Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Boekrecensie: Value sourcing, sourcing value

De titel van het boek intrigeert vanaf het eerste moment dat je het boek onder ogen krijgt. “Value sourcing, sourcing value”, wat zouden de auteurs daarmee bedoelen? De titel bekt in ieder geval lekker door de spiegelbeeldopbouw, maar dan komt een veel belangrijkere vraag aan de orde: komt de inhoud goed over? De drie auteurs waarvan er twee bij Berenschot werken hebben in ieder geval hun best gedaan de theorie over value sourcing voldoende voor het voetlicht te brengen middels een mooi door Berenschot zelf uitgegeven boek.

Wat is value sourcing nu weer?
De term sourcing kom je tegen in alle bekende theorieboeken over inkoop, maar hoe zit het met value sourcing. Niet echt terug te vinden en dat kan ook niet anders. Value sourcing is een term van de laatste twee jaren en wordt met name gebruikt in het angelsaksische taalgebied. De term value sourcing bestaat uit twee elementen waarvan iedereen in ieder geval weet wat ze afzonderlijk betekenen.

Tot voor kort werden met name de volgende vormen van sourcing onderscheiden: single sourcing, dual sourcing, multiple sourcing, second sourcing en shared sourcing. Vanaf nu kan daar in de Nederlandse inkoopliteratuur value sourcing aan toegevoegd worden. Met recht toegevoegd, want bij value sourcing moet je denken aan het focussen op het toevoegen van meer waarde aan de keten. Daarbij is de samenwerking tussen uitbesteders en toeleveranciers van essentieel belang.

Combinatie van theorie en praktijk
Het boek bestaat uit twee delen. Deze delen worden voorafgegaan door een inleiding. Daarin staat vermeld dat value sourcing is voortgekomen uit een innovatieprogramma van het ministerie van Economische Zaken. Doel van dit programma was om de werkgelegenheid binnen de Nederlandse hightechindustrie op langere termijn veilig te stellen. Of dat daadwerkelijk lukt, zal pas over een aantal jaren kunnen worden vastgesteld, maar de eerste aanzet is er.

In het eerste deel van het boek worden de ideeën over value sourcing uitgewerkt. Dit vindt plaats door de beschrijving van vijf schijnbare tegenstellingen. Deze worden door vertegenwoordigers vanuit de hightechindustrie en daaraan grenzende instituten ieder vanuit een ander gezichtspunt becommentarieerd. Daardoor krijg je de indruk dat er geen sprake is geweest van tunnelvisie bij de totstandkoming van het concept.

Het tweede deel bevat vervolgens de praktische uitwerking van het value sourcing principe, waarbij aandacht wordt besteed aan de werkwijze, de tools die daarbij gebruikt moeten worden en de implementatie. Ga er vervolgens niet vanuit dat dit binnen een half jaar na aanvang aantoonbare resultaten oplevert. Zoals de auteurs terecht opmerken gaat het bij de toepassing van value sourcing om het samenwerken binnen de keten. Dat kost tijd en energie, die er ook nog eens van twee kanten (uitbesteder en toeleverancier) moet worden ingestopt.

Aanpak helder beschreven
De aanpak vindt zijn basis in een aantal workshops waarin de vier pijlers van value sourcing ieder in eerste instantie afzonderlijk worden behandeld: kwaliteit, logistiek, technologie en totale kosten. De workshops spelen zich af op tactisch en strategisch niveau. Het operationeel niveau blijft buiten beschouwing.

Tijdens de workshops vindt er multidisciplinair overleg plaats tussen uitbesteder en toeleverancier. Dit resulteert in verbeteringsacties die zijn opgenomen in actieplannen. De status en de voortgang van de actieplannen worden bijgehouden in het leveranciersprofiel. Kenmerkend daarbij is dat er sprake is van tweerichtingsverkeer. Value sourcing is behalve een inkoopmethodiek tegelijk ook een management- en communicatiemiddel.

Zeer verzorgd boek
Zoals gezegd valt het boek op doordat het er mooi verzorgd uitziet. Gedistingeerd zwart aan de buitenkant en zonder afbeeldingen. Aan de binnenzijde voorzien van niet al te veel tekst ondersteund door zwart-wit foto’s en duidelijke modellen, tabellen, grafieken. Wat daarbij opvalt zijn de nogal groot uitgevallen foto’s van degenen die geinterviewd zijn of op een andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van de methodiek. Dat had wel iets minder opvallend gekund, hoewel het succes van iedere methodiek wel staat of valt met de mensen die het zullen toepassen.

Omvangrijk is het boek met zijn 96 pagina’s niet te noemen. Dat kun je op twee manieren uitleggen. De auteurs zijn er in geslaagd om de theorie van value sourcing zo compact mogelijk vast te leggen. Dat is een compliment waard. Het smaakt ook naar meer, het maakt je nieuwsgierig naar de verdere uitwerking. Maar die zul je in dit boek niet aantreffen. Dat is jammer en tegelijk niet zo heel erg. Wat overblijft is een uitdaging aan de markt er concreet mee aan de slag te gaan.

Eindoordeel
Het jaar 2010 werd gekenmerkt door een groot aantal boeken over inkoop en de verkiezing van een inkoopboek tot managementboek van het jaar. Vraag is of het jaar een uitzondering vormt of de basis vormt voor een volwassen en omvangrijke niche in de management literatuur. Dat het boek “Value sourcing, sourcing value” in dat deel van de markt zijn plaats gaat innemen en niet vergeten zal worden, staat als een paal boven water.

Het boek blinkt uit in helderheid en beschrijft op compacte wijze hoe value sourcing in elkaar steekt en kan werken. Daarmee hebben de auteurs de eerste stap gezet door in samenwerking met bedrijven als ASML, Assembléon, Fokker Aerostructures en Thales, hun nek uit te steken. De tweede stap is nu aan uitbesteders en toeleveranciers. Niet alleen in de hightechindustrie, maar ook in andere industrieën waar sprake is van een ketengerichte benadering.

Beoordeling: *****

Bestellen
Het boek ‘Value sourcing, sourcing value’direct bestellen.

Aanvullende literatuur
•    Supply Chain Management, Joris Leeman
•    Wat is Lean Six Sigma, Mike George, Dave Rowlands, Bill Kastle
•    Value Based Management, Eric Urff
•    Het Doel, Eliyahu Goldratt
•    Balanced Sourcing, Timothy M. Laseter (Engelstalig)

Boekgegevens
Auteurs:
•    Hadewij van de Kamp: is werkzaam bij Berenschot als managing consultant. Vanaf de start is zij nauw betrokken geweest bij het project “Value Sourcing; de weg naar structurele performance verbetering”. Zij heeft de workshops ontwikkeld voor de implementatie van value sourcing en de daarbij gehanteerde instrumenten, zoals prestatie-indicatoren.
•    Karin Stalenhoef: is werkzaam bij Deloitte Consulting als senior consultant. Vanaf het begin is zij de projectleider geweest van het project “Value Sourcing; de weg naar structurele performance verbetering”. Zij heeft samen met de uitbesteders en toeleveranciers gewerkt aan de totstandkoming van de huidige werkwijze. Daarnaast heeft zij de implementatie van value sourcing bij een aantal bedrijven begeleid.
•    Hans Dijkhuis: is werkzaam bij ASML als Director Supply Chain Process Methodology. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de ecosysteemprojecten van Point-One. Hij heeft aan de wieg gestaan van value sourcing bij ASML en mede geïmplementeerd. De afgelopen jaren heeft hij in zijn rol bij Point-One de werkwijze met collega- uitbesteders gemaakt en verspreid binnen de hightechindustrie.

Boek, gebonden / 93 blz. / Nederlandstalig
Berenschot / 2010
ISBN-13: 9789490314026

www.managementboek.nl

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres