Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Rijkswaterstaat maakt werk van innovatiegericht inkopen

Rijkswaterstaat wil meer gebruik maken van de innovatiekracht van de markt. Om dit te bereiken moet er meer ruimte komen voor vernieuwende oplossingen in contracten met leveranciers.[slide]

Door extremer weer, intensiever gebruik van wegen en vaarwegen, gebruik van informatietechnologie is er behoefte ontstaan aan vernieuwende oplossingen. Om hiervoor meer ruimte te creëren heeft Rijkswaterstaat nu een beleidskader innovatiegericht inkopen vastgesteld. Hierin ontstaat ruimte voor het met instrumenten gericht innovaties inkopen van innovaties. Het beleidskader let daarbij op de financiering van innovaties, verdienmodellen voor innovaties, contractvormen en het opheffen van belemmeringen die innovatie in de weg staan.

Intellectueel eigendom
Het nieuwe beleidskader zal de traditionele verhouding tussen opdrachtgever en -nemer veranderen in een model dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid en samenwerking. Vooral de rol van intellectueel eigendom verandert. Voorheen was het zo dat het intellectueel eigendom lag bij Rijkswaterstaat. Het overheidsorgaan wil echter op korte termijn binnen de Grond-, Weg-, en Waterbouwsector (GGW) werken met alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld zijn een licentie voor gebruik, inclusief onderhoud of het herhaaldelijk toepassen van een innovatieve oplossing. Op deze manier kan de opdrachtnemer zijn ontwikkelkosten spreiden over meer dan één opdracht en zijn innovatie concurrerender aanbieden.

Partner van Inkoperscafé

Consument geeft weinig om inkooppraktijken HEMA

Het maakt consumenten nauwelijks uit of winkels waar zij winkelen hun leveranciers uitknijpen. Volgens merkdeskundigen is de impact op verkoopcijfers zeer beperkt.

De forensenkrant Metro ging naar aanleiding van recente berichtgeving over inkooppraktijken van winkelketen HEMA op onderzoek uit. Het retailbedrijf eist van haar vijftig grootste leveranciers, met terugwerkende kracht, gemiddeld vier procent van de omzet van vorig jaar en wil minder betalen voor geleverde producten. Volgens merkdeskundigen nemen consumenten deze negatieve berichtgeving alleen voor kennisgeving aan en blijven ze gewoon verder winkelen.

Weinig afbreuk aan merkwaarde
Hoewel er weleens gesteld wordt dat consumenten kritisch zijn over normen en waarden van bedrijven waarmee zij zaken doen, gaat het de grootste groep vooral om de kwaliteit en betaalbaarheid van hun producten. Vooral HEMA, dat volgens de deskundigen door veel mensen als “onmisbaar merk” wordt gezien en door de jaren heen een goede naam heeft opgebouwd, hoeft niet bang te zijn voor teruglopende verkoopcijfers. De berichtgeving doet weinig afbreuk aan de merkwaarde.

Albert Heijn ook nog marktleider
Deze stelling sluit aan bij wat HEMA zelf al liet weten, namelijk dat het niet bang is dat klanten voortaan hun boodschappen in andere winkels doen. Merkdeskundigen Rik Riezebos en Wiemer Snijders verwijzen ook naar de berichtgeving over Albert Heijn, dat al eerder eenzijdig kortingen bedong bij leveranciers. Ondanks de spanning die er tussen dat bedrijf en haar leveranciers is, is de supermarktketen nog altijd marktleider. Afgaande op die situatie hoeft HEMA zich weinig zorgen te maken over haar reputatie. Pas wanneer er continu negatieve berichten in de media zouden verschijnen, zou het warenhuis zich mogelijk zorgen moeten maken.

Partner van Inkoperscafé

Inkopers gaan voor korting bij eerder betalen

Het afdingen van kortingen bij eerder betalen is een populaire tactiek in onderhandelingen met leveranciers. Vroege betalingen helpen immers ook de cashflow bij de leverancier verbeteren, zo redeneren inkopers.

Brits onderzoek, uitgevoerd door Supply Management, geeft weer dat veel inkopers het afdingen van kortingen bij vroegtijdig betalen wel zien zitten. Van een 12-koppig panel gaven elf leden een bevestigend antwoord op de vraag: ‘Is het korten van leveranciers bij vroegtijdig betalen een passende tactiek voor inkopers?’ In een online poll was 72 procent van de deelnemers het hiermee eens. 

Uitkijken voor uitknijpen
Ondanks het positieve antwoord op de vraag, stellen inkopers nog wel kanttekeningen bij de tactiek. Zo zou effect op het werkkapitaal vrij eenvoudig te berekenen zijn, maar door de lage rentestanden zijn de resultaten van de tactiek marginaal. “Ik denk niet dat het ethisch verkeerd is in de zakenwereld”, zegt een inkoper. “Elke betaling helpt leveranciers hun cashflow te verbeteren en de kopende organisatie kan daar voordeel van nemen.” Toch zijn er nog wel zorgen over het effect van de tactiek op het mkb. Volgens sommige inkopers zou de tactiek niet gebruikt mogen worden om leveranciers uit te knijpen.

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres