Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verwachting inkoop 2016: Stilstaan is achteruitgaan!

Traditioneel kijken vele organisaties en schrijvers in deze periode terug op het afgelopen jaar en doen voorspellingen voor het komende jaar. Ook in inkoopland ontkomen we niet aan een verscheidenheid van visies en veronderstellingen waar de wereld van inkoop zich in zal gaan bewegen.

Net als voorgaande jaren, geven ook de consultants van InQuest, marktleider in personeelsbemiddeling voor de discipline inkoop, een terugblik over het afgelopen jaar en tevens een verwachting van de arbeidsmarkt voor inkoop in 2016. Dit doen zij op basis van de vele gesprekken die werden gevoerd met inkoopprofessionals, kandidaten en opdrachtgevers. Wat duidelijk is, is dat de positie van inkoop en het competentieniveau van de inkopers een serieus onderwerp is in het bestuur van bedrijven en publieke instellingen. De ultieme uitdaging voor inkooporganisaties om de juiste kennis, competenties en ervaring op de juiste plaats te krijgen is evident. Voor organisaties zal daar het verschil worden gemaakt en uiteindelijk concurrentievoordeel uit worden behaald.

Arbeidsmarkt inkoop 2015, in beweging!
In 2015 hebben de consultants van InQuest ruim 1.200 intakegesprekken gevoerd en zijn er meer succesvolle plaatsingen gerealiseerd binnen zowel de publieke als private domein dan het jaar ervoor. Aanbestedingsspecialisten en inkoopprofessionals komen duidelijk meer in beweging. Opdrachtgevers werken aan hun propositie naar de toekomst en verstevigen de inkoopafdelingen met inkoopmanagers en professionals die uitblinken in zowel hard- als softskills. Het was een jaar waarin bedrijven inkoop, en Supply Chain in het algemeen, steeds meer zijn gaan zien als een strategisch instrument. Een jaar waarin innovatie werd gestimuleerd en de expertise van de professionals werd benut om dit te realiseren. Dit leidt ertoe dat de wens hoog was (en is) om de juiste kandidaten aan te trekken en mee te denken met de juiste inkoopoplossingen. De onderlinge concurrentie bij het bemachtigen van de juiste kandidaten tussen de grotere inkooporganisaties blijft hoog en de High-potentials worden daarnaast steeds kritischer in hun zoektocht.

Ook de markt voor interim inkoopprofessionals bleek opnieuw weerbarstig in 2015. In gelijke tred aan voorgaande jaren kenmerkte deze markt zich door een druk op tarieven bij interim inkoopprofessionals. Een negatieve trend die enige jaren geleden is ingezet, gevoed door de sterke positie van opdrachtgevers tijdens de financiële crisis en de inzet van marktplaatsconstructies en MSP oplossingen. Selectie op laagste tarief bleek ook nog veelal het zwaarste criterium voor het verkrijgen van een opdracht. In 2015 zien we overigens dat een toename van marktplaatsen een halt lijkt te zijn toegebracht en lijken de meer ‘mature’ inkooporganisatie bereid selectiever deze (prijs)instrumenten in te zetten. MSP’s en marktplaatsconstructies worden eerder ingezet voor commodity inhuur en minder voor specialistische dienstverlening. Voor specialisten is men bereid meer te betalen voor daadwerkelijke ‘aantoonbare’ ervaring en kennis. In zowel de publieke als private sector was (en is) men weer duidelijk op zoek naar de ervaren flexibele inkoopprofessional die meerwaarde toevoegt aan de organisatie en ook actief investeert in ontwikkeling en loyaal is aan de organisatie/ opdracht .

Verwachting Inkoopmarkt 2016, het waait weer!
De verwachtingen van de consultants van InQuest voor de arbeidsmarkt van inkooptalenten voor 2016 zijn ronduit zeer positief. De arbeidsmarkt van inkoopprofessionals is goed in beweging, zowel voor vaste als voor interim posities, of zoals wij vaak horen…het waait weer buiten! In sommige branches is een heuse ‘war for procurementtalent’ gaande. Recruiters worstelen met de vraag hoe ze moeten omgaan met een stortvloed aan sollicitanten of juist het gebrek aan serieuze ervaren kandidaten. Functieprofielen van inkopers worden gemoderniseerd, waardoor enerzijds wordt geworven en anderzijds afscheid moet worden genomen van mensen die onvoldoende zijn meegegaan in de huidige ontwikkelingen. Daarnaast verandert de visie op arbeid, het werk wordt belangrijker dan de baan en ook bij inkoop beweegt vast en flex steeds meer naar elkaar toe. “Het kaf en het koren” wordt gescheiden, de vraag naar ervaren, hoogopgeleide inkoopprofessionals neemt zichtbaar toe.

In 2016 zien wij dat een belangrijke rol is weggelegd voor de Corporate Recruiters die in hun recruitmentproces positie moeten nemen en de kracht van de markt niet moeten onderschatten. Advies is om inkoopprofessionals niet te werven als commodity en zeker niet te behandelen als eenheidsworst, maar per organisatie / regio specifiek de werving en selectie uit te voeren op zowel hard- en softskills. De verwachtte schaarste aan ervaren inkoopprofessionals betekent dat recruiters creatiever moeten zijn in het searchen, out of the box durven denken en meer competentie gericht searchen. Ervaren corporate recruiters weten waar hun kracht liggen en weten sneller de toegevoegde waarde van wervingsspecialisten in de markt te waarderen en durven deze dan ook tijdig in te zetten.

Volgende carrièrestap?
Naast een groeiende vraag naar ervaren en vooral moderne inkoopadviseurs voor de publieke sector, waarbij ook dit jaar veel vraag zal zijn binnen het sociale domein, zien we in de private sector vooral in de FMCG, Bancaire sector en Technische sector een toenemende behoefte ontstaan naar ervaren inkoopprofessionals. Voor ambitieuze inkooptalenten in beide sectoren redenen genoeg om het komend jaar de arbeidsmarkt goed te verkennen en mogelijk te werken aan een vervolgstap in hun carrière.
Kunnen wij u daarbij helpen?

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres