Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Samenwerking inkoop en marketing komt dichterbij

“Veel bedrijven betrekken de inkoper niet of heel beperkt bij de inkoop van marketing”, stelt Sander Koopmans, managing consultant bij Adjust, in Deal!. “Soms wordt de inkoper er in een laat stadium nog even bijgehaald om snel ‘zijn trucje’ te doen. Een ondankbare taak. De marketeer vreest vaak dat de inkoper schade zal toebrengen aan de relatie met de leverancier en geen oog heeft voor het element creativiteit. De inkoper start hierdoor vanuit een achterstandspositie.”

Toch zijn er wel een aantal ontwikkelingen die de inkoper in de kaart spelen. “De marketeer heeft steeds meer communicatiekanalen tot zijn beschikking, wat zijn werk aanzienlijk complexer maakt. Niet alleen heeft hij te maken met meer leveranciers, de synergie over de verschillende kanalen moet ook bewaakt worden. Dit kost tijd en aandacht, waarmee weinig tijd overblijft voor een zorgvuldige selectie van leveranciers en het managen van het groeiende aantal leveranciers. De inkoper kan hier een belangrijke rol spelen door de juiste leveranciers te selecteren, die samen te laten werken met de andere leveranciers in het netwerk en zorgen dat zij gemanaged worden.”

Online marketing
Marketing besteedt daarnaast steeds meer euro’s aan online marketing, stelt Koopmans. “Waar voorheen de inkoper onder het mom van ‘creativiteit’ buiten de deur kon worden gehouden, is dit met online marketing niet meer het geval. Wat geldt voor deze kanalen, is dat goed gemeten kan worden wat de prestaties zijn van het kanaal en dus ook van de leverancier. Dit biedt mooie kansen voor de inkoper. Maak de prestaties van het mediabureau transparant en betaal alleen voor wat ertoe doet.”

Financiële druk
De marketeer staat tevens onder toenemende financiële druk. “Er is minder budget beschikbaar, terwijl de doelstellingen gelijk blijven of hoger worden. De inkoper kan hierop inhaken door samen met de marketeer een traject te starten om kostenverlaging bij leveranciers te realiseren.” Bij het samenwerken met de marketeer is het ook cruciaal dat je de taal van de marketeer spreekt. “De inkoper zal zich moeten verbinden met de marketeer om aan tafel te kunnen komen. Het versterken van het imago dat inkoop alleen door harde onderhandelingen prijsverlagingen kan doorvoeren is funest. De propositie van inkoop is zoveel breder dan dat.”

Proactieve rol
“Als er uiteindelijk vertrouwen is bij de marketeer, dan kunnen inkoper en marketeer samen het leveranciersnetwerk opnieuw vormgeven. Het is mogelijk om met de marketeer samen te werken vanuit een proactieve rol. Die positie moet je wel verdienen. Om een proactieve rol te krijgen, zul je je moeten verdiepen in de materie. Je moet de taal van de business spreken en dit vereist dat je de marketingmaterie eigen maakt en een visie ontwikkelt op de bijdrage van inkoop aan marketingdoelstellingen”, aldus Koopmans.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres