Magnifying glass Close

Voor onbepaalde tijd

Waarom heeft  een contract eigenlijk een looptijd? Want als iets lekker gaat, wilt u eigenlijk niet stoppen. En als het slecht gaat wilt u ook niet doorgaan. Toch?
Maar waarom sluiten wij dan allemaal contracten die een vaste einddatum hebben?

Even voor alle duidelijkheid, ik heb het hier over contracten waarvan de resultaten van de te leveren prestaties zo belangrijk voor u zijn, dat u er contractmanagement voor wilt inrichten. Ik bedoel dus niet het eerste de beste contract voor toiletpapier (tenzij u in toiletpapier handelt natuurlijk).

Zelfs met “partners” sluiten wij contracten voor bepaalde tijd. Dit zijn dus organisaties waarmee wij expliciet aangeven langdurig en vooral intensief willen samenwerken. In de praktijk kom ik veel zogenaamde contracten voor onbepaalde tijd tegen, die dat in werkelijkheid niet zijn. Het zijn gewoon eenmalig vastgelegde spelregels met een jaarlijkse herziening van de prijslijst. En in de spelregels is dan vastgelegd dat het contract op ieder willekeurig moment kan worden ontbonden, met inachtneming van twee maanden opzegtermijn. In theorie is dat dan eigenlijk een contract voor twee maanden; dat is de minimale zekerheid die de leverancier geboden wordt.

Maar wat is nu de motivatie achter deze “eindigheid” van contracten? Als belangrijkste drijfveer zie ik “angst”. Wij zijn bang dat door de geboden zekerheid, de leverancier niet “scherp” blijft. Bang dat wij kansen in de markt missen. Bang dat wij te lang vastzitten aan een leverancier of zelfs afhankelijk van hem worden. Bang om afspraken te moeten maken over zaken die we eigenlijk nog niet weten.

Terwijl dit allemaal aspecten zijn die door het maken van goede afspraken prima af te dekken zijn. Vooraf. Duidelijke afspraken over hoe uit elkaar wordt gegaan. Hoe dan wordt omgegaan met investeringen, afschrijvingen en gerelateerde kostprijscalculaties. Dit dwingt u om vooraf heel open met een leverancier over kosten (en niet over prijzen) te praten.

Het dwingt u ook om het contract daadwerkelijk te managen op basis van “tevredenheid”, en minder op basis van vooraf opgestelde kpi’s. Want wat gisteren als kpi nog kon leiden tot tevredenheid bij uw collega (die ermee moet werken), kan morgen wel tot teleurstelling leiden. Wat drijft die tevredenheid bij uw collega’s? Als u dit op orde heeft, zijn contracten voor onbepaalde tijd geen enkel probleem.

Vergelijk het allemaal eens met een huwelijk. Daarin geldt ook dat huwelijkse voorwaarden het beste voorafgaand aan de trouwdag worden opgesteld. En dat u niet pas in het echtscheidingsconvenant een en ander prettig probeert te regelen. Dat wordt dan erg lastig.
En wie van de gehuwden onder u is met uw partner getrouwd voor 10 jaar met twee keer de optie tot een jaar verlenging en met een jaarlijkse toets op marktconformiteit?

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!

Reacties (2)

12 november 2013 22:10 uur

Beste Ted, Bij al jouw voorbeelden geldt: dat hangt er maar net van af wat je afspreekt. Een contract voor onbepaalde tijd is niet hetzelfde als een contract met stilzwijgende verlening. In het laatste geval is er geen enkele zekerheid over het al dan niet verlengen. Over het onderhouden van steeds ouder wordende apparaten kun je ook gewoon afspraken maken in relatie tot de kosten(uitgaven)ontwikkeling bij de leverancier. Als je een vaste prijs per maand wilt voor onbepaalde tijd is het verhaal natuurlijk heel anders. Risico en flexibiliteit moeten goed vastgelegd zijn. Duidelijkheid over de vertaling van uitgavenontwikkelingen naar de prijs. En als een leverancier van diensten mij "tevreden" houdt, waarom zou ik dan twijfelen aan zijn "scherp" zijn. Mijn tevredenheid is namelijk niet een vast gegeven, maar een bewegend doel. Een niet "scherpe" leverancier zal waarschijnlijk niet in staat zijn om mij tevreden te houden, en dus eindigt onze relatie. Hij hoeft dus niet wakker te worden; hij is het al.

8 oktober 2013 11:44 uur

Ja mooi, contracten met een onbeperkte looptijd. Maar over welke contracten hebben we het dan? Onderhoudscontracten. Contracten voor het uitvoeren voor diensten. Prijsafspraken? Onderhoudscontracten worden vaak stilzwijgend verlengd. Je kan natuurlijk contracten voor lange duur afsluiten. Maar als het apparaat te oud wordt wil de leverancier graag van het contract af. Prijsafspraken. Meestal wil de leverancier dat die niet te lang lopen. De markt is daar te onzeker voor. Contracten voor het uitvoeren van diensten. Je kan deze voor een opbeperkte periode afsluiten als je tevreden bent over de leverancier. Maar blijft deze dan echt scherp? Ik ken situaties waarbij er langdurige relaties waren met een leverancier. Maar bij aanbesteden wordt deze pas echt wakker. Ted Knoester

Partner van Inkoperscafé

Wil je alles weten over je mogelijkheden als inkoper bij ?

Ontdek het nu!
Sluiten

Inloggen

of met e-mailadres