Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Revalidatiecentrum Basalt benut synergievoordelen voor inkoop na fusie

Het recent gefuseerde revalidatiecentrum Basalt heeft met hulp van Inkoopadviesbureau AevesBenefit verschillende synergievoordelen gevonden en toegepast op inkoopgebied. Op Consultancy.nl lichtte procurement consultant Douwe Ribbink van AevesBenefit de inkooptransformatie toe.

Basalt is Nederlands grootste revalidatiecentrum met ruim 1200 medewerkers, verdeeld over tien locaties in Zuid-Holland. Het is ontstaan op 1 januari 2019 uit een fusie tussen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC). De fusie leverde verschillende synergiemogelijkheden op. Om deze te benutten schakelde Basalt AevesBenefit in. Het daarbij opgerichte projectteam werkte aan vier hoofddoelen.

Harmonisering inkoop

Het eerste doel was harmonisering van de processen, systemen en organisatie van de gefuseerde inkoopafdelingen. Volgens Ribbink was de inkoopfunctie zowel binnen Sophia Revalidatie als het RRC grotendeels decentraal opgezet zonder dat voor de afdelingen duidelijke inkooprichtlijnen bestonden. “Regelmatig werden contracten met leveranciers afgesloten zonder te tenderen, waarbij de inkoopvoorwaarden van de leveranciers werden geaccepteerd.” Voor meer grip op de inkoopuitgaven werden de inkoopafdelingen samengevoegd en gecentraliseerd. Het was daarbij belangrijk dat iedereen op dezelfde manier ging werken.

Nieuw inkoopbeleid

Ten tweede kwam er een nieuw inkoopbeleid. Dit gebeurde via een verkenning van de huidige en de gewenste situatie. “Het inkoopbeleid geeft de medewerkers van Basalt een duidelijke leidraad, meer gebruikersgemak en inzicht in de voordelen en gemakken van een georganiseerde inkoopfunctie”, licht Ribbink toe. “Om het beleid in te bedden in de organisatie zijn business-stakeholders middels workshops getraind.”

Besparing

Verder vond met een spendanalyse een doorlichting van de inkoopcontracten plaats. Basalt en AevesBenefit bepaalden in hoeverre er marktruimte was, of de inhoud overeenkwam met de behoefte van het contract en of het contract misschien zelfs overbodig was. Ook keken beide partijen of Basalt het volume van verschillende inkoopcategorieën en revalidatielocaties kon bundelen. Dit leverde een flinke besparing op. Ribbink: “Er is een directe besparing van 550.000 euro op jaarbasis gerealiseerd, wat neerkomt op meer dan 5% van de totale inkoopuitgaven.”

Verbetering contracten

Op de vierde plaats werkten het adviesbureau en het revalidatiecentrum aan het op orde brengen van de contractadministratie en het opstellen en borgen van een nieuw contractbeleid. Bij het uitrollen van het inkoopprogramma was namelijk geconcludeerd dat veel contracten ontbraken, foute informatie bevatten of als contract geregistreerd stonden terwijl ze dat niet waren. Via het doorlichten van de contractadministratie en het contractbeleid is de contractdatabase opgeschoond en zijn nieuw afgesloten contracten toegevoegd. Verder hebben beide partijen voor duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheden een nieuw contractbeleid opgesteld en geïmplementeerd. Inmiddels zijn alle vier doelstellingen gehaald, waardoor Basalt bij de inkoop kan profiteren van de diverse synergievoordelen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres