Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Overheidsinkoop kan meer banen arbeidsbeperkten opleveren

Via inkooparrangementen in de categorieën schoonmaak en catering kan de overheid minstens 5% meer banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking creëren. Dat stelt een verkennend onderzoek uitgevoerd door Significant, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het onderzoek moet gezien worden in de context van het Sociaal Akkoord uit 2013. Daarin is bepaald dat de overheid in 10 jaar 25.000 banen realiseert voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het onderzoek stelt dat overheden en leveranciers gemotiveerd zijn om via inkoop banen voor arbeidsbeperkten te realiseren. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat dit veel inspanning vergt en dat de overheid nu haar inkoopkracht grotendeels onbenut laat. Hierdoor zou het potentieel nog maar beperkt zijn aangeboord.

Partnerschappen
Significant stelt dat om het volledige potentieel te benutten verticaal opdrachtgeverschap en eenzijdig opgelegde social return afspraken achterwege gelaten moeten worden. In plaats daarvan moeten er partnerschappen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld worden. Daar is volgens het onderzoek onderling vertrouwen en transparantie nodig, evenals overeenkomstige doelstellingen en belangen.

Verantwoording
Uit de gesprekken concludeert Significant ook dat harde afspraken over percentages en aantallen niet altijd effectief zijn. Het bureau stelt er in plaats daarvan afspraken moeten worden gemaakt over de inspanning die beide partijen leveren, en vervolgens over en weer verantwoording afleggen. Tot slot zouden overheidswerkgevers worden belemmerd doordat via inkoop gerealiseerde banen niet meetellen voor de banenafspraak uit het Sociaal Akkoord.

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties (2)

inkoperscafe gebruiker 13 september 2018 09:58 uur

De verkenning staat hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/02/verkenning-banen-arbeidsbeperkten-schoonmaak-en-catering-bij-de-overheid

inkoperscafe gebruiker 7 september 2018 08:54 uur

Is het onderzoek ook ergens beschikbaar?

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres