Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Verantwoorde inkoop mineralen door zelfcertificering

“Verantwoord inkopen uit door conflicten getroffen gebieden moet worden bevorderd”, dat stelt Luliu Winkler, ondervoorzitter van de commissie Internationale handel van het Europees Parlement. Het terugdringen van de illegale financiering van legers of andere militaire groepen in door conflicten getroffen gebieden, is het onderwerp van het eerste debat op dinsdag. Het parlement debatteerde over een ontwerpverordening voor een systeem voor zelfcertificering in de toeleveringsketen van tin, tantaal, wolfraam en goud.

De ontwerpverordening geeft EU-importeurs een kans om schone toeleveringskanalen te realiseren. De EU streeft naar de publicatie van een jaarlijkse lijst van verantwoorde smelters en raffinaderijen. Met meer dan 400 importeurs van dergelijke ertsen en metalen, is de EU één van de grootste markten voor tin, tantaal, wolfraam en goud. De publicatie moet publieke verantwoording verhogen, de toeleveringskanalen transparanter maken en verantwoordelijke inkoop van mineralen vergemakkelijken.

De ontwerpverordening werd op 14 april in de commissie internationale handel aangenomen met 22 stemmen voor, 16 tegen en 2 onthoudingen. Het Parlement is verdeeld over de vraag of een verplichte certificering moet gelden voor iedereen in de toeleveringsketen. Ook buiten het Parlement wordt druk gediscussieerd of er een verplichte of vrijwillige certificering moet komen. “De tegenstelling tussen de verplichte en de vrijwillige aanpak in de verordening is een vals dilemma. De echte uitdaging ligt in het uitwerken van een efficiënte en werkbare regelgeving”, aldus Winkler.

 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres