Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Tweede daling nieuwe orders op rij – NEVI PMI® juli 50.7

Zoetermeer, 1 augustus 2019 – De NEVI PMI van juli was met 50.7 gelijk aan die van juni en wijst op een slechts lichte verbetering van de bedrijfsomstandigheden. De nieuwe orders uit zowel binnen- als  buitenland namen voor de tweede maand op rij af. Evenals in juni noteerde de subsector consumptiegoederen als enige een verbetering.

Ondanks deze afname van de orders nam de productie toe, zij het in de kleinste mate sinds mei 2013. Ook namen de productiebedrijven extra personeel aan, vooruitlopend op een verwachte toename van de productieomvang de komende maanden. Dit optimisme uitte zich in de Toekomstige productie index, waarbij 42% van de respondenten aangaf het komende jaar een toename te verwachten.

De achterstanden in productie namen fors af, maar wel in de geringste mate sinds maart. Ook de groei van de werkgelegenheid hield aan, deze maand zelfs in iets grotere mate dan in juni.

De inkoop stabiliseerde en de materiaalvoorraden namen voor het eerst sinds april toe. De voorraad gereed product groeide in het één na hoogste tempo sinds het begin van dit onderzoek.

De inkoopprijsinflatie was gering en het laagst in vijfendertig maanden. De stijging van de verkoopprijzen was het laagst sinds eind 2016.

Redactioneel commentaar prof dr. Bart Vos, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg
Eind juli, Nederland zucht en kreunt, temperaturen van boven de 40 graden Celsius, materieel (bijvoorbeeld het spoor) en mensen dreigen serieus oververhit te raken. Kijkend naar de meest recente PMI cijfers, geldt dat niet bepaald voor de Nederlandse economie. De NEVI PMI is namelijk in juli gestabiliseerd, net als in juni bleef de index steken op 50.7. De Nederlandse economie zakt dus nog niet onder het kritische punt van 50.0, maar de weg naar boven is ook nog niet gevonden.

Het is dus saai rondom de PMI, een beetje zoals kijken naar het groeien van gras, een kwalificatie van Amerikanen over de 10 kilometer schaatsen? Nou, dat is zeker niet geval, het zijn nog steeds spannende tijden.

Neem nou het slepende handelsconflict tussen de VS en China. Er wordt weer gepraat tussen beide economische grootmachten en het is te hopen dat die gesprekken leiden tot een de-escalatie. Zeker sectoren als de chips- en automobielindustrie zijn gevoelig voor dit conflict, het raakt immers de goederenstromen in deze mondiaal opererende ketens in het hart.

En in de Brexit soap is er dus een nieuwe premier, Boris Johnson. Zijn standpunt is duidelijk: het Verenigd Koninkrijk zal de Europese Unie eind oktober verlaten, deal of geen deal. Duidelijke taal dus, de vraag is alleen of dat voor Europa, en zeker ook voor Nederland Handelsland, echt goed nieuws is. Een no deal Brexit maakt de handel met de Britten er in ieder geval op korte termijn niet makkelijker op.

Kortom, in de wereldeconomie is genoeg aan de hand en ook een nadere analyse van de PMI cijfers is echt een stuk spannender dan kijken naar het groeien van gras. Het goede nieuws is dat de PMI al ruim zes jaar op rij boven de 50 scoort en de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie neemt ook al ruim vier jaar toe. Dat zijn positieve signalen, maar daar staat tegenover dat het aantal nieuwe orders blijft dalen, zowel nationaal als internationaal. Dat laatste is niet los niet te zien van mondiale ontwikkelingen aangezien vooral de vraag uit onze grote handelspartners Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zwak te noemen blijft.

Er is dus in deze zomer bepaald geen sprake van de spreekwoordelijke ‘komkommertijd’, het blijft bijzonder boeiend om trends in de PMI nationaal en internationaal te blijven volgen.

Drie deelindices uitgelicht:


NIEUWE ORDERS INDEX

Het aantal nieuwe orders dat door de Nederlandse producenten werd ontvangen, daalde in juli voor de tweede maand op rij, al was deze daling gering. De producenten schreven dit kleinere aantal orders vooral toe aan de zwakkere vraag, vooral vanuit de automobielsector. De subsector consumptiegoederen noteerde als enige een toename van de klantvraag in juli. De producenten van halffabricaten en investeringsgoederen maakten daarentegen melding van dalingen.

Nieuwe orders index, seizoensmatig aangepast, >50 = toename t.o.v. de vorige maand

NIEUWE EXPORT ORDERS INDEX

Voor het eerst sinds juni 2016 was er deze maand sprake van een daling van het aantal nieuwe export orders. Deze daling was gering, maar wel de grootste sinds juni 2012. De panelleden maakten melding van een algemene daling van de buitenlandse verkoop en schreven dit regelmatig toe aan de zwakkere vraag uit Duitsland, Groot-Brittannië en de VS.

Nieuwe export orders index, seizoensmatig aangepast, >50 = toename t.o.v. de vorige maand

VOORRAAD GEREED PRODUCT INDEX

De voorraad gereed product nam in juli voor de derde maand op rij toe. Deze toename was beperkt, maar wel de op een na grootste sinds het begin van dit onderzoek. De gegevens wijzen erop dat het kleinere aantal klantenorders leidde tot een grotere voorraad eindproducten.

Op subsectorniveau was er sprake van een toename van de voorraad bij de producenten van consumptiegoederen en halffabricaten, terwijl deze voorraad bij de producenten van investeringsgoederen voor de tweede maand op rij afnam.


Voorraad gereed product index, seizoensmatig aangepast, >50 = toename t.o.v. de vorige maand

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres