Magnifying glass Close

Adblocker is geactiveerd!

Op deze website worden advertenties getoond. Van de advertenties wordt de redactie betaald. De redactie verzorgt het nieuws op deze website. Zonder advertenties geen nieuws. Zou je je adblocker daarom willen uitschakelen

Partner van Inkoperscafé

Nieuwe orders nemen sterk af – Nevi PMI® maart 50.5

Zoetermeer, 1 april 2020 – De Nevi PMI van maart was met 50.5 flink lager dan het cijfer van 52.9 van februari. Toch duidt dit cijfer nog steeds op een (geringe) verbetering in maart. De productie daalde in bescheiden mate. Het aantal nieuwe orders daalde in de grootste mate sinds eind 2011 en hetzelfde gold voor de export orders.

De verlenging van de gemiddelde levertijden was aanzienlijk en de grootste sinds september 2018. De voorraad eindproducten daalde in de grootste mate in vijf jaar en ook de inkoopactiviteiten namen af. De voorraad ingekochte materialen steeg licht.

De werkgelegenheid nam in beperkte mate af. De inkoopprijzen namen toe, evenals de verkoopprijzen. Deze laatste inflatie was echter gering.

De toekomstverwachtingen van de bedrijven waren, vanwege de groeiende bezorgdheid over de impact van de coronavirus pandemie, het laagst sinds deze vraag voor het eerst gesteld werd.

Redactioneel commentaar prof. dr. ir. Bart Vos, Scientific Director Brightlands Institute for Supply Chain Innovation (BISCI) en verbonden aan Maastricht University

Nederland is met een Nevi PMI van boven de 50 een positieve uitzondering in Europa
Een maand geleden was de impact van de COVID-19 pandemie al zichtbaar, maar in maart zijn de humanitaire en economische effecten mondiaal pas echt in volle omvang duidelijk geworden. Het aantal te betreuren slachtoffers is in veel landen fors toegenomen en ook economisch gezien is de schade enorm. Natuurlijk zijn er verschillen tussen sectoren, maar overall zijn de ramingen steeds somberder geworden. Begin maart ging werkgeversorganisatie VNO-NCW nog uit van een verlaging van de verwachte economische groei voor 2020, eind maart stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat het voorkomen van een economische krimp een onmogelijke missie lijkt te zijn.

Een fors daling van de Nevi PMI blijft vooralsnog uit
Een forse daling van de Nevi PMI voor de Nederlandse productiesector lag dan ook in de lijn der verwachting, maar dat is dus niet gebeurd. De index daalde wel, van 52.9 in februari tot 50.5 in maart, maar de meest recente data duiden dus nog steeds op lichte groei. Kijkend naar de mondiale ontwikkelingen is dat op zijn zachtst gezegd verrassend te noemen. Vele regeringen in de hele wereld hebben enorme steunmaatregelen voor ondernemers aangekondigd, in Nederland gaat het nu al om een pakket van vele tientallen miljarden Euro’s. Verder is Nederland met een PMI van boven de 50 een positieve uitzondering in Europa. In de Eurozone zakte de PMI voor de industrie tot 39.5, de grootste daling sinds april 2009, en voor de dienstensector zelfs tot 31.4.

Verklaring voor de lichte groei in de coronatijd
Het is lastig om een sluitende verklaring voor deze uitzonderingspositie te vinden. Kan het aan de timing van de dataverzameling liggen? Dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien de data voor de Nevi PMI tussen 12 en 23 maart verzameld zijn en toen was de impact van COVID-19 al echt voelbaar in veel sectoren. Bovendien wordt door respondenten ook op diverse plekken in de rapportage verwezen naar deze impact, bijvoorbeeld als verklaring voor het gedaalde aantal nieuwe (export)orders. Verder is het toekomstperspectief nog steeds licht positief, maar respondenten geven wel aan dat bezorgdheid over COVID-19 een negatieve invloed heeft.

Is de samenstelling van de Nederlandse industrie dan zo anders? Dat is deels inderdaad het geval, zeker ten opzichte van onze Duitse buren, maar het is zeer de vraag of dat een bevredigende verklaring is voor het grote verschil in PMI-score. Bij nadere analyse valt wel op dat de Nederlandse industriële productieomvang nog stijgt in de sector consumptiegoederen en dat past weer bij cijfers over het aantal pintransacties in bijvoorbeeld supermarkten en doe-het-zelfzaken. Bij producenten van halffabricaten en investeringsgoederen was er sprake van dalende productievolumes, aggregaat leidde dit in maart tot een relatief bescheiden daling van de totale productieomvang.

Het meest waarschijnlijk lijkt toch een na-ijleffect, waarbij de gevolgen van de Covid-19 pandemie met een vertraging de komende maanden alsnog zichtbaar worden in de Nederlandse Nevi PMI-data. Het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat een open economie als de Nederlandse immuun blijkt te zijn voor deze mondiale crisis. Het wordt immers steeds voelbaarder dat internationale productieketens worden onderbroken, ook in kwetsbare sectoren. Een wrang voorbeeld van deze kwetsbaarheid is te vinden bij de productie van de voor onze zorg nu broodnodige beademingsapparatuur. Snelle opschaling is door toenemende vraag noodzakelijk, een traject waar normaal een jaar voor staat moet nu in een paar weken gerealiseerd worden. Een bijkomende uitdaging is dat door een lockdown in een toenemend aantal landen de aanvoer van kritische onderdelen in gevaar komt.

Concluderend zal de met de Covid-19 uitbraak gepaarde gaande onzekerheid nog wel even duren, maar er zijn zeker ook lichtpuntjes. Allereerst zijn er over de hele wereld talloze voorbeelden van creatieve, vaak hartverwarmende oplossingen en acties ontstaan. En verder kunnen we er op basis van ervaringen in eerdere crises op vertrouwen dat er voldoende veerkracht in ketens aanwezig is om een eventuele daling in de Nevi PMI op termijn op te vangen.

Partner van Inkoperscafé

Drie inkoopfouten om te vermijden tijdens de coronacrisis

GEP, een leverancier van consultancy, software en managed services, waarschuwt inkoopprofessionals om kostenbesparingen en structurele verbeteringen niet uit te stellen, omdat er een recessie opdoemt. Volgens GEP staan organisaties voor de uitdaging om zich door ongekende verstoringen te navigeren en zich voor te bereiden op economische neergang door het coronavirus. Zo bericht Supply Management.

Volgens John Piatek van GEP moeten bedrijven zaken niet verslechteren door kortetermijnproblemen met de supply chain op te lossen, maar moeten zij overgaan tot het verbeteren van de geldstromen om het bedrijf te versterken. De drie meest voorkomende fouten die leiders van inkoop en toeleveringsketens op dit moment moeten vermijden, zijn:

1. Niet snel bezuinigen en meer geld binnenhalen
Inkoop- en toeleveringskosten zijn doorgaans goed voor 50 – 80 procent van de totale kostenstructuur van fabrikanten. Op de korte termijn zullen de kosten van de toeleveringsketen stijgen, omdat fabrikanten verzendingen versnellen en de arbeidskosten voor overuren betalen om aan de verplichtingen van de klant te voldoen. Leiders moeten nu echter de cashflow verbeteren en het werkkapitaal versterken om in de toekomst meer financiële flexibiliteit te bieden.

2. De flexibiliteit van de toeleveringsketen niet vergroten
Nu toegang tot aanbod het nieuws domineert, zal de behoefte bestaan ​​om geen moeilijke keuzes te maken voor het vergroten van de flexibiliteit van de toeleveringsketen. Leiders moeten plannen versnellen om de toeleveringsketens geografisch te diversifiëren en een totaal aanbodverlies in de toekomst te voorkomen. Deze verschuivingen vinden niet snel plaats, maar er moeten nu stappen worden gezet om flexibele leverancierspartnerschappen en infrastructuur op te bouwen.

3. Geen prioriteit geven aan duurzaam en structureel kostenvoordeel
Hoewel directe, draconische kostenbesparende initiatieven op korte termijn resultaten zullen opleveren, zullen bedrijven merken dat deze niet duurzaam zijn. Voor structurele kostenvoordelen kunnen bedrijven het traditionele ‘source-to-pay-proces’ uitbreiden met ‘budget-to-pay’. Dit stelt inkoop en financiering in staat om elke aanvraag te controleren op budgetbeschikbaarheid voordat uitgaven worden gedaan aan externe leveranciers. Zo kunnen ze kostenbeheersing en financiële discipline agressief stimuleren.

Bron: Supply Management

 

 

 

 

Partner van Inkoperscafé

Vijf acties om inkoopverstoringen door het coronavirus te voorkomen

Op de site van het Britse Supply Management zijn vijf maatregelen terug te vinden waarmee bedrijven verstoringen van inkoop en toeleveringsketen op basis van de coronacrisis kunnen beheersen. Deze zijn gebaseerd op een rapport van adviesbureau The Hackett Group.

1. Bescherm uw medewerkers, houd ze op de hoogte en houd ze betrokken
Volgens The Hackett Group (‘Hackett’) moeten bedrijven in de eerste plaats prioriteit geven aan de gezondheid en veiligheid van hun personeel tijdens de pandemie. Werknemers die thuis werken, moeten over de middelen en systemen kunnen beschikken om effectief te kunnen werken. Hackett raadt ook aan om goed met HR-afdelingen samen te werken bij de personeelsplanning en het maken van noodplannen.

2. Let op uw financiën
Bedrijven moeten zich voorbereiden op een omgeving van strakkere kredietverlening en onderzoeken hoe zij tegen redelijke kosten extra financieringsbronnen kunnen vinden. “Onderneem directe, agressieve kostenverlagende maatregelen om uitgaven te verminderen, zoals reis- en onkostenvergoedingen, het vastlopen van overnames, bedrijfskosten/investeringskosten en behoud van werk”, aldus Hackett.

3. Verdedig uw toeleveringsketen
“In deze omstandigheden bestaat de unieke noodzaak om zowel vraagschokken als verstoringen van het aanbod op te vangen. Om de vraagschok tegen te gaan, moeten bedrijven proactief een reeks scenario’s identificeren en analyseren en die analyse gebruiken om hun reacties prioriteit te geven en te plannen”, benadrukt Hackett. Op korte termijn moeten bedrijven een plan voor een snelle reactie op de vraag ontwikkelen en de scenario’s van vraag en aanbod analyseren om tekorten op te vangen.

4. Behoud uw geld
Volgens het adviesbureau kunnen bedrijven erachter komen dat ze om met verstoringen om te gaan, liquiditeit in de complete toeleveringsketen moeten stoppen via klant- en leveranciersvoorwaardenbeheer en/of het opbouwen van een strategische voorraad. Bedrijven moeten dagelijkse schommelingen en leveringsbeperkingen in de gaten houden om ervoor te zorgen dat ze geen contant geld in de verkeerde voorraad investeren. Ook kunnen ze productportefeuilles tijdelijk stroomlijnen om het bufferen van strategische voorraden mogelijk te maken.

5. Versterk uw infrastructuur
“Hoewel de focus begrijpelijkerwijs op de bedrijfscontinuïteit op korte termijn ligt, is het belangrijk om de eisen die aan de informatietechnologiefunctie worden gesteld de komende maanden te bekijken en de inspanningen en investeringen daarin snel opnieuw prioriteit te geven”, stelt Hackett. De nadruk moet liggen op het versterken van de infrastructuur om virtueel werk en virtuele samenwerking te ondersteunen.

Bron: Supply Management

 

Partner van Inkoperscafé

Steeds meer bedrijven doen een beroep op ‘overmacht’

Uit onderzoek van Riskmethods waarover Nevi bericht, blijkt dat er sprake is van een stijging van 44 procent van het aantal bedrijven dat een beroep doet op ‘force majeure’ (overmacht). Bij ‘force majeure’ gaat het om een clausule in een contract, die aangeeft dat de betreffende partij (of partijen) een contractuele verplichting niet kan naleven door krachten die buiten de eigen controle liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oorlog, natuurramp of epidemie.

Overmachtsituatie
Meestal vangt een overmachtclausule in de praktijk het door een partij niet-nakomen van afspraken van een partij niet helemaal op, maar schort ze deze alleen op voor de termijn van de overmachtsituatie. DHL Global Forwarding is een voorbeeld van een bedrijf dat zich ondertussen beroept op force majeure. Deze mondiale logistieke dienstverlener ‘behoudt zich het recht voor om de dienstverlening naar eigen inzicht aan te passen aan de actuele omstandigheden’.

Bron: Nevi

Partner van Inkoperscafé

Webinar: SEM Online COVID-19, en nu?

De roep om door middel van aanbestedingen de economie te blijven stimuleren wordt steeds groter. Tegelijk wordt er opgeroepen om termijnen ruimhartig te verlengen. Rechtbanken zijn gesloten of schuiven in ieder geval kort gedingrecht voor aanbestedingszaken op de lange baan. Kortom, COVID-19 heeft een enorme impact op inkoop en verkoop.

Aanstaande vrijdag organiseren Nevi, SMA, Cinfield en Tender People een webinar om inkoop en verkoop aan elkaar te verbinden.

Meer informatie en een aanmeldlink voor de gratis webinar vindt u hier.

NEVI is premium partner van Inkoperscafé.nl

Partner van Inkoperscafé

Rechter staat franchisegever niet toe om inkoopprijzen te verhogen

Elf franchisenemers van Eten met Gemak! zijn naar de rechter gestapt omdat hun franchisegever met verhoging van de verkoop- en inkoopprijzen wilde komen. De rechter voorkwam dat. Zo bericht Franchise+ op basis van berichtgeving in de Twentse krant Tubantia.

Naast het verhogen van de inkoop- en verkoopprijzen wilde de franchisegever de franchisenemers verplicht laten investeren in een koelopslag. De franchisenemers vreesden de extra kosten en inkomstenverlies, omdat ze mogelijk klanten zouden kwijtraken na de prijsverhogingen. Ze stapten daarom naar de kortgedingrechter, die ze grotendeels gelijk gaf.

Geen hogere inkoop- en verkoopprijzen
De franchiseovereenkomst gaf dan wel aan dat de franchisegever vrij is om de franchiseformule aan te passen, maar de rechter vindt niet dat daaruit geconcludeerd kan worden dat de franchisegever eenzijdig de inkoop- en verkoopprijzen mag verhogen. Wel meende de rechter dat er een koelopslag bij de franchisenemers mag komen, omdat deze kan vallen onder de afspraak dat de franchisegever de formule mag doorontwikkelen.

Bron: Franchise+

Partner van Inkoperscafé

Hoe herken je de financiële gevolgen van het coronavirus voor de toeleveringsketen?

Volgens het Britse Supply Management moeten bedrijven oppassen voor tekenen van financiële nood, doordat het coronavirus de toeleveringsketens verstoort. Simon Underwood van accountantskantoor Menzies, stelt dat bedrijven waarvan de werknemers niet vanuit huis kunnen werken – zoals die in de detailhandel, horeca en recreatie – te maken hebben met ‘aanzienlijke verstoring’ en ‘grote financiële stress’.

Volgens Underwood moeten bedrijven letten op ‘financiële rode vlaggen’, waaronder moeilijkheden bij het tijdig betalen van crediteuren of werknemers en plotselinge veranderingen in communicatiepatronen met belangrijke klanten. Hij zegt dat bedrijven die financiële rode vlaggen snel herkennen en er snel op reageren, een deel van de onmiddellijke druk op de kasstroom kunnen verlichten en de bedrijfscontinuïteit tijdens de crisis behouden. “Als het bijvoorbeeld steeds moeilijker wordt om crediteuren of werknemers op tijd te betalen, kan dit een teken zijn dat er mogelijk niet genoeg geld op de bank staat om de storm te doorstaan.”

Communicatiepatronen
Een andere belangrijke indicator voor toekomstige financiële problemen kunnen volgens Underwood plotselinge veranderingen zijn in de communicatiepatronen met belangrijke klanten. “En als betalingen worden uitgesteld, kan dit een aanzienlijke impact hebben op de cashflow.” Hij adviseert een sterke strategie voor kredietbeheer te implementeren, schulden te laten betalen en met schuldeisers te praten om de betalingstermijnen te verlengen.

War rooms
RapidRatings, een bedrijf dat de financiële gezondheid van bedrijven analyseert, schat dat bedrijven uit China, Korea en Italië ongeveer twaalf procent vormen van de gemiddelde supply chain van een wereldwijd bedrijf. “Het is een angstaanjagende tijd voor organisaties over de hele wereld die de impact op hun bedrijvigheid beoordelen. Velen hebben ‘war rooms’ opgericht en enorme middelen toegewezen aan selectie, bijvoorbeeld het identificeren van risico’s, het formuleren van mitigatiestrategieën en het aanpassen van toeleveringsketens en de bedrijfsstrategie.”

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Milieuthermometer spoort zorginstellingen aan tot duurzame inkoop

Het St. Antonius Ziekenhuis en De Forensische Zorgspecialisten vullen de groene beloften die ze enkele jaren terug hebben gedaan, langzaam maar zeker in. Zo bericht Nevi. De twee zorginstellingen waren enkele jaren terug mede-ondertekenaars van een convenant waarin ze beloofden hun bedrijfsvoering inclusief de inkoop te verduurzamen. Het einddoel daarvan is klimaatneutraliteit in 2050. Als eerste moeten de ondertekenaars voldoen aan de eisen van de Milieuthermometer Zorg. Dit is een heldere handleiding waarmee instellingen hun milieuprestaties kunnen verbeteren en aantonen.

De thermometer kent de niveaus: brons, zilver en goud. Het Antonius Ziekenhuis heeft brons ‘binnen’ en werkt nu aan zilver. De Forensische Zorgspecialisten hebben al zilver behaald. Brons betekent dat je iets meer dan het wettelijk minimum doet op het gebied van energiebesparing. Voor zilver moet een organisatie extra aandacht schenken aan een duurzame inkoop. Het St. Antonius Ziekenhuis verwacht komend voorjaar zilver te krijgen. Ondertussen kijkt het ziekenhuis goed naar allerlei energievriendelijke maatregelen. “We kijken bijvoorbeeld of we het warme water dat we in onze Nieuwegeinse vestiging gebruiken bij nierdialyses kunnen hergebruiken voor de verwarming,” vertelt Hennie de Groot van het St. Antonius Ziekenhuis. Plastic is ook een aandachtspunt. “Dat is lastig afval, verwerkers kunnen het aanbod niet aan. Wij zijn bezig met een nieuw afvalcontract en één van onze eisen is dat het gescheiden wordt afgevoerd en hergebruikt.”

Gedrag beïnvloeden
De zorginstellingen hebben al kartonnen in plaats van plastic bekers. Volgend jaar wil De Forensische Zorgspecialisten overgaan op ‘gewone’ bekers en koppen die medewerkers zelf meenemen. Dat is volgens Marian Wiarda van de Forensische Zorgspecialisten een uitdaging. “Zonnepanelen kun je gewoon neerleggen, maar gedrag beïnvloeden is minder makkelijk.” Beide zorgorganisaties geven prioriteit aan de zorg en het bewaken van de kwaliteit daarvan. “Pionierswerk op het gebied van duurzaamheid kun je van ons niet verwachten. Ik vind het soms lastig een goede oplossing te kiezen, omdat ik niet altijd weet welke techniek zich heeft bewezen. Ook daarom is de hulp via de milieuthermometer voor ons een uitkomst”, aldus Wiarda.

Bron: Nevi

 

Partner van Inkoperscafé

Negen van de tien toeleveringsketens zijn getroffen door het coronavirus

De uitbraak van coronavirus heeft bijna negen op de tien (86%) van de toeleveringsketens verstoord, maar kopers werken eraan om de risico’s te beperken. Dit blijkt uit een steekproef van SM en CIPS, waarover het Britse Supply Management bericht. Deze enquête liet ook zien dat bijna tweederde (62%) van de respondenten was gewaarschuwd voor de impact van het virus op hun toeleveringsketens nadat ze waren gewaarschuwd door een leverancier. Bijna twee vijfde (37%) echter kwam er pas achter toen een leverancier niet leverde.

Verder gaf driekwart van de tachtig deelnemende inkoop- en supply chain-professionals aan dat producten die in China worden vervaardigd, integraal deel uitmaken van hun toeleveringsketen.

Daarnaast bleek dat voor de uitbraak van het virus bijna een kwart (24%) van de bedrijven niet beschikte over risicobeperkende plannen om het niveau van verstoring van de toeleveringsketen aan te pakken. Ook meldde bijna 61% van de inkopers dat ze actie hadden ondernomen om hun toeleveringsketens te analyseren om risico’s te identificeren. Bijna de helft (49%) had alternatieve leveranciers gevonden, omdat anderen niet konden leveren.

Communicatie met leveranciers
Stijgende kosten baren velen zorgen. Van de respondenten gaf 58% aan dat ze na de uitbraak meer hadden betaald voor goederen en diensten. Daarnaast verwachtte 58% dat de bedrijfsactiviteiten de komende zes maanden zullen teruglopen. Een meerderheid van de kopers stelde dat ze de afgelopen weken hun communicatie met leveranciers hadden verbeterd. Daarbij communiceerde 58% regelmatig met hun belangrijkste leveranciers en breidde 34% de communicatie uit naar alle lagen van hun toeleveringsketen.

Supply chain-strategieën
Cruciaal is dat de pandemie ertoe heeft geleid dat inkoopprofessionals hun supply chain-strategieën in de toekomst opnieuw evalueren. Bijna 58% zei dat ze zouden afstappen van ‘single sourcing’ om het risico in de toekomst te beperken. Ook gaf bijna de helft (47%) aan dat ze op lange termijn de voorraad zouden willen verhogen.

Bron: Supply Management

Partner van Inkoperscafé

Nederland staat in top vijf meest door corona getroffen economieën

Nederland neemt de derde plaats in van economieën die het meest lijden onder het coronavirus. Taiwan en Zuid-Korea voeren de lijst aan. Na Nederland volgen Hongarije en Indonesië. Als veroorzaker is China buiten beeld gelaten. Dit meldt Brisk Magazine op basis van onderzoek van de Franse kredietverzekeraar Euler Hermes. Het hardst getroffen worden de branches chemie, transport, automotive, textiel en elektronica. Volgens Euler Hermes gaat er door corona ieder kwartaal wereldwijd 320 miljard dollar verloren aan handel in goederen en diensten. Dat is vergelijkbaar met de gevolgen van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.

Johan Geeroms van Euler Hermes Nederland zegt over Nederland: “We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait zijn we maanden verder.“ Geeroms verwijst naar de Rotterdamse haven. “Vijfenveertig procent van alle containers in Rotterdam is Azië-gerelateerd. Als de kraan in China dicht, heeft dat grote gevolgen. De haven zelf spreekt over twintig procent minder afvaarten, maar het gaat mij ook over het effect daarna: de gevolgen voor de bedrijven. Niet alleen de grote jongens, maar juist ook het mkb.” Volgens Geeroms worden twee soorten bedrijven direct bedreigd: “De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers.” Dat komt door betalingsafspraken waar druk op staat. Hierdoor steken liquiditeitsproblemen de kop op.

Gezonde markt
Specifieke bedrijvigheid wordt dubbel hard geraakt. Het gaat dan om de producenten van textiel, computers, elektronica, zonnepanelen en halffabricaten. “China heeft in deze hoek een grote vinger in de pap. Veel van deze sectoren werken met minimale marges. Die houden hun voorraden liefst zo klein mogelijk. Als de toevoer dan stilvalt, zijn in no time de schappen leeg. Hoe lang kunt u dat uitzitten als bedrijf?” Geeroms stelt dat corona ernstige gevolgen heeft, maar ook nieuwe marktkansen biedt. “Waar we voor op moeten passen, is dat we het met staatssteun proberen op te lossen. Daarmee help je het gezonde marktmechanisme om zeep. Zwakke bedrijven zullen Corona als smoes aanvoeren; je krijgt dan oneerlijke concurrentie. Laat Corona geen excuus zijn om alles en iedereen financieel te injecteren. Daar worden we alleen maar zwakker van.”

Sluiten

Inloggen met

of met e-mailadres