Magnifying glass Close

“Veel bedrijven zijn te afhankelijk van leveranciers”

“Veel bedrijven kopen de meeste grondstoffen in bij een of enkele leveranciers. Het gros van hun afzet gaat vervolgens naar hooguit een paar klanten. Dat is zéér risicovol”, stelt risicodeskundige Raymond van der Heide van Interpolis aan Z24. “Wat als een van deze partijen wegvalt? Dat zou desastreus kunnen uitpakken.”

Van der Heide ziet de laatste tijd dat veel bedrijven kampen met een groot inkoop- en/of afzetrisico. “Dat is soms dermate groot dat het de bedrijfsvoering plat kan leggen. Of zelfs de continuïteit van de onderneming kan bedreigen. Dat geldt voor ieder bedrijf, van éénpitter tot multinational.”

80-20 regel
“Bij de inkoop zie ik vaak dat de bekende 80-20 regel opgaat”, vervolgt Van der Heide. “80% van het inkoopvolume wordt ingekocht bij slechts 20% van het aantal leveranciers. Of erger nog, voor bepaalde grondstoffen is men afhankelijk van slechts één leverancier. Voor de afzet geldt hetzelfde. Dit is erg risicovol. De leverancier kan bijvoorbeeld wegvallen, omdat de concurrent bereid is om meer te betalen, of de klant kan zijn spullen elders goedkoper inkopen.”

Externe factoren
Daarnaast zijn er ook tal van externe factoren waardoor een leverancier of klant kan wegvallen. “Bijvoorbeeld door politieke beslissingen. Dat kan uiteenlopen van subsidies of milieuregels, tot een vergaande boycot. Daarnaast kan de leverancier natuurlijk ook nog failliet gaan. Bij projectmanagers van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn brak paniek uit toen Imtech, de toeleverancier van ventilatoren, roltrappen, bekabeling en veiligheidsinstallaties, deze zomer failliet ging. Imtech leverde specialistisch werk, dat niet zomaar vervangen kan worden; daardoor wordt de metrolijn mogelijk later opgeleverd.”

Wed niet op één paard
Wed niet op één paard, adviseert de risicodeskundige. “Zorg bij de inkoop minimaal voor dual sourcing, en aan de verkoopkant voor een betere spreiding in het klantenbestand of uitbreiding van je markt. Werk daarnaast aan de relatie met de leverancier of afnemer. Ga regelmatig langs en bouw een persoonlijke band op. Hoe groter de gunfactor, des te kleiner het risico. Vraag ook advies aan anderen. Een accountant kan bijvoorbeeld een goede sparringpartner zijn.”

Tot slot geeft Van der Heide nog een aantal tips mee. “Zorg voor een voorraad waar je een aantal weken mee vooruit kunt. Verplicht daarnaast leveranciers om bepaalde ISO-certificeringen of audits te laten doen, zodat een continu niveau van kwaliteit wordt gegarandeerd. Check tijdig de einddata van contracten en professionaliseer het risicomanagement.”

 

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (1)

30 oktober 2015 10:25 uur

In de Hi-tech sector is de afhankelijkheid vaak nog groter. Er is vaak bewust gekozen voor single sourcing bij een voor een beperkt aantal main suppliers. Ook hier heeft elk voordeel een vooraf ingecalculeerd risico/nadeel dat gemanaged moet worden.

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres