Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Primeur: aanbesteding groene en blauwe diensten

Op verzoek van het ministerie van LNV is de provincie Utrecht gestart met een pilot voor aanbesteding van ‘groene en blauwe’ diensten. Op 1 november 2004 is het eerste contract voor deze diensten aan een agrari?r overhandigd. Doel van het project is erachter te komen of particulieren met andere maatregelen komen voor landschapsbeheer dan de overheid. De projecten worden nadrukkelijk op hun kosteneffectiviteit beoordeeld. Ook de Europese Commissie is ambtelijk zeer ge?nteresseerd in deze ervaringen. Het experiment kan onder andere aanknopingspunten bieden voor de vraag of deze vorm van overheidsfinanciering voor particulier natuurbeheer in lijn is met de Europese regelgeving voor staatssteun.

De provincie Utrecht heeft de aanbesteding voor het ministerie van LNV in de Langbroekerwetering in de omgeving van Wijk bij Duurstede uitgevoerd. Landbouwminister Veerman streeft voor ‘groene en blauwe’ diensten naar een marktconforme relatie met grondgebruikers. waar de daadwerkelijke kosten worden vergoed. De minister wenst dat de hoogte van de vergoeding voor het leveren van een ‘groene dienst’ los wordt gezien van de landbouwproductie. De huidige EU regelgeving laat daarvoor te weinig ruimte. Vooral de regelgeving voor staatssteun aan landbouwbedrijven is streng. Ook de Europese Commissie is ge?nteresseerd in het Utrechtse aanbestedingexperiment en kijkt over de Nederlandse schouders mee naar de mogelijkheden voor vrije prijsvorming bij natuurdiensten.

Experiment met aanbesteding
Bij ‘groene diensten’ gaat het om activiteiten op het gebied van natuur. waterbeheer. landschap (inclusief cultuurhistorie) en toegankelijkheid van het landelijk gebied. Deze activiteiten gaan verder dan de wettelijke verplichtingen van een ondernemer bijvoorbeeld op het gebied van milieubescherming. Het leveren van een ‘groene dienst’ is dan ook niet verplicht; de ondernemer kan er voor kiezen om een dienst te leveren waar er concreet een vraag ligt.

Het contract in Langbroekerwetering is tot stand gekomen via een openbare aanbesteding. een noviteit voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Veelal loopt dit beheer via vooraf vastgestelde maatregelen en subsidiebedragen. In dit experiment is dat losgelaten. Alle grondgebruikers (ondernemers en particulieren) kunnen hierbij inschrijven op de levering van een bepaald product tegen de door hun gewenste prijs. Ondernemers kunnen zelf de prijs bepalen en gedeeltelijk ook de inrichting van een viertal diensten: wandelpaden. houtwallen en twee maatregelen op het gebied van water: de aanleg van een natuurvriendelijke oever en het vasthouden (opstuwen) van water. Alleen de meest gunstige aanbieding wordt gegund. Hiermee wordt een systeem van vrije prijsvorming getest.

Primeur waterschap
De watermaatregelen of ‘blauwe diensten’ worden aanbesteed in samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook voor het waterschap is dit een primeur: dit is het eerste gebied waar agrari?rs de mogelijkheid krijgen om maatregelen te nemen ?n daarvoor betaald te krijgen om daarmee een bijdrage te leveren aan de doelen van het waterschap: het bereiken van een duurzamere waterhuishouding. De agrari?r zorgt zelf voor het treffen van maatregelen. zoals het plaatsen van stuwtjes en het vergraven van oevers.

Bron: Europese Ster nr. 331. 5-11-2004

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres