Magnifying glass Close

Overheden ontduiken Europese regels!

?Overheden en semi-overheden ontwijken in hoge mate de Europese aanbestedingsregels?. zo stelt Frans Weekers. voorzitter van de LOZO en Tweede Kamerlid in zijn toespraak vandaag (31 augustus) op het MKB-bestuurderscongres te Weert. Uit recent onderzoek blijkt. dat vooral de lagere overheden in Nederland de wetgeving inzake Europese aanbestedingen niet of onvoldoende naleven. Dat geldt ook voor de Limburgse gemeenten. Recente steekproeven toonden aan dat een groot aantal gemeenten de afgelopen jaren niet of nauwelijks Europese aanbestedingen heeft uitgeschreven. Volgens de LOZO worden daarmee de Europese regels onvoldoende nageleefd. Het inschrijven op aanbestedingen is voor MKB-bedrijven moeilijk en vergt veel expertise.

Daar gaat de LOZO – samen met Corvers Procurement Services uit Den Bosch – verandering in brengen. Er wordt een MKB kenniscentrum opgezet. waar aanbestedende instanties zoals gemeenten. waterschappen. verzekeraars en zorginstellingen terecht kunnen voor informatie en kennis over aanbestedingsprocedures. Inschrijvingen worden zo beter toegankelijk gemaakt voor het MKB. Het kenniscentrum heeft tot doel MKB-bedrijven meer kansen te geven bij Europese aanbestedingen. Er is gekozen voor het opzetten van twee pilotgebieden in resp. Noord-Limburg en Zuid-Limburg.
Weekers: ?De komende weken gaan we met onze plannen gesprekken aan met diverse partijen. waaronder een aantal gemeenten. Het is nog veel te weinig bekend bij aanbesteders dat het regionale MKB ook bij grote opdrachten heel goed ingeschakeld kan worden. Dat vraagt wel enige kennis van deze instanties en een aanpak die het MKB niet bij voorbaat al uitsluit. Er zijn voorbeelden genoeg van aanbestedingen die zowel voor de aanbesteder als voor het lokale en regionale bedrijfsleven zeer succesvol zijn. Bovendien?. zo stelt het Limburgse Kamerlid. ?stuurt ?Europa? ook in deze richting. Het Lissabon-akkoord. dat nadrukkelijk pleit voor versterking van de concurrentiepositie van het MKB. zal met de nieuwe Commissievoorzitter terugkomen op de Europese agenda. Ons Ministerie van Economische Zaken. heeft recent al aangegeven specifiek aandacht te willen geven aan starters bij aanbestedingsprocedures. Ik vind dat dit heel snel verbreed moet worden naar het totale MKB.?. aldus LOZO-voorzitter Weekers.

Bron: Persbericht LOZO

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres