Magnifying glass Close

Overheid tevreden over eigen duurzame inkoop

Het Rijk is tevreden met zichzelf als het gaat om duurzaam inkopen, maar vanuit de markt klinkt kritiek dat de ambities wel wat hoger kunnen.[slide]

De Rijksoverheid kan best wel wat meer ambitie aan de dag leggen als het gaat om duurzaam inkopen vindt de markt, al is het Rijk zelf tevreden. Dit blijkt uit een quick-scan van het RIVM in opdracht van minister Blok waarin het instituut het Rijksbeleid voor duurzaam inkopen evalueerde.

100 procent duurzame inkoop
Het Rijk heeft zichzelf 100 procent duurzame inkoop opgelegd en daarvoor minimumeisen geformuleerd. “Het toepassen van de minimumeisen is goed opgepakt door de inkopers van de overheid.” Honderd procent van het Rijk en 85 procent van de andere overheden past die minimumeisen ook toe. Keerzijde is echter dat die eisen echter zo laag zijn dat ze makkelijk worden gehaald, is de duidelijke conclusie uit de evaluatie.

Aanbestedingen
Het RIVM schrijft in de evaluatie dat de overheid bij haar aanbestedingen rekening wil houden met de duurzaamheid van de in te kopen diensten en producten. Hiertoe heeft de overheid per productgroep eisen opgesteld waar inkopen minimaal aan moeten voldoen om het stempel duurzaam te krijgen. Het toepassen van deze eisen leidt tot de helft van de productgroepen tot milieuwinst. Denk bijvoorbeeld aan vermeden CO-2-uitstoot, de vermeden uitstoot van toxische stoffen en vermeden gebruik van grondstoffen.

Geen milieuwinst
Bij de andere helft van de productgroepen leveren de eisen echter geen milieuwinst op, schrijft het RIVM in haar evaluatie. De belangrijkste reden hiervoor is dat een groot deel van de minimumeisen die de Rijksoverheid stelt relatief snel ‘veroudert’. Hiermee wordt bedoeld dat ontwikkelingen in de markt en de EU-regelgeving regelmatig sneller gaan dan de mate waarin de minimumeisen worden aangescherpt.

Aanbevelingen
Het RIVM doet aanbevelingen waarmee meer milieuwinst kan worden geboekt met het breed toegepaste instrumentarium voor duurzaam inkopen. Eisen kunnen bijvoorbeeld op relatieve wijze worden geformuleerd, zoals dat bij het energielabel voor auto’s gebeurt. Ook kan de focus meer verschuiven naar het gebruik van prestatie belonende gunningscriteria in plaats van alleen toetsing aan de minimumeisen.

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres