Magnifying glass Close

Nieuwsbrief CPB: Groei valt terug

Economische vooruitzichten december 2004:

 • Naar verwachting groeit de Nederlandse economie in 2004 met 1.5%; in 2005 valt de groei terug tot 1%.
 • De vertraging in de internationale conjunctuur. de duurdere euro en hogere olieprijzen zijn de voornaamste oorzaken van teruggang in de groei.
 • Het aantal werklozen blijft nog oplopen. tot gemiddeld 6.75% van de beroepsbevolking in 2005.
 • Met name volgend jaar komt het re?el beschikbaar inkomen van gezinnen onder druk te staan als gevolg van een daling van het re?le loon en hogere belastingen en premies.
 • Het EMU-tekort komt dit jaar waarschijnlijk uit op 3% van het BBP; voor volgend jaar wordt een daling van het tekort verwacht tot 2.25%.Dit zijn enkele hoofdlijnen uit de vandaag gepubliceerde korte-termijnraming van het CPB. De economische vooruitzichten zijn gepubliceerd in de derde CPB Nieuwsbrief. die ieder kwartaal verschijnt. Dit nummer van de CPB Nieuwsbrief bevat naast een artikel over de vooruitzichten voor dit jaar en volgend jaar onder meer ook:

 • Een column over de bedreigingen die velen zien afkomen op de Nederlandse economie
 • Een artikel over de op 26 november jl. gepresenteerde langetermijnstudie van het CPB ‘Vier vergezichten op Nederland’ (zie ook het persbericht van die datum)
 • Een artikel over het toenemend pensioenrisico in de tweede pijler (zie ook de recente CPB-studie ‘Naar een Schokbestendig pensioenstelsel’ plus bijbehorend persbericht van 12 oktober jl.)
 • Een artikel over een studie die het CPB verricht naar de vraag of er wel een tekort aan b?ta?s bestaat (zie ook het eind van dit persbericht)
 • Een interview met de directeur van het Duitse instituut MEA. dat net als het CPB onderzoek verricht op het gebied van vergrijzing
 • Een overzicht van alle recente publicaties van het CPB.

DE WERELDECONOMIE

Hoge groei buiten Europa
De economische groei buiten het eurogebied bedraagt in 2004 circa 5%. een half %-punt meer dan vorig jaar en de sterkste groei van de afgelopen kwart eeuw. De belangrijkste verklaringen voor deze forse toename zijn de aanhoudend sterke groei van de Chinese economie en de sterkere groei van de Amerikaanse binnenlandse bestedingen. die mogelijk is gemaakt door een zeer ruimhartig monetair beleid. In de tweede helft van dit jaar zwakte de groei buiten Europa wel wat af. onder andere door het opnieuw stijgen van de olieprijs. het ontbreken van verdere belastingverlagingen in de Verenigde Staten en door maatregelen in China om oververhitting van de economie te voorkomen.

Ontwikkeling eurogebied teleurstellend
Voor het eurogebied wordt de economische groei in 2004 geraamd op 2%. Dit is weliswaar beter dan de groei van 0.5% in 2003. maar nog geen overtuigende opleving. In het derde kwartaal nam de groei in het eurogebied op jaarbasis volgens voorlopige cijfers zelfs weer af. vermoedelijk vooral door de verdere stijging van de olieprijs. Voorlopende indicatoren wijzen erop dat de economische groei op korte termijn zwak zal blijven. Naast de verdere olieprijsstijging speelt daarbij de aantasting van de concurrentiepositie door de recente verdere waardestijging van de euro een rol.
De thans zwakke economische ontwikkeling is waarschijnlijk een groeipauze in de huidige opgaande conjunctuurgolf. De economische groei trekt in de tweede helft van volgend jaar vermoedelijk weer aan. mede doordat de olieprijs in de loop van 2005 naar verwachting gaat dalen. De geprojecteerde economische groei in het eurogebied blijft in 2005 steken op 1.75%. een kwart %-punt lager dan dit jaar. Daarbij is gerekend met een koers van gemiddeld 1.30 dollar per euro in 2005.

DE NEDERLANDSE ECONOMIE

Economische groei hapert
De sterke economische groei rond de jaarwisseling is het laatste halfjaar sterk teruggevallen. Het herstel van de economie was nog maar net begonnen. maar hapert al weer. Volgens de ?flash?-raming van het CBS bedroeg de groei op jaarbasis in het derde kwartaal 0.8% vergeleken met een kwar

Partner van Inkoperscafé
Partner van Inkoperscafé

Reacties

Partner van Inkoperscafé
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres