Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Vergroot de kans op schadevergoeding bij schade door verzekeringsplicht

Stel, de leverancier schiet tekort volgens het contract en door de rechter wordt schadevergoeding toegekend. Lukt het dan ook daadwerkelijk om de gehele schadevergoeding te ontvangen of blijkt dat problematisch te zijn? Bijvoorbeeld doordat de andere partij in financiële problemen raakt of faillissement dreigt. De verzekeringsplicht biedt uitkomst. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de valkuilen?

De wet kent geen algemene verplichting voor een contractspartij tot het sluiten of hebben van een verzekering. In de praktijk wordt geregeld een verzekeringsplicht opgenomen in het contract. De verzekering moet schadevergoedingen bij aansprakelijkheid afdekken.

Verzekeringsplicht in ICT-contracten
De verzekeringsplicht kan op verschillende manier worden opgenomen in een contract. De meest gebruikelijke formulering is dat de partij ‘zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze’ (adequaat) dient te verzekeren en verzekerd te houden.

Een dergelijke bepaling vind je ook in veel standaard (inkoop)voorwaarden. De ARBIT kent bijvoorbeeld een verzekeringsplicht en bepaalt daarbij ook een (minimale) dekking van € 1.250.000 per aanspraak, met een minimale jaarlijkse uitkering van tweehonderd procent van dit bedrag.

Dekking van risico’s door verzekering kent belangrijke voordelen voor beide contractspartijen. De afnemer wil de kans op uitbetaling van een schadevergoeding vergroten en de leverancier wil niet failliet gaan door claims. Het is dan ook denkbaar de kosten voor de verzekering samen te delen.

Welke verzekering(en)?
Relevante verzekeringen zijn bijvoorbeeld:

  • Algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Cyber(security)verzekering

Daarnaast zijn er nog vele andere verzekeringen te bedenken, zoals een inboedelverzekering of brandverzekering die van belang kunnen zijn voor het afdekken van risico’s.

Als u een verzekeringsplicht wilt opnemen in een contract, dan is het noodzakelijk om deze nader uit te werken. Leg in het contract vast over welke verzekeringen de contractspartij ten minste moet beschikken. 

Bewijs van verzekering
Het enkel vastleggen van een verzekeringsplicht in een contract is nog niet voldoende. Het biedt geen zekerheid dat de verzekering daadwerkelijk is gesloten en/of in stand wordt gehouden. Daarom is het slim om in het contract extra bepalingen op te nemen die dit grotendeels ondervangen.

Welke mogelijkheden u heeft? U kunt onder meer een verplichting opleggen om:

  • De verzekeringspolis(sen) te overleggen (let op: sommige polisvoorwaarden verbieden dat uit vrees voor daarop afgestemde claims) of een door verzekeraar af te geven certificaat als bewijs van verzekering;
  • Om geregeld bewijzen te overleggen van premiebetaling(en);
  • U op de hoogte te laten stellen van (eerdere) claims van andere partijen ten opzichte van de contractspartij.

In alle gevallen is periodieke controle van de bewijsvoering wenselijk.

Een verzekering biedt geen garantie
Hoewel een verzekeringsplicht zeker aan te bevelen is en de risico’s danig verkleint, biedt het nog geen garantie. Het is mogelijk dat een eventuele claim buiten de reikwijdte van de dekking van de verzekering valt. Bijvoorbeeld doordat een bepaalde bedrijfsactiviteit niet verzekerd is of als er sprake is van opzet of roekeloosheid.

Ook kunnen verzekeringen bepaalde typen claims uitsluiten. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering sluit onder meer claims wegens de schending van intellectuele eigendomsrechten uit. De verzekeringsplicht in IT-contracten is waardevol, maar dekt niet alle risico’s. Wees u hiervan bewust en zorg dat u goed op de hoogte bent van de voorwaarden van de verplichte verzekering(en) in uw IT-contract.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.