Winnend inschrijven met samenwerkingsverbanden op zorgopdrachten