Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Succesvol ICT inkopen?

Hoe kan je als organisatie succesvol zijn met het inkoper van ICT? Met welke risico’s moet je rekening houden? Welke doelstellingen zijn relevant bij ICT inkoop en hoe hebben andere organisaties hun ICT inkoop georganiseerd?[slide] Dit zijn enkele vragen die zijn onderzocht in het ‘ICT inkoop onderzoek 2013‘ uitgevoerd door Supply Value. In dit artikel in het kort de belangrijkste bevindingen en vervolgens vijf aanbevelingen om succesvol te worden met ICT inkopen.

 

Belangrijkste ICT inkoop doelstellingen
Uit het onderzoek blijkt dat “naleving van wettelijke eisen, voorwaarden en condities”, “Vermindering van Total Cost of Ownership” en “Het minimaliseren van beveiligingsrisico’s” de belangrijkste doelstellingen van ICT inkoop zijn. Hieruit blijkt dat ICT inkoop professionals zich met name richten op het verminderen van kosten en risico’s. Doelstellingen met betrekking tot het verhogen van kwaliteit en het toevoegen van waarde scoren lager en worden dus minder belangrijk gevonden.

ICT contractmanagement
Uit het ICT inkoop onderzoek blijkt dat contractmanagement vaak maar deels is ingericht en niet volledig wordt georganiseerd. Slechts 66% van de deelgenomen organisaties hebben een centraal georganiseerde contractadministratie. Verder geeft slechts 20% aan dat er een structurele leer- en verbetercyclus is ingericht met haar ICT leveranciers. Hierdoor is moeilijk om duurzame verbeteringen door te voeren en de samenwerking met de leveranciers verder te verbeteren

Vijf aanbevelingen
Uit het onderzoek is gebleken dat er nog voldoende ruimte is om ICT inkoop te verbeteren. Hieronder hebben we vijf aanbevelingen geformuleerd die organisaties kunnen gebruiken bij het verbeteren van ICT inkoop.

  1. Begin vandaag met het verbeteren: Begin met het maken van een overzicht van de huidige situatie van de ICT uitgaven, contracten en processen. Identificeer vervolgens mogelijke verbeteringen. Zorg ervoor dat uw organisatie een duidelijke visie, heldere doelstellingen en een gezond ambitie niveau heeft. Probeer stap voor stap verbeteringen door te voeren en monitor de resultaten.
  2. Stel duidelijke doelstellingen op: Zorg ervoor dat u duidelijke ICT inkoop doelstellingen formuleert die in lijn zijn met de organisatiestrategie. Denk na over hoe ICT inkoop een bijdrage kan leveren aan uw organisatie voor het behalen van competitieve voordelen.
  3. Ga verder dan kostenbesparing: Zorg ervoor dat ICT inkoop niet alleen wordt ingezet voor het realiseren van besparingen. ICT inkoop kan op veel meer vlakken waarde creëren voor de organisatie door het verstrekken van inzicht, het verhogen van de betrokkenheid van leveranciers en het organiseren van risico- en contractmanagement. Om management steun te krijgen voor uw veranderingen moet u duidelijk de toegevoerde waarde van de voorgestelde verandering laten zien. 
  4. Organiseer contractmanagement: Om structureel de prestaties van ICT inkoop te verhogen, is het van belang contractmanagement goed in te richten en uit te voeren. Start met het in kaart brengen van de huidige contracten en het opsporen van eventuele ontbrekende documenten. Zorg ervoor dat de afspraken en voorwaarden duidelijk en toegankelijk zijn voor alle contractgebruikers. Ga vervolgens na voor welke contracten het zinvol is om de relatie met de leverancier verder uit te diepen.
  5. Pak je rol in risicomanagement: Door tijd en energie te investeren in risicomanagement kan ICT inkoop de organisatie helpen om risico’s te verminderen. Organiseer samen met uw ICT professionals en ICT leverancier(s) een risicosessie. Waarbij gezamenlijk de risico’s worden geïdentificeerd en passende beheersmaatregelen. Hierdoor komt uw organisatie meer ‘in control’ en wordt tevens de kloof tussen ICT en inkoop kleiner!

 

Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op de site van Supply Value,
http://www.supplyvalue.nl/downloadformulier-excellent-ict-procurement/ 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 27 december 2013 10:55 uur

Tja, de bovenstaande punten gaan op voor vele inkooppakketten, niet zozeer ICT.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.