Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verbeter je internationale inkoop met een antropologische benadering

Omgaan met mensen met verschillende culturen en achtergronden is opwindend en fascinerend. Het kan echter ook leiden tot conflicten door onbegrip. Dit voorkom je door je daadwerkelijk te verplaatsen in andere culturen en er zo meer inzicht in te krijgen. Zo schrijft Valeria Cardillo Piccolino in een blog op LinkedIn. Zij is Multicultural Learning & Development HR Consultant bij Newton S.p.A., Diversity & Inclusion. Haar inzicht is van belang voor de inkoop, waar door globalisering en outsourcing sprake is van steeds meer samenwerking met leveranciers uit andere culturen.

Cardillo Piccolino trainde tijdens haar vorige werkervaring mensen aan boord van cruiseschepen en werkte daar met meer dan 70 verschillende nationaliteiten. Op die schepen liep ze dan ook bijna als een soort antropoloog rond. “In het begin geloofde ik naïef dat een vreedzaam samenzijn genoeg was voor integratie en meer tolerantie en openheid. Maar net zoals we een kaart gebruiken om de juiste richting in een vreemd land te vinden, vind ik nu dat voor het verbeteren van de samenwerking in een multiculturele context een goede training nodig is. Het gaat om een gids om elkaar te begrijpen, om betekenis te geven aan de gebaren, het gedrag en de kleine rituelen van anderen. Dit blijft onopgemerkt als we alleen waarnemen vanuit onze eigen cultuur, maar wordt direct zichtbaar vanuit een extern gezichtspunt.”

Chinese en Filippijnse werknemer

Ze noemt als voorbeeld een conflict tussen een Chinese en een Filippijnse werknemer dat ze probeerde op te lossen. “Het was een bijna kinderachtige kwestie. Op een vrij drukke dag kwamen de twee onder tijdsdruk bijna fysiek met elkaar in botsing in een smalle gang van het schip. Zonder opzet raakte de Filippijn bijna de Chinese collega met een zware metalen kar. Dit leidde tot boos gemopper bij de Chinees. Hij werd echter nauwelijks begrepen door de Filippijn, die het als een uiting van vijandigheid zag. De emotionele escalatie tussen de twee bracht hen naar mijn kantoor. Ik bevond me vervolgens tussen een diep beledigde Filippijn en een Chinees die ogenschijnlijk koud en niet-empathisch reageerde op zijn collega.”

Intercultureel management

Voor Cardillo Piccolino kreeg deze ogenschijnlijk triviale gebeurtenis pas later echt betekenis, toen ze het essay ‘The Culture Map’ van Erin Meyer over intercultureel management in organisatorische contexten las. “De auteur, een INSEAD-hoogleraar en expert op het gebied van culturele verschillen, legt hierin uit hoe culturen een positie innemen op een ‘schaal van onenigheid’. Hierbij komen we aan de ene kant culturen tegen met een neiging tot afwijkende meningen of het aan het licht brengen van conflicten. Aan de andere kant zijn er culturen die gevoelig zijn voor harmoniebehoud in de groep. Erin Meyer onderstreept hoe de eerste groep het meningsverschil duidelijk scheidt van de persoon. Ze kunnen een geanimeerd debat voeren en direct daarna kalmeren en zich gedragen alsof er niets gebeurd is. De tweede groep beschouwt directe confrontatie echter als een aanslag op hen zelf, wat ze moeilijk kunnen tolereren. Sommige culturen drukken zich gepassioneerd en emotioneel uit, terwijl anderen hun emoties afschermen.”

Emoties

Cardillo Piccolino legt uit dat zowel de Filippijnse als de Chinese cultuur de voorkeur geven aan conflictvermijding, maar tegengesteld zijn in de manier waarop ze hun emoties tonen aan een externe gesprekspartner. “Dit verklaarde waarom de Filippino zich verzette tegen wat hij zag als een belediging van zijn eigen persoon. Tegelijkertijd handhaafde de Chinees een afstandelijke en koude houding, hoewel hij zich aangevallen voelde. Dat kwam door zijn culturele neiging om emoties privé te houden.”

In- en outgroep

Ze vervolgt: “Erin Meyer vertelt ons ook dat hoewel de Chinese cultuur wortels heeft in de Confucianistische leringen die harmonie in relaties stimuleren, dit in het algemeen geldt voor de ingroep, de leden van de eigen groep. De grote bevolking en de sterke interne concurrentie in China kunnen echter zorgen voor tegenstrijdige en soms vijandige reacties tegen de leden van de outgroep.”

Gemakkelijke stereotyperingen

Volgens Cardillo Piccolino kunnen we voor relaties met mensen uit andere culturen niet alleen op modellen vertrouwen. “Een individu vertegenwoordigt een unieke wereld, die bestaat uit zijn of haar eigen verhaal, opleiding, achtergrond en niet-reproduceerbare combinatie van ervaringen. Desalniettemin ligt het gevaar van gemakkelijke stereotyperingen van een etnische groep altijd om de hoek.”

Middenweg

Cardillo Piccolino denkt dat begrijpen wie de ander is, de beste manier is om de kracht van sterke heterogeniteit te benutten. “Het gaat om het inzien van de historische en culturele redenen voor iemands daden, manieren van relateren of communiceren en uiteindelijk het vinden van een middenweg. Dat is een plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en met een diepere, minder veroordelende blik naar elkaar kunnen kijken.”

Formidabele rijkdom

De Italiaanse geeft aan dat het bedrijven veel voordelen zoals meer innovatie en creativiteit oplevert, als ze een veelkleurige consumentenmarkt en multiculturele context antropologisch en nieuwsgierig benaderen. “Alleen als ze hun oordeel temperen, kunnen ze echt profiteren van de formidabele rijkdom die zoveel verschillende perspectieven bieden.”

Meerwaarde voor inkoop Deze inzichten gelden zeker ook voor de inkoop, waar steeds meer sprake is van interculturele contacten. Verdieping in andere culturen verbetert de onderlinge relaties, voorkomt misverstanden, kan leiden tot het opbouwen van een vertrouwensrelatie en maakt betere onderhandelingen mogelijk. Dit leidt tot een beter inkoopproces, kostenbesparingen en bovendien tot prettigere onderlinge verhoudingen. Bij de culturele verdieping gaat het om meer dan alleen de communicatie. Uit onderzoek van de Loughborough University Institutional Repository (Multi-cultural complexity impact on procurement within the oil and gas sector, 2005) blijkt bijvoorbeeld dat ook zaken zoals de stand van de technologie, aard van het projectmanagement, politieke situatie, gezagsverhoudingen en financiële kracht van een land een rol spelen. Het is dan ook verstandig om je als inkoper met internationale leveranciers goed in deze cultureel-economische aspecten te verdiepen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres