Magnifying glass Close

Profiteer van nieuwe rol bureaus

Ik hoor inkoopprofessionals regelmatig hun onvrede uiten over het gebrek aan transparantie in de inhuurmarkt. Wegens gebrek aan inzicht in de keten, hebben ze vaak weinig zicht op wat de gemiddelde inhuurtarieven nu precies zijn of zouden moeten zijn. Aanleiding voor FastFlex om een benchmarkonderzoek uit te laten voeren door Metri, een onafhankelijk onderzoeksbureau, naar de tarieven van het externe IT-personeel bij 28 organisaties uit de top 100 bedrijven in Nederland die het meest inhuren. De resultaten laten een verrassend beeld van de inhuurmarkt zien.

Specialisten
Het onderzoek laat zien dat meer dan de helft van de bedrijven moeite heeft om de specialistische IT-functies in te vullen en dat de tarieven van specialistische IT-functies gestegen zijn. Mijn advies zou daarom zijn om je als inkoopprofessional te realiseren dat er vaak nog een verschil in marge kan zitten bij de inhuur van andere functies als het gaat om de inkoop van personeel. Bedrijven kunnen meer marge rekenen wanneer functies lastiger in te vullen zijn. Dit staat lijnrecht tegenover de transparantie die deze markt zo hard nodig heeft in mijn ogen. Marge maken is niet erg, maar dit moet dan wel transparant en realistische zijn.

Actieve benchmarking
De veranderingen die plaatsvinden in de inhuurmarkt, betekenen logischerwijs ook dat rol van bemiddelaars een andere invulling gaat krijgen. Ik verwacht dat zij zich op een nieuwe manier gaan onderscheiden om van toegevoegde waarde te blijven voor inkopers en zp’ers. Specialisaties van bedrijven op specifieke gebieden en de creatie van meerwaarde als kennispartner zijn hier voorbeelden van. Actieve benchmarking valt daar bijvoorbeeld onder. Dit houdt in dat zij zich veel meer zullen gaan richten op het delen van onafhankelijke kennis van inhuurtarieven, om hier beter advies over te kunnen geven. Voor inkopers een interessante ontwikkeling!

Toegang tot expertise
Naast advies op het gebied van tarieven, zullen bemiddelingsbureaus hun focus steeds meer leggen op toegang tot expertise, omdat dit is waar hun klanten behoefte aan hebben. Zoals gezegd laat het benchmarkonderzoek zien dat organisaties grote moeite hebben om specialistische functies in te vullen. Wanneer de markt aantrekt zal dit alleen maar lastiger worden. Bemiddelingsbureaus gaan zich daarom steeds meer richten op het binden en boeien van deze specialisten, om zo klaar te staan met de juiste mensen voor de juiste klus. Met name het boeien zal de komende jaren, onder andere met het bieden van kennis. Ze zullen niet meer passief wachten tot ze een aanvraag krijgen om daar vervolgens een zp’er bij zoeken, maar zullen continu klaarstaan met een pool van specialisten. Een ander belangrijk punt waar inkopers rekening mee moeten houden is dat de flexibele schil in de toekomst niet meer alleen uit externen bestaat. Inkopers zullen daarom steeds meer gaan kijken naar interne beschikbaarheid. Mobiliteit van zowel interne als externe medewerkers wordt essentieel in de toekomst en bemiddelingsbureaus zullen zich in de toekomst meer gaan focussen op de ondersteuning daarvan.

Goed werkgeverschap
Voor organisaties is het belangrijk om het binden en boeien van zp’ers niet alleen aan bemiddelingsbureaus over te laten, ze hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het zijn van een goede opdrachtgever is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Een voorbeeld van goed opdrachtgeverschap is het betrekken van externen bij opleidingsprogramma’s. Stel programma’s voor vakinhoudelijke ontwikkeling open voor de aanwezige externen – en vergeet daarbij niet de externen die eerder voor je gewerkt hebben en wellicht weer terugkomen. Ze kunnen aanvullende input geven, het is goed voor de groepsdynamiek en het zorgt voor een extra impuls vanuit de buitenwereld. Daarnaast biedt het zp’ers extra kennis, zodat ze een grotere meerwaarde kunnen leveren aan organisaties.

Ik verwacht dat bemiddelingsbureaus zich in de toekomst onder andere zullen gaan focussen op de toegang tot expertise en het boeien van zp’ers. Wanneer inkopers deze punten ook op hun agenda zetten en bemiddelingsbureaus daarbij op een slimme manier inzetten, is dat een goede stap richting de toekomst.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (4)

3 april 2014 00:22 uur

Goed stuk. Toegang tot expertise gaat echt wel voor veel organisaties een probleem vormen in mijn optiek. Echte specialisten zijn soms al lastig te vinden. Laat staan te binden.

2 april 2014 17:27 uur

Benchmark uurtarief met overheidschalen? Zie "huur een ambtenaar! op Aanbestedingsmakelaar.nl http://aanbestedingsmakelaar.nl/bewerk-publicaties-usermenu-10/2061-inhuur-van-een-ambtenaar

2 april 2014 15:18 uur

ik denk dat het goed zou zijn als de bedrijven de connectie met de ZZP'ers weer zelf gaan maken. Scheelt weer een heleboel GTRL-F'ers en leren ze weer wie de ZZP'ers zijn. En ik vraag mij sterk af of bedrijven nu echt moeite hebben met het vinden van specialistische IT functies (met ruim 700000 werkelozen en waarschijnlijk de helft meer met ZZP'ers die op de bank zitten) of met de leeftijd van die specialisten. Ik heb geen medelijden met die bedrijven.

2 april 2014 14:37 uur

Niet om het een of ander, maar inmiddels heb ik vele van die "bemiddelings bureaus" meegemaakt om te constateren dat daar een van de grootste knelpunten zitten. Te vaak maak ik mee dat zij inhoudelijk geheel worden gehinderd door kennis en gaan kwijlen bij een cv van die 25 jarige met 10 jaar ervaring .....

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres