Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verbind en heers

Iedereen heeft altijd de mond vol over samenwerken op inkoopgebied en de voordelen daarvan. Hoe dat in de praktijk uitpakt vernemen we meestal niet (meer). De redenen zijn vrij simpel. Samenwerken vraagt inspanning, een lange adem en het vermogen om te leren van onvermijdelijke fouten. Een succesvolle inkoopsamenwerking heb je bij wijze van spreken niet met een knip van de vinger geregeld. Daar moeten alle samenwerkende partijen wel wat voor doen. Hóe je dat voor elkaar kunt krijgen staat beschreven in het boekje ‘Verbind en heers’ van Marco Plasier.  

Intelligent leesgedrag gevraagd

Hoewel het boekje een beschrijving geeft van de samenwerking tussen tien samenwerkende ziekenhuizen onder de naam Inkoop Alliantie Ziekenhuizen (IAZ), is de naar voren gebrachte theorie over inkoopsamenwerking ook goed toe te passen op andere sectoren. Dat vraagt van de lezer wel wat intelligent leesgedrag. Daarmee wordt bedoeld dat je de schets van de zorgmarkt en de interviews met ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de zorgsector, al lezende dient te vertalen naar je eigen sector. Dat geldt met name voor het eerste hoofdstuk. Het kan een uitdaging zijn voor de lezer.

Superactueel

Vanuit het perspectief van de zorgsector is ‘Verbind en heers’ superactueel. Dat zie je met name terug in het begin van het boekje bij de voorbeelden over gezamenlijk inkopen tijdens de coronaperiode. De noodzaak tot samenwerken bij de inkoop van bijvoorbeeld beschermingsmiddelen en andere zaken voor de bestrijding van de pandemie, was ontzettend groot. Toch waren en zijn er ook in deze periode berichten over inkooptrajecten en aanbestedingen waar wel wat op aan te merken valt. Business as usual zou je bijna zeggen, maar waar gehakt wordt vallen spaanders. De afgelopen periode leverde zeker ook successen op, mede als resultaat van een goede inkoopsamenwerking. Alleen bleven die successen vaak on- of onderbelicht.      

Overzichtelijk opgebouwd

Het boekje kent slechts drie hoofdstukken en een aantal bijlagen waaronder een zeer bondige en accurate samenvatting. In het eerste hoofdstuk komt de praktijk van de tien samenwerkende ziekenhuizen aan de orde, waarbij aan het eind het inkoopsamenwerkingsmodel wordt toegelicht. Het tweede hoofdstuk behandelt de ingrediënten voor een succesvolle inkoopsamenwerking. Die zijn opgesplitst in drie hoofdredenen voor samenwerking, drie factoren voor succes en de uitdagingen die om de hoek komen kijken bij een inkoopsamenwerking. In het derde hoofdstuk heeft Marco Plasier – heel concreet – zeven universele en praktische handvatten uitgewerkt die je in je dagelijkse praktijk kunt toepassen. 

Moeilijk onderwerpen komen gewoon aan bod  

Dat een inkoopsamenwerking an sich al een uitdaging vormt komt haarfijn aan de orde. De zorgsector zelf zorgt echter voor aanvullende uitdagingen en soms zelfs complicaties. In ‘Verbind en heers’ komen die moeilijke onderwerpen gewoon aan bod. Dat kan ook niet anders, omdat die onderwerpen met het systeem te maken hebben waarbinnen zorginstellingen functioneren. De specialisten zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de specificaties van de medische hulpmiddelen en systemen die nodig zijn om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen. Vervolgens moeten de zorginstellingen daarvoor betalen. Verder weten medische leveranciers haarfijn welke stakeholders ze binnen een zorginstelling dienen te beïnvloeden om de voor hen meest gunstige onderhandelingssituaties en -condities te creëren. En laten dat nu net niet de inkopers zijn.               

Zeven handvatten op basis KISS-principe

De zeven handvatten zoals ze staan beschreven in hoofdstuk drie volgen het KISS-principe. Daarbij staan de letters KISS voor Keep It Simple, Stupid. Een principe dat ervan uitgaat dat in dit geval activiteiten het meeste resultaat opleveren wanneer men ze simpel houdt. Eenvoud dient een hoofddoel te zijn bij het beschrijven van die activiteiten en daar is Marco Plasier zeker in geslaagd. Leg afspraken vast, gun elkaar het succes, houd vol, accepteer imperfectie, evalueer periodiek nut en noodzaak, realiseer je dat het om mensen gaat en vergeet de context niet. Grotere open deuren kun je niet bedenken maar ze zijn wel ontzettend duidelijk en goed uit leggen. Het begin van het proces om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Titel had wat pakkender gekund

Zo op het eerste gezicht lijkt de titel ‘Verbind en heers’ een variatie op ‘verdeel en heers’. Een uitspraak die wordt toegeschreven aan Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.), bekend als de vader van Alexander de Grote. Hij gebruikte ‘verdeel en heers’ als politieke strategie om de macht te behouden. In dat opzicht is de titel in ieder geval goed gekozen, want met het spelen van machtsspelletjes komt een succesvolle inkoopsamenwerking niet van de grond. Integendeel, het inleveren van de eigen (inkoop)macht ten faveure van de gezamenlijke (inkoop)macht vormt een van de sleutelfactoren voor succes. Het enige wat je misschien wel op de titel kunt aanmerken is dat hij wat pakkender had gekund, waardoor het boekje meer zou opvallen. Maar dat is dan ook echt het enige wat op het boekje aan te merken valt.          

Eindoordeel

Het boekje ‘Verbind en heers’ is zeer toegankelijk geschreven. Met een compacte omvang, niet meer dan 88 pagina’s, mag je dit toch wel een boekje noemen. Toch is de duiding ‘boekje’ zeker niet denigrerend bedoeld. Marco Plasier beperkt zich tot de essentie van het samenwerken op inkoopgebied. Een essentie die door die beperkte omvang misschien wel beter tot zijn recht komt. Het lezen kost je dus de tijd niet, maar de implementatie en uitvoering natuurlijk wel. Dat hoeft je er niet van te weerhouden dit boekje aan te schaffen en als leidraad te gebruiken bij een inkoopsamenwerking waar je bij betrokken bent, of wilt worden.  

Beoordeling
  • Nieuwswaarde:        *****
  • Praktisch nut:            ****
  • Toegankelijkheid:    *****
Aanvullende literatuur
Aanvullende informatie
Boekgegevens

Auteur:

Marco Plasier werkt al ruim twintig jaar als business consultant, ondernemer en toezichthouder in zowel profit- als non-profitorganisaties. Marco was medeoprichter van Coppa en is jarenlang verbonden geweest aan Nyenrode Business Universiteit en de Vrije Universiteit te Amsterdam als onderzoeker en docent. Medio 2012 is op de Nyenrode Business Universiteit gepromoveerd op het thema ‘de marktgerichtheid van professionele dienstverleners’. Vanaf 2014 is Marco part time inkoopdirecteur van de InkoopAlliantie Ziekenhuizen. Hij is hierbij verantwoordelijk voor een inkoopsamenwerkingsverband van 10 ziekenhuizen. Sinds juni 2019 is hij eveneens Lid van de Raad van Commissarissen van SIVON (Samenwerkende Inkoopcoöperatie Voor Onderwijs Nederland). Marco heeft verschillende boeken en andere publicaties over samenwerking, inkoop en professionele dienstverlening op zijn naam staan.

Nederlandstalig | Paperback, 88 blz.

Inkoop Alliantie Ziekenhuizen | 1e druk, 2021

EAN: 9789090339382

Het boek ‘Verbind en heers’ is verkrijgbaar via www.managementboek.nl en direct uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.