Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

RVS wil ander model zorginkoop

Het huidige model van zorginkoop biedt weinig ruimte voor kwaliteit en leidt tot hoge administratieve lasten. Dat vindt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Daarom pleit deze organisatie voor meer samenwerking tussen patiënten en hun zorgverlener. RSV hoopt dat de relatie patiënt-zorgverlener en hun keuzesn leidend worden bij de inkoop van zorg. Dat meldt Skipr.

Volgens de RVS-voorzitter Pauline Meurs wordt er bij de huidige manier van inkopen minder gelet op de zorg die de patiënt nodig heeft. Tijdens het inkopen ligt de nadruk vooral op prijs en doelmatigheid. Daarnaast vraagt het huidige proces van zorginkoop om een strakke en uitgebreide verantwoording, wat leidt tot hoge administratieve lasten. De RVS pleit daarom voor een vorm waarbij patiënten en cliënten samen met de zorgverlener, die hun situatie goed kent, bepalen welke zorg zij nodig hebben en wie deze zorg het beste kan geven.

Aanbevelingen
Daarnaast ziet de RVS ook meer in meerjarenafspraken tussen bijvoorbeeld zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Om deze afspraken en de samenwerking tussen patiënt en zorgverlener te bevorderen, doet de RVS enkele aanbevelingen. Zo zou alle klinische acute zorg door één zorgverzekeraar als regiovertegenwoordiger moeten worden ingekocht. Ook zouden initiatieven voor de invoering van persoonsvolgende bekostiging op grote schaal moeten worden ingezet.

Positieve financiële gevolgen
Uiteindelijk denkt de RVS dat een zorginkoopmodel gebaseerd op wederzijdse afhankelijkheid tussen partijen tot positieve financiële gevolgen kan leiden. Want, zo voorspelt de RVS, het echt anders organiseren van zorg zal leiden tot een beheersing van de kosten, zeker op langere termijn.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres