Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Philips: “Audits ontmoedigen verbetering in de supply chain”

Audits ontmoedigen structurele verbetering in de supply chain. Ze detecteren werk- en milieuproblemen niet, sterker nog: ze kunnen deze problemen versterken. Dat stelt Marcel Jacobs, directeur supplier sustainability bij Philips. “We hebben vastgesteld dat sommige leveranciers een ‘quick-fix mentaliteit’ hebben en dat zij zaken proberen te verbergen, waarvan zij verwachten dat het de zakelijke relatie kan schaden.”

Jacobs spreekt niet alleen uit ervaring, maar onderbouwt zijn standpunt ook met onderzoeken van Stanford University en Sheffield University. Audits geven de indruk dat de supply chain actief gemonitord wordt, maar dienen eigenlijk als middel om een ‘checklist compliance approach’ in stand te houden. De echte problemen blijven verborgen.

Nieuw programma
Tegenover InkopersCafe.nl erkent Jacobs deze problemen en geeft aan een nieuw programma ontwikkeld te hebben, wat zich over de volle breedte van het leveranciersbestand focust op het bevorderen van eerlijkheid, openheid en professionaliteit. “Voorheen identificeerden we risicolanden, zoals bijvoorbeeld India, China, Indonesië en Rusland. Hier deden onafhankelijke derden vervolgens audits. Aan de hand van een uitgebreide analyse van deze audits merkten we dat leveranciers ons in deze audits om de tuin probeerden te leiden. Ook waren bijvoorbeeld West Europese landen niet in beeld, terwijl leveranciers uit deze landen ook ergens inkopen. Hun grondstoffen kunnen net zo goed uit de risicolanden komen. Door het nieuwe programma willen we een beter beeld krijgen van de duurzaamheidsaspecten in onze supply chain van veel meer leveranciers en deze samen gestructureerd verbeteren.”

‘Ons versus hun’
Dit nieuwe programma heeft Jacobs met zijn team het ‘Supplier Sustainability Performance program’ genoemd. Hiermee beoogt Philips de ‘ons versus hun mentaliteit’ te veranderen in een samenwerking met duidelijke doelstellingen en frequente en eerlijke communicatie. “Om dit te bereiken moeten we alles op tafel leggen. We vertellen leveranciers bij aanvang daarom dat we hen niet straffen voor het niet voldoen aan onze code of conduct. Sterker nog: we vertellen dat we er vanuit gaan dat ze niet voldoen aan de code. We hebben geconstateerd dat een aantal leveranciers, als voorbereiding op een audit, bijvoorbeeld meerdere systemen operationeel heeft om de uren van hun medewerkers te registeren of materiaal (zoals bijvoorbeeld brandblussers en persoonlijke beschermingsmiddelen) huurt om te voldoen aan de code. Daarnaast kopen sommige leveranciers handboeken in met hun logo en er worden instructies aan medewerkers gegeven als een auditor langskomt.”

Dubbele boekhoudingen
Wat is het effect van deze nieuwe aanpak? “Leveranciers zijn open en laten ons bij het eerstvolgende bezoek al die voorbeelden zien. We hebben zodoende leveranciers gezien met dubbele boekhoudingen en enkele leveranciers die zelfs 4 of 5 systemen hebben om aan de verschillende code of conducts van hun klanten te voldoen. We zeggen namelijk dat we hen niet straffen als ze eerlijk zijn over deze tekortkomingen, maar wel als zij hierover liegen of zwijgen en wij er gedurende het proces achter komen. Dan heeft het consequenties die bij gebrek aan medewerking resulteren in het uitfaseren van die leverancier. Deze nieuwe manier van samenwerken genereert transparantie, waardoor we nu bij 40 procent van de leveranciers ‘zero tolerances’ hebben geïdentificeerd. In het oude auditprogramma was dit slechts 1 procent.”

Drie aandachtsgebieden
Om het programma overzichtelijk te houden heeft Jacobs drie aandachtsgebieden gedefinieerd: gezondheid en veiligheid, arbeidsvoorwaarden en personeelsverloop. “Elke leverancier wordt gevraagd om een zelfbeoordeling in te vullen en daar bewijsstukken bij te leveren. Vervolgens wordt dit beoordeeld en worden mogelijke ‘zero tolerances’ geïdentificeerd. Vervolgens bepalen we of we hen ter plekke moeten helpen of dat dit op afstand kan. Een aantal van onze leveranciers zijn zo goed bezig dat ze geen hulp nodig hebben.”

Verbeterplan
Wat bieden jullie aan als er hulp nodig is? “Dan kijken we ter plekke met onze experts naar de uitkomst van de validatie en ontwikkelen we samen een verbeterplan. Afhankelijk van het type leverancier en zijn locatie kijken we hoe we hem met kleine stappen kunnen helpen het duurzaamheidsniveau omhoog te brengen. Op het moment dat er bijvoorbeeld structureel overwerk is bij de fabriek, waarvoor de medewerkers niet volgens de lokale wetgeving betaald worden, dan kunnen we hen helpen met het verhogen van de efficiëntie. Een aantal specialisten van Philips inventariseren dan de situatie ter plekke. Dit moet er vervolgens voor zorgen dat het bedrijf met minder werkuren dezelfde of een hogere omzet kan behalen en dat de mensen een normale vergoeding krijgen.”

“In het verbeterplan houden we er rekening mee dat de verandering niet van de ene op de andere dag gerealiseerd is. De leverancier krijgt een aantal jaren om dit door te voeren. We kunnen niet verwachten dat, daar waar Philips op het gebied van duurzaamheid al meer dan tien jaar bezig is, de leverancier dit in één jaar kan realiseren. Zij komen in een jaarlijkse cyclus terecht, waarin ze de voortgang evalueren en de bewijsvoering aanpassen”, aldus Jacobs.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres