Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Onzekerheid en geldigheid CE-markeringen grootste Brexit-zorgen IAZ

“Wij weten dat onze grote leveranciers goed voorbereid op Brexit zijn. Zij hebben centraal op het vasteland voorraden aangelegd en de juiste CE-markeringen geregeld zodat ze producten kunnen blijven leveren. De problemen zitten bij de kleinere leveranciers. Daarvan hebben we er heel veel en we hebben geen idee in hoeverre ze hun zaken goed op orde hebben. Het is alsof we op zoek zijn naar een giftige zandkorrel op een zandstrand.” Zo stelt Marco Plasier, directeur van de InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), een inkoopcollectief dat ongeveer 12% van de Nederlandse ziekenhuizen vertegenwoordigt, met een totaal inkoopvolume van 750 miljoen euro.

De eerder genoemde CE-markeringen, waarmee aangegeven wordt dat een product in overeenstemming is met de Europese regelgeving, zijn voor IAZ het grootste probleem. Deze markeringen worden afgegeven door een zogenaamde aangemelde keuringsinstantie, ofwel een notified body. Dat levert volgens Plasier het volgende vraagstuk op: “zijn de door een Britse notified body afgegeven markeringen nog wel geldig na 29 maart? Wanneer de EU bepaalt dat deze markeringen ongeldig zijn, kan dat voor grote problemen in onze toeleveringsketens zorgen.”

Marges
Plasier benadrukt wel dat veel van deze notified bodies slim bezig zijn, door kantoren te openen op het Europese vasteland. “Zo kunnen ze stellen dat de CE-markering weliswaar door een Brits bedrijf is afgegeven, maar ook in de rest van de EU van toepassing is, omdat zij Europees georganiseerd zijn. Een leverancier moet zo een CE-markering echter wel aanvragen en soms weten leveranciers helemaal niet hun markering komt te vervallen. Daarnaast kiezen sommige leveranciers er bewust voor om de markering van een oud artikel te laten vervallen, zodat ze je alleen maar een nieuw artikel kunnen aanbieden dat duurder is en hen betere marges oplevert.”

Onzekerheid
In de praktijk betekent dit veel onzekerheid voor IAZ, en ziekenhuizen in het algemeen, zo benadrukt Plasier aan de hand van een voorbeeld. “Stel dat de voetpomp van een instrumentariumtafel kapot gaat. Dan kan het zo zijn dat die tafel gekocht is van een Europese leverancier en een CE-markering heeft, maar dat je voor de voetpomp afhankelijk bent van een leverancier in Sheffield. Na Brexit bestaat de kans dat dit cruciale onderdeel Engeland niet uit kan. Het enge aan dit vraagstuk is dat wij op dit moment geen idee hebben waar al dit soort onderdelen vandaan komen. We hebben zoveel leveranciers en zoveel partijen in de keten zitten dat we ons eigenlijk niet kunnen voorbereiden.”

Noodwet
IAZ richt nu haar blik op het ministerie van VWS. Deze heeft de mogelijkheid om een ‘noodwet’ te lichten waarmee uitzonderlijke besluiten genomen kunnen worden. Als inkoopcollectief dringt IAZ er bij het ministerie op aan om die noodwet in werking te laten treden. Volgens Plasier kan VWS er zo voor zorgen dat “spullen gewoon een containerschip op kunnen gaan en zo op tijd aankomen waar ze moeten. Noodverordening twee kan zijn dat het vervallen van de CE-markeringen met een half jaar of een jaar wordt uitgesteld. Zo komen wij er nadat de Brexit een feit is vanzelf achter bij welke leveranciers de mogelijke problemen liggen en is het probleem opgelost.”

Verantwoordelijkheid
Plasier verwacht dat dit ook gebeurt. “Inmiddels is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waardoor VWS de verantwoordelijkheid heeft om de supply veilig te stellen. Die verantwoordelijkheid ligt dus zo niet meer alleen bij de ziekenhuizen. Het kan niet zo zijn dat als gevolg van Brexit de helft van de Nederlandse ziekenhuizen stil ligt, of dat behandelingen niet doorgaan. Dat kun je als overheid niet maken. En dat zal waarschijnlijk voor meerdere sectoren het geval zijn. Ik geloof dus dat de overheid uiteindelijk eieren voor haar geld kiest en dat er een noodwetregeling komt.”

Volwassen
Daarnaast heeft IAZ volgens Plasier ook voordeel van het feit dat het in een markt zit waar leveranciers over het algemeen vrij volwassen zijn. “Ik denk dat wij veel steun gaan krijgen vanuit de leveranciers als de nood echt aan de man is. Dat zie je wel wanneer er calamiteiten zijn. Onze grote leveranciers geven bovendien aan dat zij goed voorbereid zijn en voorraden hebben opgebouwd. Wij vertrouwen op hun uitspraken. 100% zekerheid hebben wij echter niet. Wij kunnen zeker in de problemen komen door Brexit. Als het zover komt, gaan wij heel hard drukken op VWS om de noodwet te lichten. Ik snap wel dat zij daar tot het laatste moment mee willen wachten”

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties (1)

inkoperscafe gebruiker 26 maart 2019 15:53 uur

Probleem is niet of de CE wel of niet geldig is. Het CE is gebaseerd op een bepaalde technische stand omtrent veilig gebruik. Zolang de techniek niet veranderd hoeft de CE op zich zijn geldigheid te verliezen. Het probleem ligt in het feit dat de UK fabrikant niet meer binnen de EU aansprakelijk gesteld kan worden en het CE dossier buiten bereik van de EU overheid ligt. De importeur kan vervolgens aansprakelijk gesteld worden, maar deze zal dan toegang tot het CE dossier moeten hebben. In het voorbeeld van de voetpomp en de instrumentarium tafel zal de EU tafel fabrikant CE voor het geheel moeten afgeven op basis van het ontwerp van de tafel, niet op basis van een verzameling losse CE certificaten.

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres