Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Stena Line wil virtueel grenssysteem voor efficiënte toeleveringsketens

Stena Line vervoerde in 1992 jaarlijks 88.000 vrachten over de Noordzee. Dat aantal bedroeg in 2017 520.000. Deze toename is te danken aan geoptimaliseerde toeleveringsketens, mogelijk gemaakt door het vrije verkeer van goederen en personen en minimale douaneformaliteiten. Brexit brengt dit allemaal in gevaar. Annika Hult, Trade Director Stena Line North Sea Sector, pleit daarom voor een virtueel grenssysteem. “Onze visie is dat de vloeiende handelsstromen ook na Brexit worden behouden. Daar is digitalisering voor nodig en samenwerking van alle spelers in de keten.”

Hult stelt dat ook los van Brexit digitalisering een fundamenteel onderdeel is van de strategie van Stena Line. “De geoptimaliseerde toeleveringsketens maken ‘just-in-time’ leveringen mogelijk (en vice versa), maar het logistieke proces moet eigenlijk nog sneller worden. Met het Britse vertrek uit de EU wordt het alleen maar langzamer. Wij pleiten daarom voor een elektronisch (douane)systeem voor havens, waarbij er geen fysieke grens meer is, maar een virtuele. Dat is alleen maar mogelijk wanneer we goed samenwerken met de relevante autoriteiten en de gehele keten met elkaar verbinden. Wij zijn maar één onderdeel van de keten. Het gehele proces begint lang voordat wij in beeld komen, en eindigt nadat wij onze taak volbracht hebben.”

Administratiedruk
Hoewel Hult weinig los laat over hoe zo een ‘e-system’ zou kunnen werken, stelt zij wel dat er zowel vanuit Stena Line als vanuit douaneautoriteiten interessante ideeën naar voren worden gebracht. Ook benadrukt zij dat het bedrijf samen met haar partners uit de keten werkt “aan de digitalisering van logistieke processen om er voor te zorgen dat deze nog efficiënter verlopen. Ook proberen we technologie toe te passen in de afhandeling van relevante documenten om zo de administratiedruk binnen de keten te verminderen. Of dit na Brexit, wanneer dat zich ook officieel voltrekt, genoeg zal zijn om de toeleveringsketens op een zelfde manier te laten functioneren als nu kunnen we nog niet zeggen. Gezien de handelsvolumes die hierbij betrokken zijn hebben we te maken met een situatie zonder precedent.”

EU-verdragen
Turkije en Griekenland en Frankrijk en Zwitserland zijn voorbeelden van grensovergangen waar al een systeem in plaats is om handel tussen landen binnen en buiten de EU zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Desondanks moet vracht aan de Frans-Zwitserse grens alsnog twee uur wachten, terwijl aan de Turks-Griekse grens de wachttijd soms wel 24 uur bedraagt. Stena Line, en met haar de gehele toeleveringsketen, kan zich zulke wachttijden aan de havens niet veroorloven. Hult maakt zich dan ook zorgen. “Bij de eerder genoemde grenzen zijn er altijd al controles geweest. Wat wij hier aan de Noordzee hebben opgebouwd is te danken aan EU-akkoorden die na Brexit gaan verdwijnen. We kunnen dus niet zomaar teruggaan naar de situatie van voor 1993 en het Verdrag van Maastricht.”

Gelijk speelveld
Stena Line vindt daarom dat er na Brext op politiek niveau duidelijke afspraken worden gemaakt. “Er moet overal een gelijk speelveld zijn. Alle havens moeten een gelijk behandeling krijgen en alle vereisten moeten overal consistent toegepast worden. Frankrijk en Engeland hebben nu een bilaterale overeenkomst, waarbij de Britse douane aan de Franse kant van de Noordzee zit en andersom. Hierdoor hoeven personen en vrachten niet aan beide kanten van de grens gecontroleerd te worden. Dat scheelt veel tijd. Wij zijn niet tegen dit akkoord, maar vanuit het Brits-Nederlandse perspectief zou ik wel dezelfde inrichting willen zien. Wij vragen niet om een preferentiële behandeling, slechts om een gelijke.”

 

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres