Magnifying glass Close

Sportief inkopen

Inkopers die sportief zijn aangelegd en van voetbal houden zullen de voorbeelden uit het boekje ‘Sportief inkopen’ met plezier en herkenning lezen.[slide] Dat is dan ook de insteek[slide] geweest van de auteurs Royan van Velse en Koen de Wijs. In het 132 pagina’s tellende boekje behandelen zij naast het tactische en operationele proces aan de hand van het model van Van Weele ook nog andere actuele inkooponderwerpen zoals Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Prestatieinkoop en E-tendering.

Leuke invalshoek
Verfrissend mag je de invalshoek van beide auteurs zeker noemen. Het inkopen vergelijken met voetbal en daarbij ook nog een link leggen naar de spelregels en fairplay is aardig gevonden. Jammer alleen dat het af en toe iets te ver is doorgevoerd en in sommige hoofdstukken niet of te weinig is terug te vinden. De vrolijke illustraties van voetbalsituaties zorgen er in ieder geval voor dat je eens wat anders voor je neus krijgt dan het inkoopportfolio van Kraljic of het 5-krachtenmodel van Porter.

Interessante onderwerpen
Een groot deel van de in dit boekje behandelde onderwerpen mag je bekend veronderstellen bij inkopers. Toch duiken her en der verspreid onderwerpen op die nog in geen enkel inkoopboek aan de orde zijn geweest. Ecolabels, Group Purchasing Organizations, profilers en beoordeling kredietwaardigheid leveranciers worden kort toegelicht en in de context van professioneel inkopen geplaatst.

Naslagwerkje
Zelf betitelen de auteurs het boekje als een handig en leesbaar naslagwerk. Leesbaar is het in ieder geval. Qua handigheid had een hoofdstuk- en paragraafnummering meer in de rede gelegen. In het eerste deel valt dat nog niet zo op, omdat is opgehangen aan het inkoopproces van Van Weele en Botter. Het tweede deel is echter een aaneenschakeling van onderwerpen die in het eerste deel soms kort worden genoemd en zo op het eerste gezicht in een willekeurige volgorde lijken te zijn neergezet. Daardoor ben je als lezer af en toe het spoor bijster.

Eindoordeel
Sportief inkopen leest makkelijk weg en is daardoor een ideaal boekje voor mensen die wel (eens) met inkopen te maken hebben, maar het niet (dagelijks) hoeven te doen, zoals directieleden, managers of interne klanten. Of de andere door de auteurs genoemde doelgroepen als leveranciers, studenten en inkopers veel baat hebben bij dit boekje lijkt twijfelachtig. Studieboeken als ‘Professioneel inkopen’ of ‘Grondslagen van inkoopmanagement’ bieden wat dat betreft een breder en meer diepgaand aanbod van de basis inkoopkennis.

Beoordeling

  • Nieuwswaarde:     *
  • Praktisch nut:       **
  • Toegankelijkheid: ****

Aanvullende literatuur

  • Professioneel inkopen, Kees Gelderman, B.J. Albronda
  • Grondslagen van inkoopmanagement, Arjan van Weele
  • Vallen en opstaan, Wim Nieland
  • Inkopen voor Dummies, Peter Streefkerk
  • Prestatieinkoop, Jeroen van de Rijt, Sicco Santema

Boekgegevens
Auteurs:
Royan van Velse is manager inkoop en logistiek in ziekenhuis Rijnstate te Arnhem en is daarnaast bestuurslid bij NEVI sectie Zorg. Koen de Wijs is strategisch inkoper in ziekenhuis Rijnstate. Beiden hebben inkoopervaring opgedaan in zowel de profit- als de non-profitsector, in binnen- en buitenland.

Nederlandstalig | Paperback, 132 blz.
Ecritures B.V. | 1e druk, 2014 | EAN: 9789081947220 |

Bestellen:
‘Sportief inkopen’ is verkrijgbaar bij www.managementboek.nl en uit voorraad leverbaar. Klik hier om het boek te bestellen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (2)

6 mei 2014 20:53 uur

Ben benieuwd waarom je het aanrader vindt.

29 april 2014 20:20 uur

Ik heb het boek gelezen en vind het een aanrader!

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres