Magnifying glass Close

Salarisverschillen inkoop groeien

De salarisverschillen binnen de inkoopsector groeien hard. Terwijl het salaris van inkoopdirecteuren met vijftien procent stijgt, blijft het inkomen van tactische inkopers nagenoeg hetzelfde.

Het vinden van goede inkoopdirecteuren is moeilijk. Daardoor stijgt het inkomen van inkoopdirecteuren snel. Dat blijkt uit het Inkoopsalarisonderzoek 2012 van onder meer InQuest en The Sourcing Experience. Maar terwijl het salaris van de directeuren met vijftien procent toeneemt, is er nauwelijks verschil in inkomen te merken bij tactische inkopers.

Tevredenheid
Inkopers met een hoger salaris zijn tevredener met hun baan. Meer dan de helft van de ondervraagde senior managers is tevreden over het inkomen. Voor tactische inkopers is dit bijna veertig procent.

Bonussen
Inkopers met een hogere functie krijgen ook meer bonussen. Tweederde van de senior inkoopmanagers krijgt een bonus. Dit tegenover een derde van de tactische inkopers.

Oorzaken

Uit het rapport komt naar voren dat het loon van inkoopdirecteuren waarschijnlijk stijgt doordat zij gelijkgetrokken worden met andere functies, zoals finance. Daarnaast blijkt het moeilijk om een goede inkoopdirecteur te vinden en door die schaarste stijgen de salarissen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres