Magnifying glass Close

SOA-Tests kosten verzekeraars en consumenten onnodig veel geld

Laboratoria brengen vaak exorbitante prijzen in rekening voor eenvoudige SOA-tests die huisartsen bij hen aanvragen. De prijzen voor een chlamydia-test bijvoorbeeld lopen in de praktijk uiteen van 40 tot 300 euro. Chlamydia is de meest voorkomende SOA in Nederland. Volgens huisarts en hoogleraar Jan van Bergen moet er snel een einde komen aan deze vorm van zakkenvullerij door laboratoria. Steeds vaker krijgen huisartsen namelijk vragen over de prijs van SOA-tests. Die vragen komen vooral van jongeren, die de test zelf moeten betalen vanwege het verplichte eigen risico van hun zorgverzekering.

Onnodige kostenstijging
De praktijk laat zien dat de prijzen van SOA-tests enorm uiteen lopen, omdat laboratoria vaak ongevraagd extra (dure) onderzoeken doen. Een ongewenst gevolg van de hoge prijzen voor een groot deel van de SOA-tests is een onnodige kostenstijging in de zorg. Jaarlijks vraagt een groot aantal individuele huisartsen zo’n 300.000 chlamydiatesten aan. De kosten die in het kader van de basisverzekering aan de verzekeraars worden doorberekend komen al snel uit op tientallen miljoenen euro.

Ongewenste gevolgen
Omdat die kosten vaak onder het eigen risico van de verzekerden vallen, is de kans groot dat mensen ofwel afzien van een betrouwbare test via hun huisarts, hun toevlucht zoeken bij goedkope, onbetrouwbare ‘doe-het-zelf’-tests of zich zelf helemaal niet laten testen. Gevolg van het niet laten behandelen van een SOA kan echter leiden tot lichamelijke complicaties, aanvullende behandeling in een ziekenhuis en verdere verspreiding naar anderen. ‘Een ongewenst neveneffect is dat veel mensen vaker een beroep zullen doen op de gratis-testvoorzieningen van de GGD SOA poliklinieken’, aldus Jan van Bergen. ‘En die poliklinieken zijn daar niet voor bedoeld, die zijn voor risicogroepen’. Behalve de directe kostenstijging in de eerste fase van de behandelingsketen betekent dit dus ook een toename van de indirecte kosten in de rest van de behandelingsketen.

Gebrek aan inkoopdeskundigheid
De markt van diagnostiek is voor een individuele huisarts ondoorzichtig en ongrijpbaar. Dat kan en mag je een huisarts niet verwijten, want tijdens zijn opleiding krijgt hij hoogstwaarschijnlijk niets onderwezen over het inkoopproces. In het tactische deel van dat inkoopproces gaat het namelijk al fout. Tijdens de specificatiefase is een huisarts niet in staat aan te geven waar een SOA-test minimaal en maximaal aan dient te voldoen. Daarnaast stelt een huisarts in de selectiefase evenmin concurrentie door het opvragen van meerdere offertes. Beide feiten komen tot uitdrukking in de grote prijsverschillen die Jan van Bergen constateerde bij de SOA-tests. In de contracteringfase verstrekt de huisarts vervolgens de opdracht per individuele test aan de leverancier waar hij waarschijnlijk al jaren zaken mee doet. Een bundeling van volume en het afsluiten van een raamovereenkomst na een offerteprocedure op basis van scherpe specificaties zouden hier soelaas kunnen bieden.

Wie neemt verantwoordelijkheid
De overheid, zorgverzekeraars en huisartsen hebben tot nu toe onvoldoende aandacht geschonken aan de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek. Wat voor SOA-tests geldt, is daarnaast misschien ook van toepassing bij bloed- en andere onderzoeken. De vraag is nu wie de verantwoordelijkheid neemt om deze problematiek de wereld uit te helpen. Zo op het eerste gezicht lijken dat de zorgverzekeraars te zijn, die de dekking en de afwikkeling van de basisverzekering uitvoeren. Namens de huisartsen zouden de verzekeraars de regie over het inkoopproces van tests en onderzoeken voor hun rekening kunnen nemen en de consumenten uiteindelijk laten profiteren van de gerealiseerde besparingen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres