Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Overheden hanteren verkeerde concepten van openbare aanbestedingen

Promotie jurist Peter Trepte – Ook al worden openbare aanbestedingen steeds meer gereguleerd. dat betekent niet automatisch dat ze ?eerlijk? verlopen. Overheden die openbaar inkopen. hanteren verschillende concepten. waardoor inefficiency en zelfs corruptie op de loer liggen. De Britse advocaat Peter Trepte betoogt in zijn proefschrift dat er niet ??n enkel of ideaal model voor aanbestedingsregelgeving bestaat.

In de afgelopen jaren zijn openbare aanbestedingen steeds meer door overheden gereguleerd. Daardoor is er een overvloed aan voorbeelden van modellen van regelgeving ontstaan. Regelgevende instanties maken gebruik van allerlei ?concepten? of ?beginselen?. zoals efficiency. transparantie. gelijke behandeling. non-discriminatie. toetsbaarheid en de beste prijs-kwaliteit-verhouding. Welk type openbare aanbestedingswetgeving is nu de juiste? De Britse jurist Trepte betoogt in zijn proefschrift dat deze concepten slechts ?etiketten? zijn. Niettemin wordt dikwijls op misleidende wijze naar deze beginselen verwezen als de primaire reguleringsdoelstellingen.
Trepte gaat ervan uit dat de huidige regelgevingsmodellen slechts aangeven hoe specifieke (maar vaak ondoorzichtige) doelstellingen moeten worden verwezenlijkt. Deze modellen laten echter na daarbij aan te geven waarom die doelstellingen via aanbestedingswetgeving moeten worden nagestreefd. Het is volgens de promovendus goed mogelijk dat het blindelings accepteren van een bepaald model of beginsel ertoe leidt dat aanbestedingswetgeving wordt vastgesteld die volstrekt ongeschikt is voor de specifieke omstandigheden. Er is dus niet slechts ??n model dat geschikt is voor de regulering van alle openbare aanbestedingen.
Juist voor de overheid is dat een belangrijke conclusie. Schakelt de overheid een extern bureau in om de aanbesteding uit te voeren. dan moeten de belangen van de overheid en het inkoopbureau zoveel mogelijk samenvallen. Anders ontstaat er ruimte voor corruptie en ondoelmatigheid. Daarnaast moet de overheid niet alleen het algemeen belang behartigen. maar ook weerstand kunnen bieden aan belangengroepen die baat hebben bij een aanbesteding. In zo?n situatie let de overheid niet alleen op efficiency. maar ook op billijkheid. wat kan leiden tot een ineffici?nte aanbesteding.
Dat laatste wordt versterkt nu veel overheden met elkaar samenwerken in internationale organisaties zoals de Europese Gemeenschap en de Wereldhandelsorganisatie. Deze organisaties streven naar grotere economische voordelen door de vermindering van handelsbarri?res. Daartoe behoren discriminatoire praktijken bij openbare aanbestedingen. Het wegnemen van dergelijke belemmeringen betekent een begrenzing van nationale doelstellingen die de handelsdoelstellingen van de internationale organisaties in gevaar brengen. In zijn proefschrift toont Trepte aan dat de EG en de WTO in feite besloten clubs zijn. De te realiseren voordelen bestaan slechts ter wille van de lidstaten. Het begrip gelijke behandeling bijvoorbeeld impliceert slechts dat een lid niet zal discrimineren tegen een op het grondgebied van een ander lid gevestigde bieder. Het betekent niet dat een bieder van buiten de club van aangesloten landen op dezelfde manier zal worden behandeld.

Peter Trepte (1963. Aberystwyth. Groot-Brittanni?) studeerde Engels en Frans recht aan de University of Kent en aan de Universit? de Grenoble. Als advocaat heeft hij in meer dan 30 landen cli?nten (waaronder een groot aantal overheden) geadviseerd op het terrein van aanbestedingsrecht en aanbestedingswetgeving. Sinds 1998 is hij visiting fellow aan de Universiteit van Tilburg.

Peter Trepte promoveert op vrijdag 3 december 2004 om 10.15 uur in de aula van de Universiteit van Tilburg (Warandelaan 2. Tilburg). Het proefschrift is getiteld ?Regulating Procurement. Understanding the ends and means of public procurement regulation?. Promotor is prof.dr. L. Hancher.
Het proefschrift wordt uitgegeven door Wolf Legal Publishers (ISBN 0198267754). de handelseditie door Oxford University Press (? 65.-).
Peter Trepte is bereik

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres