Magnifying glass Close

Rabobank: 'Voedselwereld moet duurzamer'

De voedselsector moet meer oog krijgen voor duurzaamheid. Dat is de algemene conclusie van een Rabobank-studie naar duurzaamheid en zekerheid binnen de internationale voedselvoorziening.

Volgens het rapport vormt het huidige beleid op lange termijn een bedreiging voor de voedselzekerheid. Daarom zou de voedselsector op allerlei niveau’s ingrijpende veranderingen moeten doorvoeren. Zo is het onder meer noodzakelijk om bestaande regelingen onder de loep te nemen en de inkoop van voedsel te hervormen. Alleen op deze manier kan de voedselvoorziening op een goede en duurzame manier worden veiliggesteld voor de toekomst, aldus de Rabobank.

Daarnaast zou ook de landbouw voor wezenlijke verbeteringen vatbaar zijn. Door actief investeren in alle segmenten van de voedselketen ontstaan nieuwe markten en commerciële mogelijkheden. Omdat er wereldwijd nauwelijks evenwicht bestaat tussen vraag en aanbod van voedsel, zal de handel in landbouwproducten bovendien gestaag toenemen. In reactie hierop zouden afzonderlijke landen hun lokale voedselketens samen moeten voegen tot één soepel voorzieningssysteem. De internationale agrarische handel heeft op zijn beurt actieve prijssignalen en duidelijke regels nodig om de mondiale landbouwmarkten stabiel te houden.

De onderzoekers benadrukken dat de hervorming van het voedselsysteem een mondiale uitdaging is, die de komende jaren geleidelijk vorm moet krijgen. Er is voldoende potentieel om de hele wereldbevolking te kunnen voeden, maar dan moeten die mogelijkheden wel efficiënt worden benut. Slechte levensomstandigheden en een uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn in de loop der jaren eigen geworden aan ons voedselsysteem. Het rapport stelt dat het tijd zal kosten om deze situatie om te vormen tot een duurzamere productiepraktijk. Verder bestaan er diverse omstandigheden en beperkingen die opgelost moeten worden om de hele wereld in 2050 van eten te kunnen voorzien.

Met de studie hoopt onderzoeksleider Piet Moerland de belangrijkste uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid in kaart te hebben gebracht. Verder wil hij het bedrijfsleven stimuleren om een duidelijke bijdrage te leveren aan het voedseldebat. Toch is dat zeker niet het enige wat ondernemers zouden moeten doen. Moerland: ‘Om de nieuwe kansen in de wereld van later aan te pakken, kunnen bedrijven niet anders dan een visie en plan van aanpak voor de lange termijn ontwikkelen. Ze zullen een toonaangevende rol blijven spelen bij het koppelen van de vraag naar voedsel aan het aanbod. Binnen de hele keten blijft het belangrijk om duurzaamheidskwesties op te lossen, nu en in de toekomst.’

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres