Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

SAP Ariba past zich aan op veranderende toeleveringsketens

Retailers, fabrikanten en logistieke bedrijven raken steeds meer met elkaar verweven. Dat geldt ook voor hun verdienmodellen en toeleveringsketens. Kleine verstoringen in de keten kunnen hierdoor rampzalige gevolgen hebben, zeker wanneer oorzaak en gevolg lastig te achterhalen zijn. Binnen deze context moet SAP naar nieuwe manieren zoeken om haar klanten te blijven ondersteunen. Dat doet het onder meer door haar producten en technologieën steeds verder te integreren, zo vertelt John McNiff, vicepresident Digital Supply Chain bij SAP.

De zogeheten ‘digital supply chain’ tool van SAP is onderdeel van de Business Suite. Alle producten, diensten en applicaties van het Suite pakket kunnen onafhankelijk van elkaar gebruikt worden, maar het is de bedoeling dat zij veel meer met elkaar verbonden worden. Volgens McNiff heeft SAP mede hierom Hana, haar nieuwe cloud platform voor real-time business, ontwikkeld. Hana kan de gehele SAP-dienstverlening ondersteunen, waardoor het voor klanten gemakkelijker wordt om het gehele bedrijfsproces op één lijn te brengen. “Door langs de gehele Suite gebruik te maken van een consistente set aan technologieën biedt kan SAP haar klanten consistente data modellen, consistente governance modellen en consistente analytics modellen bieden.”

Visualiseren
McNiff stelt dat SAP zich op twee manieren aanpast aan de nieuwe verdienmodellen. Ten eerste ontwikkelt het een zo veel mogelijk geïntegreerd netwerk van haar producten en diensten om haar klanten ‘end-to-end supply chain visibility’ te bieden. Zo moeten klanten inzicht verkrijgen in hun gehele toeleveringsketen. Ten tweede bouwt SAP zelf applicaties die verbonden kunnen worden aan het eerder genoemde netwerk om er zo waarde aan toe te voegen. Daarbij maakt het bedrijf gebruik van een mix van verschillende nieuwe technologieën, zoals big data, Internet of Things (IoT), machine learning en voorspellende software. Door deze twee zaken te combineren wordt ‘IoT’-data (analytische gegevens) verbonden aan zakelijke data. Zo kunnen gebruikers logistieke processen, ontwikkelingen in de toeleveringsketen en leveranciersbewegingen visualiseren en, daardoor, beter begrijpen.

Ketenbeheer
McNiff benadrukt dat modern ketenbeheer meer inhoudt dan alleen plannen en transporteren. De ‘digital supply chain’ tool van SAP maakt het daarom mogelijk om het gehele proces, van leverancier tot klant, inzichtelijk te maken. Daarbij worden alle stappen van het proces met elkaar verbonden, vanaf het allereerste ontwerp tot aan de exploitatie. Zo wordt het mogelijk om relevante gegevens die voortkomen uit de ontwerpfase en ontwikkelfase te integreren in de keten. Dat is volgens McNiff bijvoorbeeld heel gunstig voor veel fabrikanten van consumptiegoederen. Veel van hen gebruiken de tool voor receptenontwikkeling. “Iedere keer wanneer een recept wordt veranderd heeft dat invloed op de verpakking, de voorraden, het aantal producten die verscheept kunnen worden, en de transportwijze. Al deze zaken kunnen met behulp van de tool automatisch geïntegreerd worden in de keten.”

Vraag-gedreven
Hoe kunnen deze innovatieve ontwikkelingen concreet helpen om toeleveringsketens te verbeteren en inzichtelijker te maken? Ten eerste wordt het gemakkelijker om direct te reageren op veranderend consumentengedrag, doordat bedrijven een beter beeld hebben van hun leveranciersnetwerk. Dat is bijzonder relevant, stelt McNiff, in een wereld waarin de klant een steeds centralere rol heeft bij productontwikkeling. Inkopers kunnen nu minder plannen dan vroeger en moeten direct kunnen reageren op vraagverandering. Ketenstrategieën moeten volgens McNiff dus vraag-gedreven zijn. Met de datafeedback loop die SAP mogelijk maakt is het gemakkelijker om dit soort strategieën uit te werken. Door het gehele productieproces met elkaar te verbinden krijgen bedrijven sneller vanuit meer kanten informatie die ze gelijk kunnen implementeren bij het ontwerp of introductie van een nieuw product.

Leveranciersmanagement
Ook leveranciersmanagement wordt efficiënter stelt McNIff. Doordat alle leveranciers met elkaar verbonden zijn, hoeven SAP-klanten niet meer 15 telefoontjes te plegen om er achter te komen wanneer en waar een transport aankomt. Via het netwerk wordt dat gelijk duidelijk. Ook wordt gelijk duidelijk wanneer bepaalde leveranciers in de problemen komen doordat ze bijvoorbeeld niet het aantal bestellingen kunnen leveren dat ze voorspeld hebben. De tool stelt bedrijven vervolgens in staat om op basis van deze informatie gelijk te herplannen en inzichtelijk te maken welke invloed de nieuwe situatie op hun bevoorrading zal hebben.

Disruptie
McNiff noemt als voorbeeld een speciale dashboard die SAP met een van haar partners heeft ontwikkeld. Hierop worden in ‘real-time’ weergegevens gecombineerd met aanvoerlijnen. Gebruikers kunnen zo precies zien op welke plek in de toeleveringsketen zich een bepaald product/grondstof bevindt, en hoe het weer daar invloed op kan hebben. Zo kunnen ze niet alleen gelijk reageren op (potentieel) disruptieve weersomstandigheden, maar ook vooruit plannen. Wanneer extreem weer een punt in de toeleveringsketenketen verstoort toont de tool immers precies welke materialen/producten hierdoor geraakt worden, welke leveranciers hier aan verbonden zijn, hoe dit mogelijk de omzet beïnvloed, en wat het effect is op de rest van de keten

Commercieel netwerk 
McNiff maakt duidelijk dat content integratie een continue project is voor SAP. Zo is het bedrijf bezig om haar transactie modules – waarmee het bekend is geworden – te verbinden aan haar ketenbeheer module. Zo zou wat tot nu toe vooral een “technisch netwerk” is uit kunnen groeien tot een soort commercieel netwerk. Ook is het de bedoeling om volgend jaar haar logistieke module verder te ontwikkelen en te integreren. Zo zou magazijn- en transportmanagement gecombineerd kunnen worden met een bestelplatform. Dit soort innovatie is noodzakelijk voor bedrijven stelt McNiff. “Bedrijven kunnen niet meer twee dagen verliezen aan het verzenden en stroomlijnen van informatie tussen twee verschillende systemen. Ze moeten de tijdspanne tussen ontwerp en levering zo veel mogelijk reduceren.”

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres