Magnifying glass Close

Uitbreiding staat weer op agenda CPO

Na een aantal jaren waarin kostenbesparingen vooral centraal hebben gestaan, is de blik van de CPO nu weer op uitbreiding van het bedrijf gericht, omdat de economie wereldwijd aantrekt.

Na[slide] jaren van kostenbesparingen voor bedrijven is de blik nu weer voorzichtig gericht op uitbreiding en groei van het bedrijf, omdat de economie weer aantrekt. De CPO wordt gevraagd hierop in te spelen. Hoewel kostenbesparingen voorlopig op nummer een blijven staan, staan nieuwe producten en marktontwikkeling op nummer twee en organische expansie op een derde plek, qua prioriteit voor de CPO. Dat blijkt uit het derde jaarlijkse CPO-onderzoek van Deloitte.

Innovatie
James Gregson, partner en hoofd sourcing en procurement van Deloitte UK zegt hierover: “Groei moet nog steeds gefinancierd worden, dus kostenreductie en strategieën die ervoor zorgen dat cash vrijkomt, zullen de boventoon blijven voeren. Maar de verschuiving naar een uitbreidingsagenda van bedrijven betekent dat inkoop nieuwe leveranciers moet introduceren en bestaande leveranciers meer moet prikkelen.”

Voeg hieraan toe de groeiende honger van CFO’s voor risico op de balans, en er tekent zich een duidelijk omslagpunt af. “Het vermogen van inkoop om deze uitdaging tegemoet te treden zal het belang en de relevantie van inkoop bepalen gedurende de volgende fase van de economische cyclus”, zegt Gregson

Verschuivende strategie
Uit het onderzoek van Deloitte onder 180 CPO’s en inkoopdirecteuren in 17 verschillende landen, blijkt dat personen op inkoopfuncties misschien wel niet zo goed voorbereid zijn voor dit verschuivende ondernemingsklimaat. Negen op de tien respondenten zeggen dat ze hebben kunnen voldoen aan de besparingsdoelstellingen van vorig jaar. Maar veel van hen liggen ‘s nachts wakker over hoe zij de doelstellingen ook dit jaar moeten halen.

Een succesvolle uitvoering van de strategie in deze nieuwe omstandigheden noopt inkopers ertoe nauw samen te werken met interne stakeholders. Toch zegt bijna twee derde van de ondervraagden het gevoel te hebben dat ze maar deels succesvol zijn om te leveren aan de interne klanten. Bijna de helft van de respondenten wijdt dit aan een gebrek aan gemeenschappelijke doelstellingen. Gregson constateert dan ook dat het zoeken van verbinding met de business de grootste zwakte is van inkoop, maar tegelijkertijd de grootste kans.

Aanpassen en ontwikkelen
Inkopers moeten zich volgens Gregson dan ook blijven aanpassen en ontwikkelen om relevant te blijven. De nieuwe rol van inkoop behelst niet alleen het uitvoeren van de kostenreductie-agenda, maar ook het ondersteunen van de business tijdens een nieuwe cyclus van innovatie en expansie. “CPO’s moeten teams samenstellen die waardevolle inzichten brengen zodat zij invloed uitoefenen als er belangrijke beslissingen genomen worden over budgeten.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (1)

18 december 2013 00:06 uur

Tja, zolang CPO's hun bestaansrecht rechtvaardigen door kostenbesparing, terwijl ze geen enkele invloed kunnen uitoefenen op de budgetten, is het dweilen met de kraan open. Het wordt tijd dat de business focus geest uit de fles komt. Het gaat niet over geld uitgeven; het gaat over geld verdienen. En dat doe je primair via klanten en klanttevredenheid. Daar zou inkoop zich op moeten richten. Want leveranciersprestaties spelen nog altijd een vooraanstaande rol in het realiseren van die klanttevredenheid. Maar dat is alleen interessant als je er ook geld aan over houdt. Winstgevende klanttevredenheid dus. En dat is nu net wat we vanuit InkoopAcademie proberen te realiseren.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres