Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Productie duurzame energie is niet zo duurzaam

Nederland is druk bezig met het invullen van de Europese klimaatafspraken; voor 2050 moet de CO2 uitstoot met 95 procent zijn gereduceerd. Hierbij leunt Nederland zwaar op hernieuwbare energietechnologieën, zoals windturbines, zonnecellen en batterijen voor energieopslag. Er staan momenteel drie windparken in de Noordzee op de planning.

Deze toegenomen afhankelijkheid van windenergie creëert ook een sterkere vraag naar de benodigde mineralen om windturbines te produceren. De Wereldbank schat dat de vraag naar mineralen met 250 procent zal toenemen tot 2050. Het wordt daarom steeds belangrijker dat de Nederlandse staat aandacht besteedt aan de supply chain van windturbines. In veel mijnbouwlanden worden namelijk mensenrechten en milieunormen geschonden. Dat blijkt uit een rapport van SOMO en ActionAid.

Schending milieunormen en mensenrechten
Voor de productie van windturbines wordt onder andere aluminium, chroom, lood, kalksteen, ijzer, nikkel, kobalt, koper en zink gebruikt. Deze mineralen worden volgens de onderzoekers veelal gedolven in landen met lage inkomens, zoals Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Handhaving van sociale en milieunormen in deze landen is vaak zwak. Er is onder andere sprake van corruptie, kinderarbeid en verontreiniging. Hier zien SOMO en ActionAid een taak voor de Nederlandse regering en bedrijven. De Nederlandse overheid zou moeten zorgen voor een bindend commitment aan de OESO-richtlijnen, voordat de exploitatie van windparken wordt goedgekeurd.

Kamervragen
Naar aanleiding van het rapport hebben de leden Van der Lee en Diks (GroenLinks) vragen gesteld aan Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). In de beantwoording hiervan stelt Wiebes dat hij de visie van SOMO en ActionAid deelt. Er zijn echter in de Wet windenergie op zee en bij de vergunning- en subsidieverlening geen eisen opgenomen met betrekking tot internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de toeleveringsketens. “Het kabinet verwacht van bedrijven dat zij zich houden aan de internationale kaders voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling in hun toeleveringsketens in kaart te brengen en aan te pakken.”

Verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven
Wiebes doet vooral beroep op de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. De windparken zijn namelijk geen onderdeel van de Rijksinkoopcategorieën. “Bij windparken op zee werd tot voor kort een subsidie en vergunning verleend, maar de laatste tender voor een windpark is alleen opengesteld voor subsidieloze inschrijvingen. Hier is de relatie tussen de overheid en de ontwikkelaar één van vergunningverlening. Er is geen sprake van een contractuele of financiële relatie.”

IMVO-convenanten
Om toch invloed uit te oefenen stimuleert het kabinet het sluiten van convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Het doel van deze IMVO-convenanten is om individuele bedrijven te helpen bij de aanpak van problemen en misstanden, die zij alleen veel moeilijker kunnen aanpakken. De convenanten zijn vrijwillig van aard. Momenteel is er een IMVO-convenant voor windenergie in voorbereiding.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres