Magnifying glass Close
Partner van Inkoperscafé

Inkoop van toegangsbeheer kan bijdrage leveren aan duurzaamheidsmentaliteit

Uit het “Wireless Access Control Report’ van ASSA ABLOY blijkt dat 73 procent van de beveiligingsprofessionals vindt dat duurzaamheid en energie-efficiëntie de afgelopen 5 to7 10 jaar belangrijkere thema’s zijn geworden bij inkoopafdelingen. De duurzaamheidsmentaliteit heerst dan ook bij steeds meer inkoopafdelingen. Minder bekend hierbij is de bijdrage die beveiliging en toegangsbeheer kunnen leveren aan deze mentaliteit, zo meldt Beveiliging Nieuws.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Multinationals verdacht van inkoop foute palmolie

Greenpeace zegt bewijs in handen te hebben dat Unilever dit jaar palmolie inkocht van oliepalmplantages waar gerechtelijke onderzoeken lopen wegens illegale branden. Uit de nieuwe analyses van Greenpeace International zou blijken dat ook andere multinationals als Nestlé en Procter & Gamble zich hier schuldig aan maken, zo meldt Nieuwe Oogst.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

ACM: ziekenhuizen en zorgverzekeraars, koop medicijnen vaker samen in

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen meer voordeel behalen door vaker samen geneesmiddelen in te kopen en zo hun onderhandelingspositie te verbeteren. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een evaluatie van onderzoek- en adviesbureau SiRM.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Een derde van selectie leveranciers vindt 'incorrect' plaats

Bedrijven begrijpen vaak hun eigen beleid niet om leveranciers te controleren op omkoping en corruptie. Daarbij passen ze dergelijke beleidsregels inconsistent toe. Zo blijkt uit een onderzoek van Dow Jones Risk & Compliance naar de externe risicobeheerpraktijken van Britse bedrijven waarover het Britse Supply Management bericht.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Leveranciers machinebouwers gaan het moeilijk krijgen

Er staat druk op de verhouding tussen grote machinemakers en hun toeleveranciers. Dit heeft volgens onderzoek van economen van ABN AMRO te maken met de tragere economische groei, de steeds stijgende kosten voor onder meer ICT en het grote verschil tussen schaalgrootte en winstmarge. Zo bericht AccountantWeek.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Inkopers beslissen over uitzendwerk in plaats van HRM'ers

De waarde van werk en strategische personeelsplanning komen niet langer aan de orde in de gesprekken tussen werkgevers en uitzendbureaus. Die gaan tegenwoordig alleen nog over de kosten. Inkoop lijkt de plek van HRM te hebben overgenomen. Zo stelt directeur van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Jurriën Koops, in een interview met Flexmarkt waaraan PW. aandacht schenkt. Hij wil dat opdrachtgevers van uitzendbureaus inzien dat menselijk kapitaal veel meer is dan een risicofactor.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Inkoop moet het voortouw nemen rondom duurzaamheid

De inkoopwereld krijgt steeds meer verantwoordelijkheid en kan ‘het voortouw nemen’ als het gaat om duurzaamheid. Inkoopprofessionals zouden zichzelf dus in het middelpunt van de bedrijfsinspanningen moeten plaatsen om duurzamer te worden, zo meldt Supply Management.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

'Negeer gevestigde leveranciers niet om sociale waarde na te streven'

Inkoopprofessionals mogen gevestigde leveranciers niet verwaarlozen bij het nastreven van maatschappelijke waarde, zo werd er op CIPS UK Conference verteld. Sarah Fraser, hoofd van de Willmott Dixon Foundation (organisatie die sociale en maatschappelijke investeringsactiviteiten begeleid en bewaakt), zei dat het belangrijk is om na te denken over de “onbedoelde gevolgen” die zouden kunnen voortvloeien uit opnemen van sociale ondernemingen in uw toeleveringsketen.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Kleinste groei in 6 jaar - Nevi PMI oktober 50,3

De Nevi PMI® van oktober duidde met 50.3 op de kleinste groei in meer dan zes jaar. Dit kwam voornamelijk door de eerste daling van de productie sinds april 2013 en de minder grote groei van de werkgelegenheid. De – overigens minimale – afname van de productie werd onder meer toegeschreven aan de zwakkere marktomstandigheden. Het aantal nieuwe orders steeg in de geringste mate in drie maanden, ondanks dat de export orders toenamen in vergelijking met september.

(meer…)
Partner van Inkoperscafé

Bedrijven ‘stagneren’ vooral in duurzaamheid van de toeleveringsketen

Bedrijven uit de hele wereld blijven ‘grotendeels stagneren’ in hun inspanningen om de duurzaamheid van de toeleveringsketen te verbeteren, zo blijkt uit het jaarlijkse Global CSR Risk and Performance Index van EcoVadis.

(meer…)
Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres