Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Positie inkoper op de arbeidsmarkt is sterk

Het gaat goed met de Nederlandse inkoper. Zijn positie op de arbeidsmarkt is sterk en zijn bruto salaris stijgt. Kosten beheersen, kwaliteit bewaken en scherp specificeren vindt hij belangrijk, maar ook de ethische kant van inkoop geeft hij steeds meer aandacht. Dat blijkt uit de Nationale Inkoopenquête van NEVI.

Deze enquête is door 596 inkopers ingevuld en wordt in het rapport vergeleken met het onderzoek uit 2014. De belangrijkste resultaten worden hieronder uitgelicht.

Lage werkloosheid
Vergeleken met 2014 zijn er nu meer zelfstandigen in inkoop aan het werk en minder inkopers met een contract voor bepaalde tijd. Toch is het overgrote gedeelte van de inkopers (86,5%) nog steeds in vast dienstverband. De toch al lage werkloosheid onder inkopers daalde de afgelopen twee jaar nog verder. Voor 4 op de 10 inkopers geldt daarnaast dat zij in het midden- en kleinbedrijf werkzaam zijn. 7 op de 10 inkopers werkt voor een organisatie die internationaal opereert.

Op zoek naar een andere baan
Inkopers zien dat hun positie op de arbeidsmarkt is verbeterd. Meer inkopers (57%) zegt een andere baan te ambiëren. Belangrijkste reden hiervoor is persoonlijke ontwikkeling. Slechts 13 procent van de inkopers die een andere baan willen, is ook daadwerkelijk actief op zoek. 79 van de 100 inkopers die wel een andere baan willen, blijven toch wel het liefst werkzaam binnen inkoop.

Persoonlijke ontwikkeling
Volgens het onderzoek zijn competenties zoals samenwerken, effectief communiceren en creativiteit voor inkoopprofessionals minstens zo belangrijk als vakinhoudelijke kennis. Om inzetbaar te blijven willen 6 van de 10 inkopers de komende jaren een inkoopgerelateerde opleiding of training volgen. De meesten willen dat doen om persoonlijke competenties verder te ontwikkelen.

Meer inkomen
Meer respondenten dan in 2014 zeggen dat de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd of gelijk zijn gebleven. De meeste respondenten (24,4%) verdienen tussen de 4.001 en 5000 euro per maand. De salarissen zijn gestegen, maar daar staat tegenover dat er wel ingeleverd wordt op de secundaire arbeidsvoorwaarden. Slechts 49% van de inkopers ontvangt in 2016 een onkostenvergoeding, tegenover 60% in 2014. Ook het aantal inkopers dat een dertiende maand, leaseauto of collectieve winstuitkering krijgen is gedaald. Wel krijgen meer inkopers een bonus (stijging 2%).

Top-issues
Net als in 2014 is kostenreductie een topprioriteit voor inkopers. De kwaliteit van de geleverde goederen en diensten staat op een mooie tweede plek. De derde plek is voor het opstellen van een eisenpakket en specificaties en wordt gedeeld met ethiek. Onderaan de lijst staat de grondstoffenproblematiek, inkoopfraude en inkoopveilingen.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres