingen, inkoop, commerciële contractering en bedrijfsontwikkelingsafdelingen over de hele wereld. Bijna alle respondenten (98%) hebben te maken met kritieke belemmeringen bij het transformeren van contractbeheer. 38% zegt dat ze hebben geprobeerd veranderingen door te voeren, maar dat dat is mislukt.

Contractering als achilleshiel
Volgens John Knox, de wereldwijde leidinggevende van EY op het gebied van juridisch beheerde diensten, is contractering voor veel organisaties een soort achilleshiel. “Met de juiste transformatie-inspanningen gericht op mensen, processen en technologie, kan contracting daadwerkelijk een business mogelijk maken en onderscheidend werken.” David Wilkins, professor aan de Harvard Law School, voegt toe: “Contracten vormen de kern van elk bedrijf. Ze bepalen hoe groei plaatsvindt en hoe risico’s worden beheerst.” Wilkins benadrukt dat het feit dat zoveel functies belang hebben bij of verantwoordelijkheid hebben voor contractering, het voor de meeste bedrijven moeilijk maakt om hun contracten effectief te beheren. “Nu we een periode van versnelde groei en risico’s ingaan, moeten bedrijfsleiders nieuwe manieren vinden om deze interne belangen in evenwicht te brengen en hun contractfuncties voor de toekomst te beheren.”

Vier belemmeringen
Uit het onderzoek komen vier belangrijkste belemmeringen voor het transformeren van contractbeheer naar voren:

1. Kostenbesparende druk: bijna alle respondenten (99%) zijn van plan om de contractkosten in de komende twee jaar te verlagen. Een op de drie grotere organisaties wil de contractkosten met 30% of meer verlagen.

2. Onduidelijkheid over besluitvorming: veel van de ondervraagden zeggen dat er verwarring is over wie feitelijk verantwoordelijk is voor het beheren van contracten.

3. Technologische kloof: ongeveer 70% van de organisaties heeft een formele technologiestrategie voor contractering, maar bijna alle (99%) vinden dat ze niet over de gegevens en technologie beschikken die nodig zijn om het contractproces te optimaliseren.

4. Zwakke contracteringsprocessen: het onderzoek bracht een lacune in de processen voor het beheren van contracten aan het licht. Van de ondervraagde organisaties eist 69% niet dat het personeel een sjabloon gebruikt bij het opstellen van contracten. Hetzelfde percentage vraagt niet om naleving van regels of richtlijnen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (2)

Maartje Vermeer 1 juni 2021 15:47 uur

Contractbeheer is alleen een belemmering als het gezien wordt als iets van Inkoop.

Evert Jan Bosman 19 mei 2021 15:21 uur

Goed en herkenbaar verhaal, maar m.i. staat bewustwording en de nut en noodzaak van het voeren van contractmanagement, op nummer 1 als het gaat om belemmeringen voor het transformeren van contractbeheer.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.