Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

NZa: 'Substitutie, innovatie en preventie noodzakelijk voor inkoopcontracten in 2020'

In de contracten voor 2020 moeten ziekenhuizen en zorgverzekeraars concrete afspraken maken omtrent betaalbare en toegankelijke zorg, zo geeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan op de site van Nevi. Van zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars is er een inspanning nodig om de gezamenlijk ingestelde doelen in het hoofdlijnenakkoord te halen.

In dit akkoord heeft de NZa afspraken gemaakt om burgers meer zorg op maat te kunnen leveren, zoals het inzetten van de juiste zorg op de juiste locatie. Het stimuleren van preventie, innovatie en substitutie is hierbij belangrijk. De NZa zag hier ‘te weinig van terug’ in de inkoopcontracten voor 2019 en voert op dit moment onderhandelingen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars om de contracten voor volgend jaar te sluiten.

Afspraken komen beperkt van grond

De zorgautoriteit constateert dat de afspraken nog beperkt van de grond komen, wat blijkt uit de door de NZa gemonitorde afspraken over substitutie voor 2018 als in de monitor transformatiegelden. Daarnaast stelt de NZa vast dat het overnemen van medische handelingen van de medisch specialist, bijvoorbeeld door een verpleegkundig specialist, te weinig aan bod komt. Om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, is meer aandacht voor substitutie, innovatie en preventie noodzakelijk.

Gezondheidswinst als onderdeel contract

NZa: ‘Wij zullen de afspraken hierover dan ook gaan monitoren. Wij zullen onder meer beoordelen of er afspraken over belonen van toegevoegde waarde in plaats van volume worden gemaakt, ofwel: de gezondheidswinst in plaats van aantallen behandelingen’. Later dit jaar publiceert de zorgautoriteit een monitor waarin zij onderzoekt of afspraken over gezondheidswinst voor de patiënt onderdeel vormen van het contract.

Partner van Inkoperscafé:
Partner van Inkoperscafé:

Reacties

Partner van Inkoperscafé:
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres