Magnifying glass Close

Slimmer inkopen in strijd tegen faillissement

Dagelijks gaan zeventig middelgrote of kleine bedrijven failliet. De crisis dwingt het MKB tot maatregelen om het hoofd boven water te houden. Eén van die maatregelen is zo scherp mogelijk inkopen op maat. De hogescholen Windesheim Zwolle en Hanzehogeschool Groningen gaan de bedrijven daarbij helpen. Deze maand starten zij een driejarig praktijkgericht onderzoek, dat moet leiden tot professionele inkoopinstrumenten, specifiek en alleen voor het MKB. Ondernemers die hun bedrijf in het onderzoek willen inbrengen, kunnen zich daartoe melden.

De praktijk wijst uit dat de bestaande inkoophandboeken over analysetechnieken, modellen en processen vaak gebaseerd zijn op onderzoek in grote bedrijven. Maar MKB-bedrijven zijn geen miniaturen van grote ondernemingen. De ontwikkelde instrumenten kunnen veelal niet één-op-één in het MKB worden toegepast. Het is dus nodig om evidence-based en pasklare inkooptools voor het MKB zelf te creëren. De behoefte daaraan is groot. Uit eerder onderzoek onder MKB-ondernemers blijkt dat de meerwaarde van de inkoopfunctie voor het MKB duidelijk omhoog kan. Inkoop kan meer dan tot nu toe bijdragen aan een significante rendementsverbetering en aan innovatie in het MKB.

In het onderzoek staan instrumenten centraal die zijn gericht op analyse van de inkoopsituatie, de inrichting van inkoopprocessen en de organisatie van de inkoopfunctie. Eerst wordt in kaart gebracht op welke wijze binnen het MKB inkoopactiviteiten worden vormgegeven. Er vindt een selectie plaats van de belangrijkste inkoopactiviteiten en een inventarisatie van het soort ondersteunend instrumentarium waaraan de deelnemende MKB-bedrijven behoefte hebben. Op basis hiervan wordt een conceptontwerp gemaakt van MKB-specifieke inkooptools. Dit instrumentarium wordt vervolgens in de praktijk getest en verder aangescherpt.

Windesheim en de Hanzehogeschool Groningen willen als basis voor dit onderzoek de huidige inkoopsituatie in het MKB in kaart brengen. De ontworpen inkooptools moeten immers in de concrete praktijk kunnen functioneren. De onderzoekers zijn dus afhankelijk van MKB’ers die willen meewerken om dit onderzoek mogelijk te maken.

Belangstellende bedrijven kunnen contact opnemen met Richard D.P. Holman, programmamanager MKB Inkooponderzoek 2013-2016, via e-mail: rdp.holman@windesheim.nl
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de lectoraten Supply Management van hogeschool Windesheim in Zwolle en Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen. De NEVI Research Stichting ondersteunt dit unieke onderzoek financieel. De Nederlandse Vereniging van Inkoop & Supply Management (NEVI) is het kennisnetwerk van inkopend Nederland. Haar doel is onder andere inkoopopleidingen te verzorgen en inkooptools op maat te ontwikkelen, zodat bedrijven optimaal gebruik leren maken van hun inkoopfunctie.

Bron: persbericht

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (1)

8 november 2013 09:52 uur

interessant artikel , succes met het onderzoek

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres