Magnifying glass Close

Transport e-sourcing: vijf belangrijke feiten

Transport e-sourcing, een vakgebied met een hoop ontwikkelingen, veel terminologie en trends. Marc Jagers zet hier vijf belangrijke feiten op een rij[slide] en legt het verschil uit tussen e-sourcing, e-tender, e-auction en e-procurement.

Inkoop van transportdiensten was eind jaren negentig een van de eerste supply chain activiteiten in de online wereld tijdens de dotcom-hoogtijdagen. Het begon met een aantal specifieke industrieplatforms (bijvoorbeeld Covisint voor de auto-industrie), dat nam een hoge vlucht maar was een kort leven beschoren. De kwaliteit van de software was nog niet goed genoeg en leveranciers verzetten zich veelal tegen de nieuwe manier van inkoop. Met name voor transportdiensten bleken de e-auctions, zoals ze genoemd werden, niet het meest ideale platform voor inkoop van deze diensten. De eerste ervaringen met deze platforms zijn voor vele gebruikers dan ook een negatieve herinnering.

Sommige pioniers op het gebied van e-sourcing zijn niet langer meer actief. Maar na de hoogtijdagen zijn wel enkele e-sourcing bedrijven komen bovendrijven. De platforms en functionaliteit zijn volwassen geworden. Aanbieders van e-sourcing bieden professionele omgevingen voor online inkoop waarmee je alles kunt uitbieden, van moertjes en boutjes tot schoonmaakdiensten.

Vijf feiten over e-sourcing in transport
In dit artikel kijken we naar transport e-sourcing. Het is een vakgebied met een hoop ontwikkelingen en een eigen universum van terminologie, kennis en trends. Vijf wetenswaardigheden over transport e-sourcing:

1. Verschil tussen e-auctions en e-tenders
Voor mensen die niet veel in aanraking zijn geweest met e-sourcing kan het fenomeen verwarring veroorzaken. Er is sprake van veel jargon dat niet altijd consistent gebruikt wordt. Bij online inkoop denken mensen al snel aan zogenaamde auctions (veilingen). Er zijn echter twee belangrijke verschillende categorieën die elk een andere aanpak hebben.

 1. E-auctions 
  Een e-auction is een evenement waarbij een inkoper meerdere aanbieders uitnodigt om gedurende een gelimiteerde tijd te bieden voor een dienst. Een auction is meestal een uur open voor de bieders. Gedurende de biedperiode proberen de bieders de beste prijs (laagste) te bieden. Een auction is typisch een instrument dat gebruikt kan worden voor eenvoudige diensten en producten waarbij prijs het belangrijkste is. Er zijn diverse vormen van auctions zoals: English Auction, Dutch Auction (of Reverse Auction) en de Japanese Auction.
 2. E-tenders 
  Een e-tender is een evenement waarbij de inkoper meerdere aanbieders uitnodigt om naast prijs, diverse informatie items te leveren binnen een vastgestelde periode. Zo kan er gevraagd worden om service capaciteiten, transit tijden, prijzen of een volledig voorstel met creatieve oplossingen. In een e-tender-proces zien bieders nooit van elkaar welke prijzen worden geboden. E-tenders hebben een langere looptijd en zijn meer oplossing gedreven dan prijs gedreven. Termen als RFx (Request for Price/Proposal/Information), RFQ (Request for Quote) en RFS (Request for Solution) worden in dit kader veelvuldig gebruikt.

2. Verschil tussen e-procurement en e-sourcing
De termen e-procurement en e-sourcing worden veelvuldig door elkaar gebruikt waardoor het niet altijd duidelijk is welk proces men precies bedoelt.

 1. E-procurement 
  E-procurement, ook wel bekend onder de term Supplier Exchange, is een activiteit op operationeel niveau. E-procurement is onderdeel van het gehele inkoopproces dat onder andere elementen bevat zoals: load bidding, vendor management, catalogue management, purchase order integration, order status, shipping notice, e-invoicing, e-payment, en contract management.
 2. E-sourcing 
  E-sourcing is een activiteit op strategisch niveau. Het is het methodische proces van structureren van een groep leveranciers met als doel het in stand houden van een competitief kosten- en serviceniveau.

3. Voordelen van e-sourcing
Gebruik maken van een e-sourcing platform heeft voordelen voor zowel de inkoper als de leverancier. Zo zijn daar:

 • Verbeterde kwaliteit en gebruikers ervaring door gebruik van hoogwaardige online software;
 • Verbeterde controle over het inkoopproces;
 • Tijd besparingen voor het inkoop team en de leveranciers;
 • Goed gestructureerde data voor de leveranciers;
 • Betere mogelijkheden om leveranciers vooraf te screenen;
 • Betere en snellere feedback aan leveranciers;
 • Vaste prijs templates om ‘appels met appels’ vergelijkingen mogelijk te maken;
 • Betere en snellere analyse en modellerings gereedschappen;
 • Transparantie naar alle partijen;
 • Snellere implementatie mogelijkheden van behaalde besparingen;
 • Hogere ethische standaard door aanwezige ‘audit trails’ in het systeem.

4. Hoe koopt men tegenwoordig transportdiensten in?
Naar schatting worden er wereldwijd, jaarlijks rond de 70.000 transport tenders met elk een waarde van 5 miljoen euro of meer op de markt gebracht. Inkopers behandelen deze tenders op een van de volgende manieren:

 • Handmatig – Nog steeds wordt het grootste deel van de transport tenders door middel van spreadsheets en email in de markt gezet. Een transport of inkoop afdeling maakt en beheert het hele proces zelf zonder hulp van buitenaf en zonder gebruikmaking van tender software.
 • Uitbesteden aan een consultant – Een groeiende groep besluit om het tender proces te laten beheren door een consultancy firma. Deze heeft de expertise, mankracht en gereedschappen om een proces names een klant aan te sturen. De belangrijkste drijfveer voor een bedrijf om dit te doen is het gebrek aan mankracht en kennis om een complex en arbeidsintensief tender proces uit te voeren.
 • E-tools – Adoptie van e-tools (online/cloud software) groeit gestaag. Dit betekent dat meer en meer tenders via een online platform worden aangeboden. Het kan zijn dat een verlader zelf achter de knoppen zit of gebruik maakt van een e-sourcing specialist die de uitvoering namens de klant doet.

5. Waar gaat dit heen: drie ontwikkelingen
Transport inkoop is een gebied dat veel aandacht krijgt omdat het zo’n groot deel van de kosten van het logistieke process beheerst. Er wordt geschat dat wereldwijd, jaarlijks circa 1.500 miljard euro aan transportkosten wordt uitgegeven, we hebben het dus over een aardig bedrag.

Er zijn drie ontwikkelingen die de komende jaren zullen opvallen in de e-sourcing markt:

Meer specialisatie
Er zijn aardig wat aanbieders van e-tools in de markt. Elk biedt een andere oplossing voor online inkoop. De platforms van de meeste aanbieders zijn generiek en bedoelt om alle inkoop te kunnen verrichten (produkten en diensten). Het generieke karakter van deze platforms is een voordeel en een nadeel. Met name voor een complexe categorie als transport met een hoge mate van prijs structuur variatie en veel service aspecten is een generiek platform niet goed genoeg. Het geeft niet het detail niveau dat nodig is om de leverancier een goed aanbod te laten doen en de inkoper heeft niet genoeg mogelijkheden om specifieke zaken uit te werken. Het is dan ook de verwachting dat voor de complexere inkoop categorieen meer specialisten op de markt zullen komen die hun platform volledig richten op het optimaal uitbieden van de gekozen categorie.

Tender afhandeling methode verschuiving
We gaven al aan dat op dit moment een meerderheid z’n tenders nog op een handmatige manier uitvoert. Met de snelle adoptie van cloud software zien we dat ook e-sourcing platforms sneller in gebruik genomen worden. Het is de verwachting dat in de komende 6 tot 10 jaar een verschuiving zal plaatsvinden, waarbij:

 • Handmatige tender processen worden vervangen door e-sourcing platforms;
 • Consultants alleen hun markt aandeel houden als ze hun diensten aanbieden met gebruikmaking van een e-sourcing platform.

marktverschuiving

Verwachting markt verschuiving

Multi-platform gebruik
De cloud basis van de meeste e-sourcing platforms maakt het relatief goedkoop voor inkopers om deze software te gebruiken. Ook door het niet hoeven implementeren en trainen voor gebruik is het eenvoudig om ermee te starten. Zonder de gebruikelijke kosten en ‘moeite’ restricties is het daarom eenvoudig voor inkopers om meerdere platforms naast elkaar te gebruiken. Hierbij kunnen inkopers voor elke product of diensten categorie het beste platform inzetten. Meerdere platforms kunnen parallel naast elkaar bestaan binnen één organisatie.

Vakgebied om in de gaten te houden
De online inkoopmarkt is voor transport managers en inkopers van transportdiensten een gebied om goed in de gaten te houden. Er zijn veel ontwikkelingen gaande en die gaan over het algemeen gepaard met het op de markt brengen van oplossingen die kosten kunnen besparen.

Om goed te begrijpen wat e-sourcing voor een bedrijf kan betekenen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er in de markt speelt en welke ontwikkelingen interessant zijn. De auction platforms uit de jaren negentig die een slechte reputatie hadden zijn reeds lang verdwenen, de eerste slecht indruk is er echter soms nog steeds. Met de opkomst van specialistische e-sourcing platforms komt er ook een nieuwe kans om een goede eerste indruk te maken.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres