Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Ploumen: “Geef openheid van zaken over inkoop in Myanmar”

Het bedrijfsleven moet openheid van zaken geven over hun inkoopactiviteiten in Myanmar of plannen om activiteiten te ondernemen. “Zolang wetgeving en handhaving in Myanmar en andere productielanden onvoldoende zijn gewaarborgd, verwacht het kabinet van Nederlandse bedrijven, die producten afnemen uit deze landen, dat zij extra alert zijn op risico’s in de keten, zoals slechte arbeidsomstandigheden en kinderarbeid. Hier hoort transparantie over de uitkomst van het due diligence onderzoek bij. Waar risico’s zich concreet voordoen, wordt actie van bedrijven verwacht”, schrijft minister Ploumen (Buitenlandse Handel) na vragen van Kamerlid Voordewind (ChristenUnie).

De vragen zijn gesteld naar aanleiding van een onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). Volgens de stichting zien Europese textielbedrijven er onvoldoende op toe dat rechten van arbeiders en landeigenaren worden gerespecteerd. Het is slecht gesteld met de arbeidsvoorwaarden. Er is sprake van lage lonen, lange dagen en onbetaald overwerk onder grote druk. Dat kinderen meewerken in de fabrieken is geen uitzondering.

Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Volgens de minister is op dit moment nog niet bekend welke fabrieken in Myanmar produceren voor de Nederlandse markt. “In het kader van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel moeten deelnemende bedrijven hun productielocaties gaan melden en een plan van aanpak voor hun ketenrisico’s indienen bij het secretariaat van het convenant. Daaruit moet blijken welke deelnemende bedrijven, naast C&A, werken met productielocaties in Myanmar.”

In het convenant heeft ongeveer 35 procent van de kleding- en textielmarkt in Nederland afspraken gemaakt over het doorlichten en verduurzamen van het textielproductieproces in ontwikkelingslanden. Onder de deelnemers bevinden zich zowel individuele kledingmerken als brancheorganisaties. “Bij het doen van due diligence brengen de bedrijven de risico’s in kaart. In het kader van het convenant zullen de afspraken verder uitgewerkt worden in roadmaps. Die afspraken acht ik afdoende”, aldus Ploumen.

Risicovol land
Myanmar is vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen een risicovol land. “Het due diligence onderzoek zal maatwerk worden. De risico analyse zal namelijk toegespitst moeten worden op de specifieke situatie in een bepaald land en in een bepaalde keten. Een voorbeeld is onderaanbesteding door Chinese textielbedrijven in Myanmar. Deze praktijk is in opkomst. Dat betekent dat Nederlandse bedrijven die in China inkopen zich ervan moeten vergewissen of er onderaanbesteding naar Myanmar plaatsvindt en zo ja, onder welke condities.”

Myanmar komt in actie
Myanmar heeft inmiddels belangrijke conventies van de International Labour Organization (ILO) ondertekend en de nationale wetten worden aangepast. “Dat betekent dat de regels voor arbeidsomstandigheden strenger zullen worden. In 2015 werd voor het eerst een wettelijk minimumloon ingevoerd. In 2017 zal dit worden herzien. In het partnerschap met Fair Wear Foundation zal FNV lokale vakbonden ondersteunen bij de lobby voor een hoger minimumloon, vakbondsvrijheid en bestrijding van geweld tegen vrouwen.”

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres

Mis niets en ontvang gratis E-book!

Schrijf je nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief. Ontvang het laatste inkoopnieuws automatisch in je mailbox en ontvang het e-book 'De 6 juridische topics bij de inkoop van IT'.
close-link