Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

“Professionele zorginkoop kan miljarden besparen”

Spelers in de zorgketen moeten beter en slimmer zaken met elkaar doen, stelt inkoopvereniging NEVI. Ze kunnen doelmatig innovaties aanjagen, gezamenlijk verspillingen tegengaan en de zorg in de toekomst betaalbaar houden. Om dit te bereiken is een professionalisering van de inkoopfuncties bij alle ketenspelers, waaronder zorgverzekeraars, gemeenten, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, noodzakelijk. Dat is de reactie van NEVI op de aangekondigde kabinetsplannen.

De overheidsuitgaven aan de zorg bedroegen in 2015 95 miljard euro. Dit betreft zorg dat wordt ingekocht door gemeenten en zorgverzekeraars bij zorginstellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Zo’n 30 tot 50 procent van het budget van deze zorgverleners wordt volgens NEVI vervolgens weer besteed bij eigen leveranciers, die op hun beurt een nog groter percentage besteden aan inkoop.

150 miljard
In de hele zorgketen gaat het jaarlijks om een transactievolume van meer dan 150 miljard euro. Volgens de inkoopvereniging kan met een professionele inkoopfunctie in de keten enkele procenten op de kosten worden bespaard, oplopend tot enkele miljarden euro’s. Dit is een veelvoud van de investeringen in de zorgsector die het kabinet heeft aangekondigd.

Focus naar ketenprestatie
In de politieke discussie ligt de nadruk volgens NEVI teveel op de hoge kosten van de zorg en te weinig op de winst die kan worden behaald binnen het inkoopvolume en de efficiëntie in de keten. De focus moet meer verlegd worden naar prestaties van zorgketens. Zo kunnen zorgverzekeraars zorgkosten en kwaliteit positief beïnvloeden.

Inkoopfunctie verdient aandacht
Ook op kleinere schaal kan het beter inrichten van de inkoopfunctie een significante bijdragen leveren. Door inkoop aan te sturen vanuit de directie en door inkopers met gedegen proces- en marktkennis aan te stellen, kan er veel op het totale inkoopvolume worden bespaard en kan de kwaliteit worden verbeterd. De inkoopfunctie verdient volgens de vereniging meer aandacht van de politiek in de discussie over het in de toekomst betaalbaar houden van de gezondheidszorg.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 6 oktober 2016 15:33 uur

In uw stuk herken ik helemaal mijn zorg en frustratie. Zorgorganisaties werken te veel als eiland, mede door de introductie van de marktwerking zo’n 10 jaar geleden. Kennis en kunde worden te weinig gedeeld en in het behalen van transparantie in processen zijn nog vele stappen te maken. Het vergroten van de samenwerking tussen ziekenhuizen én meer communicatie en kennisdeling tussen inkopers onderling zou meer gestimuleerd moeten worden. Ook de rol van de ziektekostenverzekeraar is bijzonder. In de afgelopen twee jaar heb ik meer dan tachtig Hoofden Inkoop binnen de zorg gesproken en zij erkennen dit. Eveneens geven ze aan dat ze heel graag zien dat de eilanden verdwijnen en dat de samenwerking gevonden wordt. Als gevolg van deze gesprekken ben ik, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties, gestart met de ontwikkeling van InCoop. Het doel van InCoop is effectievere en efficiëntere inkoop in de zorg door middel van transparantie en samenwerking. Onze partners zijn ziekenhuizen waarvan het Hoofd Inkoop overtuigd is dat dit initiatief hen gaat helpen met het realiseren van kwaliteitsverbetering én kostenbesparing voor zijn organisatie. Met InCoop worden kennis en ervaring op een heel eenvoudige wijze toegankelijk en deelbaar voor inkopers uit zorgorganisaties. Zo kunnen inkopers gebruik maken pri’s, PvE’s en contracten die collega inkopers gebruikt én beoordeeld hebben. Ook ervaringen met leveranciers worden gedeeld. Om snel contact te kunnen opnemen met collega’s van andere zorgorganisaties is ook wie-is-wie aanwezig. Als laatste worden inkoopkalenders gedeeld, zodat meer en meer samenwerking gezocht op projectmatige wijze. InCoop is alleen toegankelijk voor inkopers uit de zorg, dus niet voor commerciële organisaties en allemaal op basis van vrijwilligheid. InCoop gaat live in oktober. Informatie is te vinden op www.incoop.nu

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres